2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Gamla Vattentornet

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Gamla Vattentornet - kontakta

Valnämnden i Katrineholms kommun

http://www.katrineholm.se

0150 - 570 21

Västra skolan

Matsalen
Storgatan 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Lokal i markplan och handikappanpassad toalett.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se