2014-05-30 01:10:58

Val till Europaparlamentet - Röster - Österåker

19,58%
5,87%
14,75%
6,23%
16,81%
4,05%
17,74%
7,29%
4,21%
2,33%
1,14%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 51,82%
+3,81
2009: 48,02%

Röstfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2970 19,58% -870 -9,36 3840 28,94%
C Centerpartiet 891 5,87% +516 +3,05 375 2,83%
FP Folkpartiet liberalerna 2237 14,75% -493 -5,82 2730 20,57%
KD Kristdemokraterna 945 6,23% +448 +2,49 497 3,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2550 16,81% +541 +1,67 2009 15,14%
V Vänsterpartiet 615 4,05% +161 +0,63 454 3,42%
MP Miljöpartiet de gröna 2690 17,74% +1173 +6,30 1517 11,43%
SD Sverigedemokraterna 1105 7,29% +900 +5,74 205 1,54%
FI Feministiskt initiativ 638 4,21% +369 +2,18 269 2,03%
PP Piratpartiet 353 2,33% -531 -4,33 884 6,66%
ÖVR Övriga partier 173 1,14% -317 -2,55 490 3,69%
  Giltiga röster 15167 100,00% +1897   13270 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 123 0,80% -46 -0,45 169 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,02% -25 -0,19 28 0,21%
VDT Valdeltagande 15293 51,82% +1826 +3,81 13467 48,02%
  Antal röstberättigade 29510   +1464   28046  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Österåker

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
15,52% 5,91% 12,64% 5,91% 20,01% 4,98% 18,05% 8,60% 4,56% 2,62% 1,20% 1,07% 0,03% 47,90%
9,40% 3,28% 8,69% 3,70% 28,63% 4,99% 20,09% 9,97% 6,84% 3,56% 0,85% 1,54%   42,52%
14,54% 7,09% 14,89% 4,61% 17,02% 8,51% 22,70% 4,26% 4,96% 1,06% 0,35% 0,70%   48,22%
12,55% 3,87% 8,49% 4,24% 31,00% 6,83% 15,13% 9,78% 4,06% 3,14% 0,92% 0,55%   36,09%
15,03% 3,57% 13,39% 5,80% 24,11% 6,25% 15,48% 8,04% 4,46% 3,27% 0,60% 1,03% 0,15% 47,52%
19,30% 6,14% 14,56% 5,96% 14,39% 5,79% 13,16% 14,39% 3,51% 1,40% 1,40% 1,21%   38,60%
17,02% 7,94% 12,32% 5,51% 18,96% 5,35% 15,56% 8,75% 4,86% 2,11% 1,62% 0,80%   41,30%
13,79% 4,74% 10,34% 6,90% 20,26% 6,90% 15,09% 9,91% 6,47% 4,31% 1,29% 0,85%   38,27%
19,67% 4,37% 14,21% 6,01% 17,30% 4,74% 19,67% 6,01% 4,37% 2,73% 0,91% 1,08%   50,50%
17,06% 9,22% 14,86% 6,46% 18,29% 2,06% 19,12% 7,98% 1,65% 2,06% 1,24% 1,22%   52,68%
17,98% 7,89% 15,93% 6,15% 10,09% 2,05% 24,45% 6,78% 5,36% 2,52% 0,79% 0,78%   53,34%
14,07% 6,69% 13,39% 6,56% 20,22% 4,10% 19,95% 7,79% 4,37% 1,37% 1,50% 0,68% 0,14% 56,12%
16,57% 5,71% 9,71% 10,29% 16,29% 6,00% 15,71% 7,43% 4,57% 4,29% 3,43% 2,78%    
22,92% 5,85% 16,48% 6,50% 14,18% 3,29% 17,48% 6,21% 3,92% 2,09% 1,09% 0,59% 0,01% 55,58%
27,27% 3,64% 17,95% 8,41% 13,07% 2,39% 13,75% 7,05% 3,41% 1,70% 1,36% 0,45%   53,03%
18,73% 3,10% 10,59% 4,65% 23,39% 4,65% 17,83% 7,75% 5,56% 2,71% 1,03% 0,51%   47,58%
23,67% 7,03% 16,28% 7,15% 13,56% 2,47% 16,28% 7,27% 3,33% 1,97% 0,99% 0,98%   54,86%
21,48% 8,37% 17,54% 4,74% 8,69% 3,79% 21,80% 5,06% 4,42% 2,53% 1,58% 0,47%   54,04%
24,15% 9,07% 14,49% 7,77% 10,60% 3,18% 15,43% 8,95% 3,42% 2,00% 0,94% 0,93%   48,07%
23,67% 7,52% 15,96% 4,59% 11,19% 3,67% 19,82% 7,34% 3,49% 2,02% 0,73% 1,62%   49,16%
18,46% 5,87% 15,94% 6,54% 15,60% 5,37% 20,47% 6,88% 2,68% 1,34% 0,84% 0,50%   49,96%
16,92% 3,03% 13,76% 5,68% 23,86% 4,92% 17,68% 5,93% 3,91% 2,78% 1,52% 0,25%   48,77%
20,30% 6,44% 18,90% 5,16% 17,29% 3,54% 18,69% 3,01% 4,51% 1,50% 0,64% 0,43% 0,11% 60,35%
30,29% 5,31% 21,47% 8,73% 7,76% 1,22% 15,35% 4,33% 3,10% 1,39% 1,06% 0,24%   67,85%
19,66% 6,55% 12,41% 4,48% 10,69% 2,41% 21,72% 6,55% 7,93% 5,86% 1,72% 0,34%    
Österåker 19,58% 5,87% 14,75% 6,23% 16,81% 4,05% 17,74% 7,29% 4,21% 2,33% 1,14% 0,80% 0,02% 51,82%

Röstfördelning övriga partier - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 91 0,60% -378 -2,93 469 3,53%
  Djurens parti 49 0,32% +49 +0,32    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 3 0,02% +3 +0,02    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 28 0,18% +7 +0,03 21 0,16%
  Totalt övriga partier 173 1,14% -317 -2,55 490 3,69%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Österåker

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 14
Svenskarnas parti 6
Partiet De Fria 2
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se