2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Sköllersta

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Sköllersta - kontakta

Valnämnden i Hallsbergs kommun

http://www.hallsberg.se

0582-68 51 16

Sköllersta Skola

Skolvägen 5
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se