2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Centrum nord

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Centrum nord - kontakta

Valnämnden i Strömstads kommun

http://www.stromstad.se/val

0526-190 00

Valemyrskolan

Valebacken
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Klart med anpassning

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se