2014-05-29 23:30:45

Val till Europaparlamentet - Röster - Täby

27,52%
5,94%
20,87%
6,73%
9,45%
2,17%
15,09%
5,78%
3,27%
2,36%
0,82%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 62,24%
+3,66
2009: 58,58%

Röstfördelning - kommun Täby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 8337 27,52% -1775 -10,14 10112 37,66%
C Centerpartiet 1799 5,94% +941 +2,74 858 3,20%
FP Folkpartiet liberalerna 6324 20,87% -281 -3,73 6605 24,60%
KD Kristdemokraterna 2040 6,73% +783 +2,05 1257 4,68%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2862 9,45% +625 +1,12 2237 8,33%
V Vänsterpartiet 658 2,17% +198 +0,46 460 1,71%
MP Miljöpartiet de gröna 4571 15,09% +2454 +7,20 2117 7,88%
SD Sverigedemokraterna 1750 5,78% +1429 +4,58 321 1,20%
FI Feministiskt initiativ 992 3,27% +529 +1,55 463 1,72%
PP Piratpartiet 716 2,36% -946 -3,83 1662 6,19%
ÖVR Övriga partier 247 0,82% -510 -2,00 757 2,82%
  Giltiga röster 30296 100,00% +3447   26849 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 218 0,71% -34 -0,22 252 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 27 0,09% +16 +0,05 11 0,04%
VDT Valdeltagande 30541 62,24% +3429 +3,66 27112 58,58%
  Antal röstberättigade 49070   +2785   46285  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Täby

