2014-05-30 01:16:28

Val till Europaparlamentet - Röster - Nacka

22,11%
4,93%
15,17%
5,20%
13,43%
4,11%
20,73%
5,24%
5,93%
2,25%
0,89%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 61,30%
+5,65
2009: 55,65%

Röstfördelning - kommun Nacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 9087 22,11% -1381 -8,77 10468 30,88%
C Centerpartiet 2027 4,93% +1060 +2,08 967 2,85%
FP Folkpartiet liberalerna 6235 15,17% -599 -4,99 6834 20,16%
KD Kristdemokraterna 2138 5,20% +922 +1,62 1216 3,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5521 13,43% +1154 +0,55 4367 12,88%
V Vänsterpartiet 1691 4,11% +567 +0,80 1124 3,32%
MP Miljöpartiet de gröna 8518 20,73% +3917 +7,15 4601 13,57%
SD Sverigedemokraterna 2152 5,24% +1644 +3,74 508 1,50%
FI Feministiskt initiativ 2439 5,93% +1522 +3,23 917 2,70%
PP Piratpartiet 925 2,25% -1170 -3,93 2095 6,18%
ÖVR Övriga partier 365 0,89% -439 -1,48 804 2,37%
  Giltiga röster 41098 100,00% +7197   33901 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 229 0,55% -124 -0,47 353 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 26 0,06% -41 -0,13 67 0,20%
VDT Valdeltagande 41353 61,30% +7032 +5,65 34321 55,65%
  Antal röstberättigade 67459   +5782   61677  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nacka

