2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Tomelilla Centrum norr

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Tomelilla Centrum norr - kontakta

Valnämnden i Tomelilla kommun

http://www.tomelilla.se

0417-182 53

Kommunhuset, entréplanet

Gustafs torg 16
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Automatisk dörröppnare. Parkering i närheten.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se