2014-05-30 01:04:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Solna

16,11%
4,83%
13,24%
4,87%
16,28%
6,56%
19,97%
6,20%
7,48%
3,43%
1,03%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 59,32%
+7,12
2009: 52,20%

Röstfördelning - kommun Solna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 5227 16,11% -1248 -8,31 6475 24,42%
C Centerpartiet 1567 4,83% +845 +2,11 722 2,72%
FP Folkpartiet liberalerna 4294 13,24% -571 -5,11 4865 18,35%
KD Kristdemokraterna 1581 4,87% +630 +1,29 951 3,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5283 16,28% +1088 +0,46 4195 15,82%
V Vänsterpartiet 2127 6,56% +832 +1,67 1295 4,88%
MP Miljöpartiet de gröna 6480 19,97% +2766 +5,96 3714 14,01%
SD Sverigedemokraterna 2010 6,20% +1569 +4,53 441 1,66%
FI Feministiskt initiativ 2427 7,48% +1516 +4,04 911 3,44%
PP Piratpartiet 1114 3,43% -1055 -4,75 2169 8,18%
ÖVR Övriga partier 333 1,03% -441 -1,89 774 2,92%
  Giltiga röster 32443 100,00% +5931   26512 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 238 0,73% -63 -0,39 301 1,12%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,09% -4 -0,03 34 0,13%
VDT Valdeltagande 32711 59,32% +5864 +7,12 26847 52,20%
  Antal röstberättigade 55144   +3710   51434  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Solna

