2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V)

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V) - kontakta

Valnämnden i Linköpings kommun

http://www.linkoping.se

013-26 37 70

Vasa Förskola

Banérgatan 21
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se