2014-05-28 19:06:02

Val till Europaparlamentet - Röster - Nyköping

13,24%
6,89%
9,69%
5,50%
28,23%
5,63%
15,63%
8,95%
3,89%
1,76%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 51,21%
+2,97
2009: 48,24%

Röstfördelning - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2764 13,24% -481 -4,09 3245 17,34%
C Centerpartiet 1437 6,89% +261 +0,60 1176 6,28%
FP Folkpartiet liberalerna 2023 9,69% -352 -3,00 2375 12,69%
KD Kristdemokraterna 1148 5,50% +211 +0,49 937 5,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5892 28,23% +458 -0,80 5434 29,03%
V Vänsterpartiet 1175 5,63% +368 +1,32 807 4,31%
MP Miljöpartiet de gröna 3262 15,63% +1289 +5,09 1973 10,54%
SD Sverigedemokraterna 1868 8,95% +1461 +6,78 407 2,17%
FI Feministiskt initiativ 811 3,89% +334 +1,34 477 2,55%
PP Piratpartiet 368 1,76% -787 -4,41 1155 6,17%
ÖVR Övriga partier 122 0,58% -609 -3,32 731 3,91%
  Giltiga röster 20870 100,00% +2153   18717 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 246 1,16% -214 -1,23 460 2,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,09% -20 -0,11 39 0,20%
VDT Valdeltagande 21135 51,21% +1919 +2,97 19216 48,24%
  Antal röstberättigade 41275   +1441   39834  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nyköping

