2014-05-30 01:10:10

Val till Europaparlamentet - Röster - Lidingö

30,15%
6,84%
20,63%
6,83%
7,37%
2,17%
14,48%
4,95%
4,24%
1,66%
0,66%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 63,87%
+2,97
2009: 60,90%

Röstfördelning - kommun Lidingö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 6448 30,15% -1491 -10,42 7939 40,57%
C Centerpartiet 1463 6,84% +786 +3,38 677 3,46%
FP Folkpartiet liberalerna 4412 20,63% -342 -3,66 4754 24,29%
KD Kristdemokraterna 1461 6,83% +541 +2,13 920 4,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1577 7,37% +275 +0,72 1302 6,65%
V Vänsterpartiet 463 2,17% +123 +0,43 340 1,74%
MP Miljöpartiet de gröna 3097 14,48% +1343 +5,52 1754 8,96%
SD Sverigedemokraterna 1059 4,95% +767 +3,46 292 1,49%
FI Feministiskt initiativ 907 4,24% +539 +2,36 368 1,88%
PP Piratpartiet 356 1,66% -461 -2,51 817 4,17%
ÖVR Övriga partier 141 0,66% -265 -1,42 406 2,07%
  Giltiga röster 21384 100,00% +1815   19569 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 114 0,53% -17 -0,13 131 0,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,05% -4 -0,02 14 0,07%
VDT Valdeltagande 21508 63,87% +1794 +2,97 19714 60,90%
  Antal röstberättigade 33676   +1304   32372  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Lidingö

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
29,13% 6,26% 19,70% 6,74% 8,71% 2,88% 14,12% 5,63% 4,49% 1,77% 0,56% 0,53% 0,05% 60,46%
27,91% 3,63% 18,17% 6,83% 9,88% 3,20% 15,41% 6,40% 6,98% 1,31% 0,29% 0,58%   57,71%
38,51% 8,45% 23,20% 8,56% 2,59% 1,69% 9,57% 3,72% 2,36% 0,79% 0,56% 0,11%   65,51%
27,73% 6,90% 19,68% 6,61% 8,62% 2,59% 16,38% 5,17% 3,02% 2,73% 0,57% 0,85%   58,16%
11,36% 4,23% 11,80% 3,12% 20,04% 7,13% 20,27% 9,13% 9,58% 2,00% 1,34% 0,44% 0,44% 39,70%
31,06% 6,53% 22,55% 8,80% 6,92% 1,78% 12,96% 4,35% 3,76% 1,19% 0,10% 0,39% 0,10% 64,14%
44,17% 7,73% 23,31% 7,24% 2,94% 0,98% 6,26% 4,05% 2,33% 0,74% 0,25% 0,37%   65,54%
26,27% 7,96% 21,67% 5,56% 6,14% 2,68% 19,46% 3,74% 4,03% 1,73% 0,77% 0,76%   68,42%
17,23% 6,80% 7,77% 3,16% 19,42% 5,83% 15,29% 13,35% 7,52% 2,91% 0,73% 0,72%   40,29%
21,28% 5,07% 15,20% 6,08% 17,57% 4,05% 13,18% 9,12% 4,56% 2,87% 1,01% 1,17%   46,25%
21,24% 1,90% 18,70% 8,08% 14,10% 4,28% 12,68% 11,57% 4,75% 2,22% 0,48% 0,47%   49,07%
31,00% 7,13% 22,17% 8,03% 4,86% 2,49% 14,37% 4,52% 3,96% 1,13% 0,34% 0,67%   63,03%
29,03% 6,62% 19,74% 5,23% 9,93% 2,99% 14,83% 4,38% 4,27% 2,35% 0,64% 0,43%   59,48%
31,24% 6,60% 23,19% 6,92% 7,25% 1,45% 15,78% 2,74% 2,42% 2,09% 0,32% 0,32%   47,59%
31,93% 4,80% 15,89% 6,75% 7,05% 3,45% 13,94% 4,80% 8,10% 2,25% 1,05% 0,30% 0,30%  
31,11% 7,38% 21,50% 6,91% 6,13% 1,49% 14,82% 4,32% 4,01% 1,57% 0,75% 0,53% 0,04% 67,42%
18,58% 6,50% 18,58% 6,34% 15,41% 3,32% 16,62% 6,34% 4,68% 2,42% 1,21%     50,19%
39,89% 7,09% 22,65% 8,15% 2,12% 0,21% 11,01% 3,92% 3,17% 0,74% 1,06% 0,32%   68,55%
33,37% 11,05% 20,66% 6,85% 3,31% 0,99% 14,14% 2,65% 5,19% 0,77% 0,99% 0,22%   63,52%
31,36% 6,51% 20,04% 7,72% 6,61% 1,20% 14,13% 4,31% 4,71% 2,91% 0,50% 1,09%   63,10%
23,10% 6,14% 16,08% 6,87% 11,70% 3,51% 17,40% 5,85% 5,56% 2,78% 1,02% 1,87%   56,99%
26,45% 7,60% 22,81% 5,46% 7,71% 2,36% 16,49% 5,67% 3,43% 1,18% 0,86% 0,74% 0,11% 64,13%
27,70% 7,83% 25,20% 6,58% 5,79% 1,02% 16,91% 3,52% 2,84% 1,82% 0,79% 0,45% 0,23% 66,69%
32,49% 6,64% 21,98% 7,00% 4,59% 1,33% 18,48% 3,62% 1,81% 1,09% 0,97% 0,24%   71,37%
37,96% 8,53% 23,85% 8,64% 4,27% 0,22% 7,66% 4,49% 2,74% 1,42% 0,22% 0,11%   65,92%
37,01% 5,86% 22,66% 5,47% 4,00% 0,78% 15,53% 3,32% 3,71% 1,46% 0,20% 0,29%   65,96%
36,27% 7,12% 22,94% 8,81% 4,86% 1,36% 10,06% 4,18% 2,82% 0,68% 0,90% 0,34%   68,78%
22,86% 7,45% 19,38% 5,34% 8,20% 2,24% 21,24% 5,71% 4,72% 1,86% 0,99% 0,74%   60,79%
29,74% 7,35% 19,83% 6,15% 4,96% 2,39% 15,56% 3,25% 8,89% 1,71% 0,17% 0,68% 0,34%  
Lidingö 30,15% 6,84% 20,63% 6,83% 7,37% 2,17% 14,48% 4,95% 4,24% 1,66% 0,66% 0,53% 0,05% 63,87%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lidingö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 100 0,47% -294 -1,55 394 2,01%
  Djurens parti 20 0,09% +20 +0,09    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1       1 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 19 0,09% +9 +0,04 10 0,05%
  Totalt övriga partier 141 0,66% -265 -1,42 406 2,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lidingö

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 4
Enhet 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se