2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 406 Åland-Skogstibble

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 406 Åland-Skogstibble - kontakta

Valnämnden i Uppsala kommun

http://www.uppsala.se

018-727 13 37

Ålands Bygdegård

Ålands Österby 217
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-13, 16-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se