2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Sya-Västra Harg-Östra Tollstad

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Sya-Västra Harg-Östra Tollstad - kontakta

Valnämnden i Mjölby kommun

http://www.mjolby.se

0142-850 00

Församlingshemmet Sya

Kyrkvägen
Sya
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se