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
26,71% 6,34% 21,08% 6,84% 9,60% 1,97% 15,71% 5,50% 3,12% 2,30% 0,83% 0,63% 0,09% 63,36%
27,57% 7,54% 18,60% 7,93% 8,71% 1,43% 17,56% 4,81% 4,03% 0,91% 0,91% 0,65%   63,29%
28,39% 5,77% 19,79% 7,07% 9,66% 2,12% 16,25% 4,36% 3,77% 2,36% 0,47% 0,35%   59,83%
27,35% 6,30% 19,50% 6,18% 9,27% 1,55% 16,77% 6,18% 3,45% 2,26% 1,19% 0,35% 0,47% 64,58%
21,58% 6,99% 19,08% 5,21% 12,41% 1,67% 20,54% 6,47% 2,29% 2,92% 0,83% 0,42%   61,03%
34,13% 7,68% 22,92% 7,43% 6,05% 0,63% 12,34% 4,41% 1,51% 2,27% 0,63% 0,50%   64,04%
27,12% 7,04% 20,73% 6,39% 9,39% 1,83% 15,65% 5,74% 2,09% 3,13% 0,91% 1,29%   63,22%
23,80% 7,15% 20,73% 7,01% 9,93% 1,02% 18,10% 5,11% 1,90% 2,77% 2,48% 0,58% 0,14% 61,77%
24,91% 6,07% 23,92% 6,69% 9,91% 2,73% 15,24% 3,84% 3,35% 2,73% 0,62% 0,49% 0,12% 64,70%
25,22% 7,19% 23,15% 10,44% 8,57% 1,58% 13,20% 5,32% 3,45% 1,67% 0,20% 0,39% 0,20% 64,70%
32,15% 7,22% 22,31% 6,65% 7,12% 1,12% 14,71% 3,47% 2,53% 1,69% 1,03% 0,28%   66,67%
30,10% 5,06% 25,44% 6,16% 7,93% 1,78% 14,36% 4,38% 2,05% 1,78% 0,96% 0,27%   49,19%
20,29% 5,37% 18,06% 4,32% 17,80% 3,80% 14,92% 8,25% 3,80% 3,01% 0,39% 0,65% 0,26% 50,39%
30,37% 6,10% 22,15% 8,62% 5,70% 1,72% 14,99% 5,84% 1,99% 1,86% 0,66% 0,26% 0,13% 52,64%
26,22% 6,24% 22,70% 7,26% 9,08% 1,48% 15,78% 5,45% 2,61% 2,61% 0,57% 0,45% 0,11% 63,47%
24,88% 6,76% 26,42% 7,83% 6,14% 1,84% 19,35% 2,92% 2,15% 1,23% 0,46% 0,31%   69,76%
30,02% 7,79% 22,39% 8,62% 4,64% 1,49% 15,09% 3,81% 2,82% 2,65% 0,66% 1,31% 0,16% 70,26%
23,41% 3,26% 20,00% 8,00% 17,04% 3,11% 10,22% 8,44% 3,26% 1,93% 1,33% 1,17%   42,55%
19,66% 4,64% 19,35% 5,88% 14,40% 2,94% 16,10% 8,82% 3,25% 4,02% 0,93% 1,22% 0,15% 54,81%
26,16% 6,24% 19,39% 5,05% 10,36% 3,05% 16,07% 6,51% 5,05% 1,73% 0,40% 1,44%   54,42%
28,47% 5,57% 16,41% 4,46% 8,92% 2,94% 16,62% 6,48% 6,18% 2,74% 1,22% 0,80% 0,10%  
28,42% 5,49% 20,64% 6,62% 9,27% 2,40% 14,39% 6,08% 3,45% 2,43% 0,80% 0,80% 0,08% 61,03%
29,96% 7,74% 20,24% 7,94% 6,75% 1,79% 11,90% 5,36% 3,57% 3,57% 1,19% 1,37%   60,26%
31,46% 5,79% 21,69% 6,62% 6,79% 1,82% 15,56% 4,47% 2,81% 1,66% 1,32% 0,49%   59,39%
26,99% 4,35% 21,65% 5,66% 10,88% 1,85% 16,76% 6,31% 2,94% 2,29% 0,33% 1,08% 0,11% 57,30%
15,35% 3,51% 15,79% 4,61% 21,71% 5,70% 17,98% 9,43% 3,73% 1,54% 0,66% 3,97% 0,63% 44,34%
17,69% 3,99% 15,69% 5,42% 18,83% 3,85% 14,55% 11,27% 4,99% 3,42% 0,29% 0,57% 0,28% 50,83%
24,09% 7,58% 23,36% 6,96% 8,00% 1,87% 15,47% 6,75% 3,01% 2,60% 0,31% 0,92% 0,10% 64,82%
19,38% 4,95% 17,11% 3,51% 17,73% 6,80% 14,85% 8,87% 3,09% 2,89% 0,82% 1,02%   47,02%
19,09% 4,73% 16,81% 5,08% 15,41% 4,38% 15,76% 8,06% 3,15% 5,60% 1,93% 0,69% 0,35% 48,12%
27,18% 2,97% 17,63% 4,94% 10,71% 2,97% 17,96% 8,07% 3,29% 3,46% 0,82% 0,49% 0,16% 57,59%
29,78% 6,45% 22,51% 7,97% 5,98% 1,29% 15,83% 3,75% 4,34% 1,88% 0,23% 0,70% 0,12% 66,31%
17,01% 4,95% 13,20% 4,06% 17,77% 5,33% 17,64% 7,36% 6,98% 4,82% 0,89% 0,63%   50,35%
33,38% 9,34% 20,88% 5,91% 6,46% 1,92% 13,32% 3,43% 3,30% 1,10% 0,96% 0,27% 0,14% 61,27%
24,86% 3,77% 18,64% 5,84% 11,11% 2,64% 16,20% 7,16% 5,08% 2,45% 2,26% 0,38%   47,76%
30,38% 6,02% 27,52% 7,07% 4,06% 1,05% 14,59% 4,81% 2,26% 1,20% 1,05% 0,30%   67,51%
34,93% 3,23% 21,47% 8,79% 6,90% 1,67% 11,68% 6,45% 2,78% 1,67% 0,44% 0,55%   60,79%
38,65% 6,87% 24,33% 7,92% 3,49% 0,47% 10,83% 3,73% 1,51% 1,63% 0,58% 0,46%   67,79%
40,63% 6,08% 25,06% 9,24% 2,41% 0,63% 8,35% 4,68% 1,39% 0,63% 0,89% 0,63%   66,36%
29,65% 4,73% 21,24% 7,05% 10,73% 2,10% 14,41% 5,68% 2,00% 1,68% 0,74% 1,04%   55,42%
38,97% 4,85% 22,35% 10,15% 2,35% 1,03% 9,12% 4,85% 4,26% 1,62% 0,44% 0,44%   67,56%
27,15% 6,59% 19,09% 4,70% 6,85% 2,69% 17,34% 4,57% 5,65% 4,30% 1,08% 1,06%    
Täby 27,52% 5,94% 20,87% 6,73% 9,45% 2,17% 15,09% 5,78% 3,27% 2,36% 0,82% 0,71% 0,09% 62,24%

Röstfördelning övriga partier - kommun Täby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 147 0,49% -596 -2,28 743 2,77%
  Djurens parti 63 0,21% +63 +0,21    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +4 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 32 0,11% +18 +0,05 14 0,05%
  Totalt övriga partier 247 0,82% -510 -2,00 757 2,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Täby

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
Svenskarnas parti 7
Kristna värdepartiet 4
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se