2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Spånga 26 Spånga torg-Lunda

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Spånga 26 Spånga torg-Lunda - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Spånga gymnasium

Följ skylt mot Spånga 26
Solhemsvägen 48-58
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Hiss

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se