2014-05-29 23:54:38

Val till Europaparlamentet - Röster - Tyresö

18,64%
4,27%
12,40%
5,23%
20,17%
4,95%
18,83%
7,58%
4,62%
2,27%
1,04%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 56,71%
+5,88
2009: 50,83%

Röstfördelning - kommun Tyresö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3355 18,64% -468 -6,74 3823 25,37%
C Centerpartiet 769 4,27% +357 +1,54 412 2,73%
FP Folkpartiet liberalerna 2232 12,40% -550 -6,07 2782 18,46%
KD Kristdemokraterna 942 5,23% +383 +1,52 559 3,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3631 20,17% +792 +1,33 2839 18,84%
V Vänsterpartiet 891 4,95% +299 +1,02 592 3,93%
MP Miljöpartiet de gröna 3390 18,83% +1483 +6,17 1907 12,66%
SD Sverigedemokraterna 1365 7,58% +1086 +5,73 279 1,85%
FI Feministiskt initiativ 832 4,62% +458 +2,14 374 2,48%
PP Piratpartiet 408 2,27% -654 -4,78 1062 7,05%
ÖVR Övriga partier 187 1,04% -251 -1,87 438 2,91%
  Giltiga röster 18002 100,00% +2935   15067 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 174 0,96% -29 -0,37 203 1,33%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,07% -3 -0,03 16 0,10%
VDT Valdeltagande 18189 56,71% +2903 +5,88 15286 50,83%
  Antal röstberättigade 32076   +2001   30075  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Tyresö

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
19,32% 4,24% 12,48% 5,22% 19,38% 5,21% 17,87% 8,01% 4,76% 2,36% 1,16% 0,95% 0,08% 55,48%
29,78% 3,59% 14,83% 6,84% 11,36% 2,20% 18,54% 6,95% 3,24% 1,51% 1,16% 0,80% 0,11% 60,70%
21,20% 4,19% 16,10% 4,32% 19,37% 3,27% 17,93% 7,85% 3,27% 1,96% 0,52% 0,52%   60,81%
23,00% 5,19% 13,74% 4,63% 16,13% 4,49% 19,35% 6,31% 3,93% 1,82% 1,40% 0,83%   52,75%
20,39% 6,63% 13,98% 5,59% 16,15% 2,80% 19,98% 6,83% 4,14% 1,66% 1,86% 0,62% 0,10% 56,11%
18,19% 6,25% 14,44% 5,69% 17,64% 4,17% 18,61% 5,69% 5,42% 2,78% 1,11% 0,28% 0,14% 59,51%
26,79% 4,50% 15,75% 5,73% 14,11% 2,56% 16,36% 6,95% 4,09% 2,15% 1,02% 0,61%   62,84%
17,68% 4,33% 13,61% 8,02% 18,96% 5,22% 16,03% 9,03% 3,82% 2,29% 1,02% 1,13% 0,13% 55,43%
9,04% 3,25% 5,24% 3,98% 28,39% 12,66% 14,83% 12,12% 5,79% 3,44% 1,27% 0,89% 0,36% 37,76%
6,84% 1,37% 2,73% 2,93% 34,18% 13,87% 13,67% 10,16% 8,40% 4,88% 0,98% 1,73%   38,48%
15,40% 3,63% 9,34% 4,15% 20,93% 4,67% 22,49% 10,73% 5,36% 2,08% 1,21% 1,03%   50,09%
11,79% 1,38% 9,34% 4,13% 28,79% 8,12% 17,76% 10,11% 5,21% 2,30% 1,07% 1,80% 0,15% 41,99%
19,17% 4,38% 12,92% 4,17% 18,33% 5,42% 17,71% 5,83% 7,92% 3,13% 1,04% 2,04%    
18,02% 4,30% 12,33% 5,25% 20,89% 4,72% 19,70% 7,20% 4,49% 2,18% 0,93% 0,96% 0,06% 57,87%
13,92% 4,21% 9,52% 4,58% 31,87% 5,31% 13,37% 10,62% 2,93% 3,30% 0,37% 1,44% 0,36% 45,99%
13,60% 3,46% 11,34% 3,94% 30,91% 5,73% 14,68% 9,19% 4,42% 2,51% 0,24% 1,52% 0,23% 53,01%
11,99% 3,16% 9,75% 6,46% 29,64% 6,98% 17,39% 7,91% 3,69% 2,37% 0,66% 1,30%   53,29%
4,18% 2,09% 3,94% 3,71% 40,14% 10,67% 14,15% 12,30% 4,41% 2,32% 2,09% 1,37%   37,61%
20,53% 4,25% 15,31% 6,80% 16,77% 4,37% 21,14% 3,77% 4,50% 1,46% 1,09% 0,96%   67,89%
17,70% 2,77% 13,14% 6,64% 23,79% 5,53% 18,67% 5,26% 4,01% 1,66% 0,83% 0,41%   60,15%
13,86% 4,30% 12,24% 5,59% 22,99% 5,69% 20,19% 5,69% 4,62% 3,22% 1,61% 1,17%   62,26%
16,69% 4,35% 11,18% 4,64% 20,75% 3,77% 23,80% 8,13% 4,64% 1,74% 0,29% 1,43%   51,21%
25,62% 5,43% 11,22% 4,60% 14,29% 3,78% 21,96% 5,90% 4,37% 2,24% 0,59% 0,47% 0,12% 55,04%
28,32% 4,26% 19,30% 5,01% 7,77% 1,75% 21,55% 4,76% 5,01% 1,00% 1,25% 0,99%   56,21%
18,83% 5,48% 17,18% 4,75% 12,25% 1,65% 26,51% 6,22% 4,02% 2,38% 0,73% 0,18%   65,39%
22,48% 6,72% 16,02% 5,04% 11,24% 2,33% 20,80% 8,40% 4,52% 1,42% 1,03% 0,77%   54,85%
22,94% 4,36% 10,34% 5,82% 15,19% 3,23% 20,03% 8,08% 6,62% 2,10% 1,29% 0,80% 0,16% 51,31%
21,76% 4,71% 11,57% 4,71% 14,31% 5,49% 20,98% 6,86% 5,49% 2,55% 1,57% 0,58%    
Tyresö 18,64% 4,27% 12,40% 5,23% 20,17% 4,95% 18,83% 7,58% 4,62% 2,27% 1,04% 0,96% 0,07% 56,71%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tyresö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 89 0,49% +89 +0,49    
JL Junilistan 65 0,36% -345 -2,36 410 2,72%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 5 0,03% +2 +0,01 3 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +3 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 25 0,14%   -0,03 25 0,17%
  Totalt övriga partier 187 1,04% -251 -1,87 438 2,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tyresö

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 9
Svenskarnas parti 3
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se