2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Virestad-Eneryda

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Virestad-Eneryda - kontakta

Valnämnden i Älmhults kommun

http://www.almhult.se

0476-550 00

Medborgarhuset i Liatorp

Regnbågsvägen 32
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se