2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla - kontakta

Valnämnden i Sigtuna kommun

http://www.sigtuna.se

08-591 260 00

Ärlinghedens förskola

Idrottsvägen 19 B
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se