2014-05-29 23:45:47

Val till Europaparlamentet - Röster - Sundbyberg

14,28%
4,32%
10,28%
3,74%
21,40%
8,13%
19,90%
7,31%
6,47%
3,26%
0,91%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,57%
+7,62
2009: 45,95%

Röstfördelning - kommun Sundbyberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2361 14,28% -143 -5,79 2504 20,07%
C Centerpartiet 714 4,32% +369 +1,55 345 2,77%
FP Folkpartiet liberalerna 1699 10,28% -189 -4,86 1888 15,13%
KD Kristdemokraterna 619 3,74% +266 +0,91 353 2,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3539 21,40% +966 +0,78 2573 20,62%
V Vänsterpartiet 1344 8,13% +524 +1,56 820 6,57%
MP Miljöpartiet de gröna 3290 19,90% +1425 +4,95 1865 14,95%
SD Sverigedemokraterna 1209 7,31% +944 +5,19 265 2,12%
FI Feministiskt initiativ 1070 6,47% +708 +3,57 362 2,90%
PP Piratpartiet 539 3,26% -569 -5,62 1108 8,88%
ÖVR Övriga partier 150 0,91% -244 -2,25 394 3,16%
  Giltiga röster 16534 100,00% +4057   12477 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 102 0,61% -71 -0,75 173 1,37%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,10% +7 +0,02 9 0,07%
VDT Valdeltagande 16652 53,57% +3993 +7,62 12659 45,95%
  Antal röstberättigade 31084   +3534   27550  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sundbyberg

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
13,28% 3,82% 9,16% 4,15% 24,74% 8,72% 19,08% 7,08% 5,72% 3,30% 0,94% 0,64% 0,07% 49,27%
21,04% 4,73% 12,50% 5,64% 15,09% 5,18% 21,49% 4,57% 5,34% 3,20% 1,22% 1,20% 0,15% 54,15%
21,44% 5,98% 17,05% 7,56% 8,61% 5,27% 20,04% 6,15% 4,39% 2,81% 0,70% 0,52%   63,56%
3,64% 0,84% 6,72% 2,24% 44,82% 15,13% 12,89% 7,00% 5,32% 1,40%   0,56%   38,52%
5,69% 0,90% 2,69% 2,40% 44,31% 14,07% 14,67% 7,19% 4,19% 1,80% 2,10% 0,60%   35,37%
4,46% 1,41% 6,57% 3,05% 46,71% 12,44% 10,56% 9,15% 2,35% 2,82% 0,47% 0,70% 0,23% 32,80%
17,77% 7,23% 16,30% 5,15% 14,34% 3,06% 23,16% 4,90% 4,17% 2,82% 1,10% 0,24%   54,32%
11,30% 3,62% 6,82% 2,77% 28,57% 9,17% 18,55% 7,68% 5,76% 4,05% 1,71% 0,21% 0,21% 38,80%
10,29% 1,20% 8,75% 3,95% 27,27% 10,98% 17,50% 8,06% 6,52% 4,46% 1,03% 0,34%   42,86%
9,63% 2,16% 5,50% 3,14% 26,52% 13,16% 20,63% 8,06% 5,89% 4,91% 0,39% 0,39%   44,47%
10,15% 3,59% 5,92% 3,81% 27,48% 10,99% 15,86% 10,15% 8,88% 2,96% 0,21% 0,42%   38,24%
18,84% 6,24% 9,53% 4,43% 18,05% 5,45% 24,18% 4,09% 6,02% 2,95% 0,23% 0,79%   55,64%
9,28% 2,83% 4,25% 3,62% 27,20% 10,53% 16,98% 12,58% 5,97% 4,87% 1,89% 1,24%   43,93%
13,21% 3,04% 7,68% 3,39% 24,29% 8,93% 20,18% 6,07% 9,11% 2,86% 1,25% 0,88% 0,35%  
15,07% 4,71% 11,15% 3,42% 18,79% 7,66% 20,54% 7,49% 7,06% 3,23% 0,89% 0,59% 0,12% 57,51%
14,50% 5,54% 11,44% 2,95% 19,81% 7,55% 19,34% 8,49% 7,78% 2,36% 0,24% 0,35%   50,87%
16,17% 4,79% 9,90% 4,29% 17,00% 8,25% 19,47% 8,91% 5,45% 4,29% 1,49% 0,66%   51,17%
13,50% 4,18% 11,47% 2,97% 18,49% 6,48% 23,62% 7,15% 8,23% 1,75% 2,16% 0,27%   55,00%
16,23% 4,49% 10,29% 4,22% 16,75% 8,31% 19,92% 7,26% 8,05% 3,69% 0,79% 0,39%   48,47%
14,48% 5,55% 12,33% 2,77% 19,11% 7,86% 19,57% 6,93% 7,55% 3,24% 0,62% 0,31% 0,15% 55,11%
10,38% 3,65% 10,24% 4,91% 20,34% 6,73% 24,26% 7,15% 7,71% 4,07% 0,56% 0,70%   53,30%
12,17% 5,76% 10,20% 2,47% 18,26% 8,39% 22,20% 8,88% 6,91% 4,28% 0,49% 0,97% 0,32% 50,87%
17,08% 3,24% 14,59% 4,36% 19,95% 5,74% 18,58% 7,36% 5,11% 3,12% 0,87% 0,86% 0,49% 53,77%
19,39% 4,68% 13,40% 4,03% 17,97% 7,19% 18,95% 6,97% 4,68% 2,18% 0,54% 0,43% 0,11% 56,63%
10,71% 2,32% 8,39% 1,61% 23,75% 13,04% 18,93% 9,82% 7,14% 3,57% 0,71% 0,88%   49,13%
11,46% 6,35% 8,99% 2,65% 21,69% 8,99% 17,46% 11,11% 6,70% 3,70% 0,88% 0,35% 0,18% 51,58%
17,76% 4,67% 11,08% 3,07% 19,49% 6,28% 22,16% 6,28% 6,54% 2,00% 0,67% 0,79%   58,03%
18,36% 6,03% 10,32% 3,35% 13,27% 6,97% 22,25% 2,95% 10,19% 4,69% 1,61% 0,80% 0,27%  
Sundbyberg 14,28% 4,32% 10,28% 3,74% 21,40% 8,13% 19,90% 7,31% 6,47% 3,26% 0,91% 0,61% 0,10% 53,57%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sundbyberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 75 0,45% -278 -2,38 353 2,83%
  Djurens parti 45 0,27% +45 +0,27    
SMD Sverigesmultidemokrater 6 0,04% +6 +0,04    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01% +1   1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,13% -18 -0,19 40 0,32%
  Totalt övriga partier 150 0,91% -244 -2,25 394 3,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sundbyberg

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 6
Djurpartiet 3
Enhet 2
Partiet de fria 2
raddasverige.nu 2
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se