2014-05-30 00:36:10

Val till Europaparlamentet - Röster - Järfälla

15,74%
3,80%
11,89%
6,27%
23,34%
6,33%
16,88%
8,64%
3,78%
2,65%
0,68%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 54,32%
+3,94
2009: 50,38%

Röstfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4217 15,74% -872 -5,91 5089 21,65%
C Centerpartiet 1018 3,80% +460 +1,43 558 2,37%
FP Folkpartiet liberalerna 3185 11,89% -1034 -6,06 4219 17,95%
KD Kristdemokraterna 1681 6,27% +621 +1,76 1060 4,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6254 23,34% +1362 +2,53 4892 20,81%
V Vänsterpartiet 1695 6,33% +435 +0,97 1260 5,36%
MP Miljöpartiet de gröna 4522 16,88% +1790 +5,25 2732 11,62%
SD Sverigedemokraterna 2314 8,64% +1697 +6,01 617 2,63%
FI Feministiskt initiativ 1012 3,78% +546 +1,79 466 1,98%
PP Piratpartiet 711 2,65% -1184 -5,41 1895 8,06%
ÖVR Övriga partier 183 0,68% -533 -2,36 716 3,05%
  Giltiga röster 26792 100,00% +3288   23504 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 220 0,81% -31 -0,24 251 1,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 24 0,09% +6 +0,01 18 0,08%
VDT Valdeltagande 27036 54,32% +3263 +3,94 23773 50,38%
  Antal röstberättigade 49772   +2585   47187  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Järfälla

