2014-05-30 00:22:46

Val till Europaparlamentet - Röster - Salem

17,03%
5,38%
13,63%
5,56%
18,99%
4,69%
18,43%
9,19%
4,01%
2,29%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 54,36%
+2,64
2009: 51,72%

Röstfördelning - kommun Salem

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1032 17,03% -156 -5,01 1188 22,04%
C Centerpartiet 326 5,38% +116 +1,48 210 3,90%
FP Folkpartiet liberalerna 826 13,63% -244 -6,22 1070 19,85%
KD Kristdemokraterna 337 5,56% +109 +1,33 228 4,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1151 18,99% +199 +1,33 952 17,66%
V Vänsterpartiet 284 4,69% +89 +1,07 195 3,62%
MP Miljöpartiet de gröna 1117 18,43% +454 +6,13 663 12,30%
SD Sverigedemokraterna 557 9,19% +430 +6,83 127 2,36%
FI Feministiskt initiativ 243 4,01% +113 +1,60 130 2,41%
PP Piratpartiet 139 2,29% -308 -6,00 447 8,29%
ÖVR Övriga partier 49 0,81% -131 -2,53 180 3,34%
  Giltiga röster 6061 100,00% +671   5390 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 57 0,93% -17 -0,42 74 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,07% -4 -0,08 8 0,15%
VDT Valdeltagande 6122 54,36% +650 +2,64 5472 51,72%
  Antal röstberättigade 11262   +681   10581  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Salem

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
21,03% 8,84% 18,01% 5,37% 10,18% 2,24% 21,48% 7,27% 3,69% 1,34% 0,56% 0,33%   61,40%
17,99% 7,84% 19,28% 5,90% 9,96% 2,86% 24,08% 4,43% 3,78% 2,77% 1,11% 0,73%   64,05%
14,91% 4,34% 10,71% 4,92% 22,58% 7,96% 16,64% 11,87% 3,18% 2,03% 0,87% 1,29%   50,95%
18,41% 2,82% 11,11% 7,46% 27,86% 4,98% 8,62% 12,77% 3,65% 2,16% 0,17% 1,14% 0,33% 44,09%
15,15% 3,10% 12,04% 5,29% 24,64% 5,84% 15,33% 11,68% 4,01% 2,19% 0,73% 0,90%   44,13%
19,53% 4,22% 13,98% 5,54% 21,64% 3,17% 17,94% 7,26% 3,56% 2,11% 1,06% 1,17%   59,74%
11,00% 3,67% 9,17% 5,17% 26,00% 7,67% 17,33% 10,67% 4,17% 4,67% 0,50% 0,99% 0,16% 42,36%
17,24% 5,34% 10,69% 4,83% 17,59% 5,52% 18,10% 12,93% 4,83% 1,72% 1,21% 1,19%   43,04%
12,54% 4,29% 8,58% 5,28% 23,43% 4,62% 22,44% 8,91% 7,59% 1,32% 0,99% 0,98% 0,33%  
Salem 17,03% 5,38% 13,63% 5,56% 18,99% 4,69% 18,43% 9,19% 4,01% 2,29% 0,81% 0,93% 0,07% 54,36%

Röstfördelning övriga partier - kommun Salem

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 36 0,59% -128 -2,45 164 3,04%
  Djurens parti 3 0,05% +3 +0,05    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,03% -1 -0,02 3 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 0,13% -5 -0,11 13 0,24%
  Totalt övriga partier 49 0,81% -131 -2,53 180 3,34%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Salem

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
Kristna Värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se