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
15,71% 4,97% 13,05% 4,91% 16,04% 7,10% 20,23% 5,42% 7,83% 3,67% 1,08% 0,77% 0,11% 59,55%
20,38% 6,54% 15,13% 5,26% 13,46% 3,33% 23,85% 3,97% 4,62% 3,08% 0,38% 1,14% 0,13% 63,30%
18,49% 6,72% 12,61% 5,04% 13,87% 7,84% 15,97% 7,70% 7,56% 3,50% 0,70% 0,56% 0,28% 56,69%
8,76% 7,32% 7,96% 2,39% 10,67% 7,64% 25,80% 2,87% 17,68% 7,32% 1,59% 0,32%   63,96%
15,70% 3,51% 15,15% 7,03% 14,49% 6,04% 21,19% 5,38% 6,48% 4,06% 0,99% 0,76%   59,34%
17,63% 5,36% 11,61% 3,57% 12,50% 4,46% 24,78% 4,69% 10,04% 4,24% 1,12%     52,71%
21,16% 4,70% 14,26% 4,08% 14,73% 5,17% 18,34% 5,80% 8,31% 2,19% 1,25% 0,78%   60,21%
18,83% 3,82% 9,96% 5,05% 13,92% 5,87% 22,51% 7,64% 7,50% 3,82% 1,09% 0,41%   51,65%
10,07% 4,27% 12,97% 2,90% 18,43% 10,92% 19,97% 7,00% 8,70% 3,75% 1,02% 0,68%   45,56%
15,31% 5,10% 14,07% 4,14% 12,83% 8,41% 21,79% 6,34% 7,59% 4,14% 0,28% 1,09% 0,27% 49,30%
6,17% 2,12% 8,82% 3,35% 34,57% 12,35% 15,87% 3,70% 7,76% 4,41% 0,88% 0,53%   36,66%
12,77% 2,75% 13,05% 4,26% 21,02% 8,65% 18,82% 8,52% 6,04% 2,88% 1,24% 1,09%   53,49%
10,63% 2,50% 12,50% 5,31% 28,91% 10,31% 14,22% 5,94% 5,63% 2,97% 1,09% 0,62% 0,31% 41,92%
23,67% 7,74% 17,90% 8,08% 12,12% 3,70% 16,40% 3,46% 3,23% 2,77% 0,92% 0,35%   60,14%
15,59% 3,98% 12,17% 6,94% 15,13% 7,39% 20,02% 5,57% 7,96% 4,10% 1,14% 0,45%   56,71%
26,96% 4,96% 19,52% 7,95% 11,47% 2,89% 16,01% 4,55% 2,69% 1,45% 1,55% 0,72% 0,20% 66,10%
11,93% 4,94% 12,89% 5,08% 17,83% 8,23% 18,24% 6,58% 8,64% 3,57% 2,06% 1,48% 0,13% 59,04%
15,46% 4,34% 18,50% 5,64% 11,13% 7,51% 23,84% 2,60% 7,23% 2,60% 1,16% 0,29%   51,03%
11,71% 5,15% 13,26% 4,12% 14,41% 7,59% 22,91% 3,35% 12,36% 4,12% 1,03% 0,51% 0,51% 70,40%
12,23% 5,66% 12,10% 4,50% 18,79% 7,21% 23,42% 6,56% 5,41% 3,73% 0,39% 1,15%   54,21%
7,28% 1,95% 5,33% 1,78% 27,53% 14,03% 19,72% 9,41% 7,46% 4,44% 1,07% 1,23% 0,18% 43,89%
17,05% 7,73% 13,36% 4,57% 8,79% 4,22% 21,97% 5,27% 10,54% 5,10% 1,41% 1,56%   48,33%
16,71% 6,08% 10,09% 3,54% 14,97% 7,09% 20,86% 4,34% 11,03% 3,94% 1,34% 0,92% 0,26%  
16,53% 4,69% 13,43% 4,83% 16,53% 6,00% 19,71% 6,99% 7,12% 3,19% 0,97% 0,69% 0,07% 59,08%
17,22% 5,53% 14,40% 3,86% 15,30% 4,37% 18,89% 8,61% 8,23% 3,21% 0,39% 0,26%   50,16%
14,06% 4,20% 13,33% 8,99% 17,83% 6,81% 19,13% 5,65% 7,25% 2,03% 0,72% 0,58% 0,14% 54,34%
15,73% 4,17% 17,47% 5,65% 20,70% 4,17% 16,40% 6,32% 5,51% 3,09% 0,81% 0,53% 0,27% 59,29%
16,17% 4,14% 13,32% 5,30% 17,85% 9,06% 17,85% 7,12% 5,17% 3,10% 0,91% 0,26%   57,07%
14,88% 4,17% 11,82% 5,42% 17,25% 7,51% 19,89% 9,04% 6,54% 2,78% 0,70% 0,83%   48,37%
13,94% 4,05% 9,72% 3,73% 21,56% 7,62% 21,39% 6,32% 6,65% 3,57% 1,46% 0,80%   46,49%
12,48% 3,97% 14,47% 4,68% 19,57% 6,81% 17,16% 9,08% 6,24% 3,97% 1,56% 0,56% 0,14% 47,78%
19,19% 5,63% 10,82% 4,47% 19,62% 6,49% 15,15% 9,52% 5,05% 3,46% 0,58% 0,43% 0,14% 50,29%
14,64% 3,14% 11,37% 4,84% 17,91% 6,67% 18,30% 7,97% 10,85% 3,66% 0,65% 1,16% 0,13% 55,36%
18,03% 5,27% 13,27% 4,59% 16,67% 6,46% 18,20% 6,29% 6,97% 3,40% 0,85% 0,84%   52,85%
19,10% 4,65% 13,19% 4,40% 17,09% 6,03% 16,96% 8,92% 5,78% 2,51% 1,38% 0,99% 0,12% 53,77%
18,69% 3,00% 11,84% 4,99% 16,41% 7,13% 19,26% 8,27% 5,56% 3,42% 1,43% 0,57%   50,25%
18,58% 6,23% 13,94% 5,26% 12,96% 2,81% 23,59% 6,11% 7,82% 2,32% 0,37% 0,73%   57,99%
13,61% 5,50% 12,57% 4,97% 14,53% 7,33% 22,91% 7,85% 7,72% 1,96% 1,05% 0,52% 0,13% 51,40%
19,69% 5,09% 19,69% 4,42% 15,71% 3,65% 17,81% 5,31% 5,53% 1,88% 1,22% 0,55%   64,61%
17,28% 4,32% 14,44% 4,20% 15,06% 4,69% 22,10% 5,19% 8,02% 3,21% 1,48% 0,25%   53,28%
16,69% 4,48% 13,14% 3,71% 15,61% 6,03% 18,08% 5,87% 10,36% 5,10% 0,93% 0,92%   60,74%
15,28% 4,80% 14,27% 5,30% 14,14% 4,67% 25,88% 6,06% 6,57% 2,40% 0,63% 1,12%   55,55%
13,31% 4,81% 12,01% 5,91% 20,33% 7,02% 18,30% 7,76% 5,91% 3,88% 0,74% 1,09% 0,36% 48,24%
18,93% 4,29% 11,39% 4,44% 15,53% 5,92% 19,97% 7,84% 5,62% 4,88% 1,18% 0,73% 0,15% 54,78%
17,11% 5,70% 12,93% 3,78% 12,60% 6,23% 22,48% 4,71% 9,55% 3,78% 1,13% 0,79%    
Solna 16,11% 4,83% 13,24% 4,87% 16,28% 6,56% 19,97% 6,20% 7,48% 3,43% 1,03% 0,73% 0,09% 59,32%

Röstfördelning övriga partier - kommun Solna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 163 0,50% -536 -2,13 699 2,64%
  Djurens parti 108 0,33% +108 +0,33    
KLP Klassiskt liberala partiet 7 0,02% +7 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 6 0,02% -2 -0,01 8 0,03%
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 5 0,02% +5 +0,02    
  Äkta Demokrati 5 0,02% +5 +0,02    
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1       1  
SMD Sverigesmultidemokrater 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 37 0,11% -29 -0,13 66 0,25%
  Totalt övriga partier 333 1,03% -441 -1,89 774 2,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Solna

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 7
Svenskarnas parti 7
Partiet De Fria 5
raddasverige.nu 2
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se