2014-05-28 19:36:47

Val till Europaparlamentet - Röster - Tierp

7,48%
10,83%
6,81%
3,95%
35,94%
6,46%
11,47%
11,25%
3,41%
1,74%
0,64%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 44,10%
+5,27
2009: 38,83%

Röstfördelning - kommun Tierp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 515 7,48% -60 -2,17 575 9,65%
C Centerpartiet 746 10,83% +187 +1,46 559 9,38%
FP Folkpartiet liberalerna 469 6,81% -173 -3,96 642 10,77%
KD Kristdemokraterna 272 3,95% +88 +0,86 184 3,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2475 35,94% +217 -1,94 2258 37,88%
V Vänsterpartiet 445 6,46% +4 -0,94 441 7,40%
MP Miljöpartiet de gröna 790 11,47% +328 +3,72 462 7,75%
SD Sverigedemokraterna 775 11,25% +576 +7,92 199 3,34%
FI Feministiskt initiativ 235 3,41% +184 +2,56 51 0,86%
PP Piratpartiet 120 1,74% -190 -3,46 310 5,20%
ÖVR Övriga partier 44 0,64% -236 -4,06 280 4,70%
  Giltiga röster 6886 100,00% +925   5961 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 76 1,09% -35 -0,73 111 1,83%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01% -7 -0,12 8 0,13%
VDT Valdeltagande 6963 44,10% +883 +5,27 6080 38,83%
  Antal röstberättigade 15790   +130   15660  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tierp

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,39% 19,32% 8,70% 3,38% 31,40% 5,07% 7,25% 9,66% 3,86% 0,48% 0,48% 0,72%   46,08%
9,75% 22,84% 5,57% 1,95% 27,30% 4,74% 8,64% 12,26% 3,90% 1,67% 1,39% 2,45%   40,13%
9,09% 19,52% 7,22% 2,14% 25,94% 6,42% 11,76% 11,23% 4,28% 2,14% 0,27% 1,06%   37,69%
10,22% 12,07% 8,05% 4,64% 27,09% 5,73% 11,30% 16,25% 2,63% 1,70% 0,31% 1,82% 0,15% 44,77%
4,48% 4,48% 3,39% 4,07% 49,66% 8,28% 8,01% 13,30% 2,71% 1,09% 0,54% 0,67%   42,33%
9,31% 8,46% 9,98% 2,71% 37,39% 5,92% 11,17% 9,98% 2,71% 1,52% 0,85% 1,17%   40,30%
9,42% 8,55% 7,83% 3,62% 39,71% 5,36% 8,84% 10,87% 2,32% 2,32% 1,16% 0,58%   39,61%
5,29% 6,76% 5,88% 3,53% 32,94% 8,82% 15,88% 12,35% 3,82% 3,53% 1,18%     43,26%
8,35% 12,15% 7,17% 4,98% 37,92% 5,56% 10,10% 7,76% 4,10% 1,76% 0,15% 1,30%   46,98%
9,14% 16,00% 7,43% 6,00% 23,14% 6,29% 18,29% 9,71% 2,57% 1,14% 0,29% 1,41%   44,88%
3,84% 8,60% 5,84% 5,22% 45,31% 7,37% 6,14% 12,60% 2,15% 2,30% 0,61% 0,91%   42,01%
4,03% 6,41% 6,41% 4,27% 36,77% 6,88% 19,22% 9,96% 4,03% 1,42% 0,59% 1,17%   45,13%
8,65% 9,13% 4,33% 2,40% 27,40% 8,17% 17,79% 8,17% 10,58% 2,40% 0,96% 0,95%    
Tierp 7,48% 10,83% 6,81% 3,95% 35,94% 6,46% 11,47% 11,25% 3,41% 1,74% 0,64% 1,09% 0,01% 44,10%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tierp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 25 0,36% -250 -4,25 275 4,61%
  Djurens parti 5 0,07% +5 +0,07    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,04% +3 +0,04    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,16% +7 +0,09 4 0,07%
  Totalt övriga partier 44 0,64% -236 -4,06 280 4,70%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tierp

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 3
Djurpartiet 2
Svenskarnas Parti (SVP) 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se