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,64% 3,27% 9,78% 5,87% 27,38% 8,29% 16,23% 9,07% 4,06% 2,75% 0,67% 0,80% 0,07% 50,92%
7,58% 1,29% 6,28% 4,25% 38,08% 13,49% 14,60% 7,39% 2,59% 3,88% 0,55% 0,92%   35,07%
3,69% 0,46% 1,38% 4,61% 51,15% 17,51% 11,06% 8,29% 1,38% 0,46%   0,91%   33,08%
3,75% 1,12% 2,62% 4,12% 46,07% 12,36% 14,98% 5,99% 5,99% 2,62% 0,37% 0,37%   28,60%
10,04% 2,95% 10,49% 4,58% 30,13% 11,08% 12,41% 10,93% 4,28% 2,95% 0,15% 1,17% 0,15% 44,49%
8,93% 2,98% 7,69% 3,97% 37,22% 9,68% 13,40% 8,44% 4,22% 3,23% 0,25% 0,25%   36,89%
12,97% 1,26% 9,21% 4,39% 33,89% 10,04% 9,62% 10,88% 5,23% 1,88% 0,63% 0,42%   43,68%
6,30% 0,55% 7,53% 3,84% 37,67% 12,60% 11,92% 11,10% 3,97% 3,84% 0,68% 0,41%   42,62%
11,02% 1,81% 10,04% 7,95% 35,29% 6,42% 14,37% 6,69% 3,21% 2,79% 0,42% 0,55%   45,72%
12,01% 3,92% 8,88% 7,83% 27,42% 9,40% 13,58% 10,44% 3,39% 2,61% 0,52% 0,26%   52,46%
17,33% 3,57% 12,83% 6,75% 19,84% 4,50% 19,97% 7,41% 4,23% 2,25% 1,32% 0,40%   62,06%
21,98% 5,33% 10,34% 7,29% 17,30% 5,88% 16,10% 9,14% 3,92% 1,85% 0,87% 0,86%   48,43%
18,73% 4,08% 17,07% 9,17% 17,20% 3,82% 19,36% 5,73% 3,18% 1,02% 0,64% 1,01%   67,37%
9,57% 3,80% 10,31% 4,54% 28,83% 8,22% 15,09% 10,80% 4,17% 3,56% 1,10% 1,45% 0,24% 50,00%
10,51% 4,39% 10,37% 5,19% 19,95% 8,38% 19,95% 10,64% 5,59% 3,99% 1,06% 0,92% 0,13% 52,49%
8,92% 3,38% 9,05% 5,95% 29,46% 8,92% 15,00% 11,62% 4,86% 2,57% 0,27% 0,94%   46,80%
9,08% 3,26% 8,94% 4,11% 29,36% 8,23% 22,84% 6,38% 3,69% 3,26% 0,85% 0,84%   43,09%
17,36% 3,11% 10,88% 6,61% 23,58% 4,92% 17,88% 8,29% 4,02% 2,59% 0,78% 1,03%   53,06%
19,83% 5,53% 11,48% 7,26% 15,93% 4,98% 17,33% 12,35% 2,82% 2,06% 0,43% 1,39% 0,21% 56,17%
10,89% 3,56% 6,78% 5,33% 27,22% 10,89% 18,00% 7,44% 5,56% 3,56% 0,78% 0,22% 0,33%  
18,44% 4,26% 13,73% 6,63% 19,82% 4,62% 17,45% 8,26% 3,53% 2,57% 0,69% 0,82% 0,10% 57,68%
11,43% 3,20% 10,67% 6,10% 24,54% 7,77% 18,60% 11,43% 3,35% 1,83% 1,07% 0,30%   51,09%
21,99% 4,80% 14,17% 9,26% 13,06% 3,35% 18,75% 7,03% 4,13% 2,57% 0,89% 0,55% 0,22% 57,37%
23,76% 4,44% 17,44% 6,67% 10,26% 3,59% 17,26% 11,28% 2,74% 2,39% 0,17% 1,02%   54,57%
26,65% 5,64% 14,40% 4,86% 13,62% 2,53% 18,29% 6,81% 3,50% 2,72% 0,97% 0,58%   49,33%
19,39% 5,65% 10,53% 7,48% 17,40% 4,43% 19,24% 7,94% 5,04% 2,44% 0,46% 0,15% 0,15% 51,05%
20,92% 3,28% 14,96% 6,93% 17,88% 4,87% 14,84% 8,76% 5,11% 1,82% 0,61% 0,72% 0,12% 53,11%
17,33% 5,56% 11,90% 4,76% 23,81% 4,23% 19,05% 7,54% 3,31% 2,38% 0,13% 0,13% 0,53% 57,78%
16,67% 4,25% 14,54% 5,48% 20,13% 3,24% 21,81% 7,05% 3,69% 2,35% 0,78% 0,67% 0,11% 56,56%
19,72% 3,83% 13,62% 9,08% 18,44% 4,68% 16,31% 10,35% 2,41% 0,99% 0,57% 0,70%   52,55%
12,80% 4,09% 14,78% 7,12% 23,48% 5,28% 18,60% 6,99% 4,09% 2,11% 0,66% 1,30%   55,49%
16,74% 2,87% 15,84% 7,99% 21,12% 4,22% 14,93% 11,31% 2,71% 1,96% 0,30% 1,19%   55,18%
21,41% 4,28% 16,90% 7,03% 17,89% 3,51% 16,58% 8,01% 1,54% 1,76% 1,10% 0,87% 0,11% 62,08%
15,21% 0,82% 8,36% 4,79% 32,19% 6,16% 13,01% 11,10% 3,29% 3,70% 1,37% 1,08% 0,27% 45,96%
18,49% 4,36% 12,84% 7,42% 20,85% 4,48% 18,73% 6,83% 2,59% 2,83% 0,59% 0,93%   59,97%
23,98% 5,01% 19,71% 9,38% 13,14% 2,82% 15,43% 6,57% 1,46% 2,19% 0,31% 0,93% 0,10% 63,79%
15,92% 4,29% 12,52% 5,90% 25,94% 7,51% 11,99% 8,41% 3,76% 2,33% 1,43% 1,06%   48,92%
12,40% 5,22% 8,48% 4,08% 26,26% 7,01% 15,99% 11,26% 4,57% 3,92% 0,82% 0,97%   49,56%
19,00% 3,30% 16,33% 5,97% 16,17% 4,24% 20,72% 6,75% 3,14% 3,92% 0,47% 0,78%   61,73%
14,48% 7,01% 12,44% 5,43% 21,27% 3,17% 19,91% 4,98% 7,01% 4,07% 0,23% 1,12% 0,22% 52,15%
17,23% 4,52% 10,31% 3,95% 22,03% 6,64% 18,64% 5,93% 5,51% 4,38% 0,85% 1,53% 0,14%  
Järfälla 15,74% 3,80% 11,89% 6,27% 23,34% 6,33% 16,88% 8,64% 3,78% 2,65% 0,68% 0,81% 0,09% 54,32%

Röstfördelning övriga partier - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 110 0,41% -569 -2,48 679 2,89%
  Djurens parti 25 0,09% +25 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01% +3 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -6 -0,03 7 0,03%
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 42 0,16% +12 +0,03 30 0,13%
  Totalt övriga partier 183 0,68% -533 -2,36 716 3,05%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Järfälla

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 9
Svenskarnas parti 8
Kristna värdepartiet 5
Kristna värdepariet 3
Djurpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se