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,48% 7,19% 8,98% 4,97% 31,56% 5,96% 14,45% 10,12% 3,14% 1,51% 0,63% 1,21% 0,17% 48,27%
15,11% 6,25% 10,00% 5,11% 26,93% 5,57% 16,48% 9,89% 2,50% 1,02% 1,14% 1,89% 0,22% 46,48%
11,47% 4,72% 8,90% 7,07% 29,69% 5,68% 17,04% 7,93% 4,93% 2,04% 0,54% 1,06%   54,92%
14,66% 13,13% 7,44% 6,13% 24,73% 4,60% 13,35% 10,72% 3,28% 1,31% 0,66% 1,08%   46,81%
8,38% 2,40% 9,28% 5,09% 41,92% 5,99% 11,08% 13,47% 0,90% 1,20% 0,30% 1,47%   43,07%
15,35% 11,02% 8,27% 3,54% 24,80% 5,12% 18,11% 9,84% 3,15%   0,79%   0,39% 50,40%
10,60% 4,42% 9,72% 4,27% 35,79% 6,92% 11,93% 10,31% 3,09% 2,65% 0,29% 1,73% 0,43% 44,40%
8,70% 7,18% 8,88% 2,65% 37,05% 7,18% 12,67% 12,29% 2,08% 1,32%   1,49%   53,75%
9,64% 13,75% 8,04% 5,36% 25,54% 6,25% 15,00% 10,71% 3,04% 1,07% 1,61% 0,71%   50,27%
14,98% 14,98% 12,45% 3,38% 23,00% 5,27% 10,76% 11,39% 1,90% 1,48% 0,42% 2,46% 0,21% 52,76%
7,17% 4,38% 4,78% 2,39% 47,81% 6,77% 13,15% 9,96% 1,59% 1,20% 0,80%   0,79% 29,80%
6,86% 2,86% 8,43% 6,00% 42,43% 5,71% 14,14% 9,00% 2,71% 1,57% 0,29% 0,28% 0,28% 42,31%
18,52% 3,09% 8,02% 4,32% 14,20% 7,41% 21,60% 7,41% 12,35% 2,47% 0,62% 0,61%    
13,40% 6,93% 9,26% 5,62% 28,01% 5,58% 16,31% 8,40% 4,07% 1,91% 0,52% 1,22% 0,05% 51,21%
10,34% 6,04% 9,99% 5,57% 25,90% 5,92% 22,53% 6,16% 4,65% 2,44% 0,46% 0,69%   49,43%
8,58% 5,25% 9,46% 4,20% 35,03% 5,78% 22,24% 5,08% 2,80% 1,40% 0,18% 1,72%   52,53%
12,23% 8,88% 9,47% 5,72% 27,81% 3,94% 15,78% 9,27% 3,55% 2,17% 1,18% 1,55%   49,90%
22,04% 4,63% 12,36% 6,73% 21,70% 3,78% 13,71% 7,06% 6,06% 1,43% 0,50% 1,33% 0,08% 52,30%
10,23% 9,16% 9,31% 3,36% 27,18% 7,02% 17,71% 8,40% 4,58% 2,60% 0,46% 1,65%   49,93%
11,57% 14,54% 9,20% 6,53% 21,96% 5,64% 14,84% 9,79% 3,86% 0,89% 1,19% 0,30%   55,96%
8,27% 12,28% 9,27% 9,52% 25,31% 4,51% 10,28% 13,78% 2,51% 3,76% 0,50% 0,50% 0,25% 44,22%
9,35% 6,10% 5,69% 3,66% 35,37% 9,96% 12,60% 13,41% 1,63% 1,63% 0,61% 1,60%   52,08%
10,09% 4,52% 6,17% 5,42% 42,47% 5,12% 13,55% 8,28% 1,81% 1,96% 0,60% 1,33% 0,30% 50,56%
12,86% 7,97% 5,62% 4,35% 33,15% 4,17% 16,49% 9,60% 3,26% 2,36% 0,18% 0,90%   47,49%
18,41% 6,24% 10,87% 7,14% 21,53% 6,14% 15,39% 8,15% 4,83% 1,01% 0,30% 1,39%   50,05%
12,90% 2,42% 6,45% 0,81% 23,39% 8,87% 25,00% 4,84% 11,29% 3,23% 0,81% 0,80%    
14,59% 6,58% 10,74% 5,83% 25,63% 5,40% 15,95% 8,51% 4,34% 1,83% 0,62% 1,07% 0,05% 53,99%
15,00% 5,40% 10,50% 4,10% 26,60% 6,80% 16,40% 8,60% 3,50% 2,40% 0,70% 0,79% 0,10% 49,29%
12,90% 3,34% 10,48% 6,68% 34,33% 3,80% 16,36% 6,80% 3,46% 1,04% 0,81% 0,69% 0,11% 55,80%
18,26% 4,51% 15,25% 7,30% 23,63% 3,11% 16,65% 7,09% 2,47% 1,29% 0,43% 0,75% 0,11% 58,40%
16,20% 4,25% 11,42% 5,58% 31,08% 4,65% 13,55% 7,04% 4,65% 1,46% 0,13% 1,05%   52,66%
13,39% 12,56% 7,93% 7,27% 22,15% 4,30% 14,05% 11,40% 4,13% 1,98% 0,83% 0,66%   53,61%
15,35% 6,05% 8,37% 4,88% 22,56% 6,74% 19,77% 10,00% 4,19% 1,63% 0,47% 0,92%   53,58%
10,37% 14,49% 8,83% 6,60% 17,67% 7,66% 15,67% 10,01% 5,77% 1,88% 1,06% 1,51% 0,12% 48,13%
16,03% 4,85% 12,13% 4,64% 25,00% 5,80% 16,67% 8,97% 4,01% 1,69% 0,21% 2,27%   51,90%
13,03% 5,19% 9,71% 6,12% 28,46% 5,59% 14,63% 8,64% 5,19% 2,53% 0,93% 0,79%   53,34%
15,91% 7,95% 7,95% 3,41% 13,64% 7,39% 18,18% 6,25% 14,20% 4,55% 0,57% 0,56%    
Nyköping 13,24% 6,89% 9,69% 5,50% 28,23% 5,63% 15,63% 8,95% 3,89% 1,76% 0,58% 1,16% 0,09% 51,21%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nyköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 61 0,29% -660 -3,56 721 3,85%
  Djurens parti 37 0,18% +37 +0,18    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,11% +12 +0,05 10 0,05%
  Totalt övriga partier 122 0,58% -609 -3,32 731 3,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nyköping

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 10
Svenskarnas parti 3
Djurpartiet 2
svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se