2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Söder

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Söder - kontakta

Valnämnden i Kristianstads kommun

http://www.kristianstad.se

044-13 50 00

C4-Skolan

cafeterian på plan 2
Ö Boulevarden 13
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Hiss finns till behövande.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se