2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Norr City

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Norr City - kontakta

Valnämnden i Katrineholms kommun

http://www.katrineholm.se

0150 - 570 21

Församlingshemmet Norr

Katrineholms kyrka
Kyrkogatan 18
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp och handikappanpassad toalett

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se