2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Våxnäs söder

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Våxnäs söder - kontakta

Valnämnden i Karlstads kommun

http://www.karlstad.se

054-540 10 52

Fredricelundskolan

Matsalen
Tallåsvägen 2
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se