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
19,48% 5,07% 15,03% 4,95% 13,77% 4,20% 22,47% 4,98% 6,70% 2,44% 0,90% 0,53% 0,05% 64,27%
17,10% 5,20% 9,00% 4,20% 16,60% 4,40% 25,00% 6,40% 7,40% 3,80% 0,90% 0,30%   61,95%
23,00% 3,80% 16,50% 10,10% 11,70% 3,10% 18,80% 3,90% 6,70% 1,70% 0,70% 0,20%   67,38%
22,98% 6,55% 14,11% 5,34% 11,39% 4,33% 21,07% 3,73% 6,65% 2,72% 1,11% 0,70% 0,10% 54,02%
25,34% 5,99% 21,66% 4,21% 6,41% 1,79% 20,82% 3,47% 6,20% 3,05% 1,05% 0,42%   66,74%
21,67% 6,86% 11,76% 4,80% 12,16% 4,41% 22,55% 5,29% 7,45% 2,25% 0,78% 1,07%   63,06%
12,51% 4,55% 11,38% 4,65% 16,13% 7,14% 22,85% 7,34% 8,38% 3,93% 1,14% 0,10%   56,41%
17,37% 3,87% 12,28% 6,42% 17,70% 6,19% 21,90% 5,20% 5,64% 2,32% 1,11% 0,44%   49,84%
10,75% 1,61% 7,22% 3,37% 26,32% 8,51% 18,94% 8,51% 10,75% 2,57% 1,44% 0,48%   50,12%
16,13% 4,03% 16,41% 3,62% 19,19% 6,68% 19,19% 6,26% 5,29% 2,50% 0,70% 0,69% 0,14% 58,94%
19,74% 5,26% 18,13% 4,18% 12,34% 2,36% 27,25% 2,90% 5,58% 2,15% 0,11% 0,64%   68,27%
23,47% 5,79% 19,05% 4,84% 10,00% 3,26% 20,42% 3,68% 5,79% 2,00% 1,68% 0,42%   65,25%
25,00% 5,46% 20,18% 6,47% 7,49% 1,52% 22,21% 3,30% 6,35% 1,52% 0,51% 0,25%   69,42%
20,96% 3,95% 14,55% 4,19% 17,14% 5,55% 18,00% 7,40% 4,32% 3,21% 0,74% 0,49% 0,12% 54,47%
20,07% 4,74% 14,43% 3,38% 13,53% 6,09% 23,34% 5,75% 5,52% 2,82% 0,34% 0,67%   57,54%
17,11% 4,10% 15,06% 4,82% 12,91% 3,38% 26,33% 5,53% 7,89% 2,05% 0,82% 0,41%   61,10%
26,46% 6,35% 21,48% 6,15% 7,32% 2,34% 17,09% 3,32% 5,96% 1,17% 2,34% 0,78%   68,48%
16,74% 7,67% 15,76% 5,30% 9,48% 3,77% 26,08% 2,23% 9,76% 2,65% 0,56% 0,42% 0,14% 65,19%
9,94% 4,00% 9,55% 2,19% 14,45% 6,97% 33,42% 6,58% 10,19% 2,06% 0,65% 0,13%   63,30%
16,12% 4,48% 16,12% 5,37% 15,82% 3,18% 26,57% 5,47% 3,98% 2,19% 0,70% 0,69%   62,43%
20,02% 4,81% 13,53% 4,81% 17,34% 3,69% 20,69% 5,37% 6,60% 2,01% 1,12% 0,67%   55,62%
27,95% 7,40% 17,92% 5,45% 10,71% 1,66% 19,38% 3,12% 4,19% 1,27% 0,97% 0,19%   63,79%
13,01% 3,32% 11,13% 4,05% 27,02% 6,65% 16,18% 8,38% 5,35% 4,05% 0,87% 0,72% 0,14% 52,84%
18,04% 5,02% 19,35% 5,73% 14,34% 2,39% 23,06% 6,33% 4,42% 0,84% 0,48% 0,59% 0,36% 62,92%
18,09% 4,88% 11,85% 3,84% 12,41% 4,64% 25,94% 3,20% 10,73% 3,76% 0,64% 0,95% 0,24%  
25,07% 4,78% 15,33% 5,48% 13,05% 4,01% 18,77% 5,52% 5,07% 2,04% 0,87% 0,59% 0,08% 58,28%
20,10% 2,67% 13,23% 4,33% 16,16% 5,47% 17,05% 8,40% 7,25% 3,82% 1,53% 1,01% 0,13% 52,41%
23,89% 5,82% 16,39% 4,94% 10,46% 2,47% 21,82% 7,01% 4,44% 2,17% 0,59% 0,88%   62,58%
15,33% 1,21% 9,26% 4,40% 30,05% 8,80% 16,08% 6,68% 4,86% 2,12% 1,21% 0,60%   36,55%
10,61% 2,02% 8,71% 3,79% 30,18% 10,23% 17,55% 7,20% 6,06% 2,90% 0,76% 0,13%   46,16%
10,44% 2,85% 7,44% 2,69% 32,59% 11,87% 14,56% 7,28% 6,49% 3,48% 0,32% 0,31% 0,31% 40,69%
26,25% 5,84% 13,36% 5,10% 7,51% 3,15% 24,68% 5,01% 5,66% 2,41% 1,02% 0,46% 0,09% 57,23%
24,12% 7,50% 21,76% 6,43% 8,68% 2,57% 17,26% 5,14% 4,07% 0,96% 1,50% 0,43% 0,11% 65,82%
16,31% 3,31% 15,67% 3,95% 18,47% 4,59% 22,55% 6,62% 4,84% 2,29% 1,40% 1,13%   57,12%
30,04% 6,13% 16,90% 4,64% 11,07% 3,75% 17,00% 4,84% 3,46% 1,68% 0,49% 0,39%   61,39%
24,44% 6,76% 18,36% 5,29% 9,12% 2,25% 21,06% 4,62% 5,07% 2,48% 0,56% 0,45% 0,11% 61,88%
28,70% 6,34% 17,15% 5,68% 7,92% 2,24% 22,93% 3,36% 4,29% 0,93% 0,47% 0,28% 0,19% 64,90%
27,11% 7,05% 11,93% 3,80% 12,58% 2,39% 20,61% 5,42% 5,42% 2,39% 1,30% 0,54%   55,88%
38,52% 4,16% 20,71% 9,86% 5,88% 1,72% 10,40% 3,80% 3,25% 1,08% 0,63% 0,27%   67,95%
10,61% 1,36% 6,06% 1,36% 27,73% 9,55% 19,24% 9,85% 7,88% 5,15% 1,21% 2,07% 0,15% 40,06%
10,12% 2,97% 7,29% 2,29% 29,15% 9,18% 20,24% 8,91% 6,48% 2,16% 1,21% 0,67% 0,13% 46,28%
14,72% 4,19% 16,08% 4,19% 17,21% 4,42% 25,03% 4,42% 7,25% 1,59% 0,91% 0,56%   55,74%
43,41% 2,86% 20,66% 9,78% 2,86% 1,21% 11,87% 4,07% 1,98% 0,77% 0,55% 0,44%   62,47%
39,03% 3,56% 19,81% 8,54% 6,41% 1,19% 13,52% 3,68% 2,73% 0,83% 0,71% 0,71%   62,52%
40,92% 5,10% 20,12% 9,81% 2,55% 1,28% 12,86% 3,04% 2,65% 0,69% 0,98% 0,10%   56,29%
25,74% 7,79% 17,13% 6,05% 7,28% 2,15% 20,10% 6,97% 4,31% 1,33% 1,13% 0,91%   59,71%
22,13% 7,47% 13,65% 4,31% 7,90% 1,87% 27,01% 5,46% 6,90% 3,02% 0,29% 0,14% 0,14% 55,44%
25,21% 4,10% 14,18% 4,52% 10,71% 4,20% 20,27% 3,99% 9,24% 2,94% 0,63% 0,83% 0,41%  
Nacka 22,11% 4,93% 15,17% 5,20% 13,43% 4,11% 20,73% 5,24% 5,93% 2,25% 0,89% 0,55% 0,06% 61,30%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 227 0,55% -540 -1,71 767 2,26%
  Djurens parti 93 0,23% +93 +0,23    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1       1  
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
rer Republicans right 1   +1      
  Äkta Demokrati 1   +1      
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 41 0,10% +6   35 0,10%
  Totalt övriga partier 365 0,89% -439 -1,48 804 2,37%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nacka

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 14
Svenskarnas parti 7
Partiet de fria 3
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se