2014-05-28 21:40:06

Val till Europaparlamentet - Röster - Norrköping

12,95%
5,26%
8,26%
6,53%
25,90%
5,73%
14,94%
12,04%
4,91%
2,49%
0,99%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 46,80%
+3,95
2009: 42,86%

Röstfördelning - kommun Norrköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 6138 12,95% -826 -3,92 6964 16,87%
C Centerpartiet 2490 5,26% -513 -2,02 3003 7,28%
FP Folkpartiet liberalerna 3913 8,26% -256 -1,84 4169 10,10%
KD Kristdemokraterna 3096 6,53% +1375 +2,36 1721 4,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12270 25,90% +1338 -0,59 10932 26,49%
V Vänsterpartiet 2713 5,73% +461 +0,27 2252 5,46%
MP Miljöpartiet de gröna 7079 14,94% +2121 +2,93 4958 12,01%
SD Sverigedemokraterna 5706 12,04% +4431 +8,95 1275 3,09%
FI Feministiskt initiativ 2326 4,91% +1538 +3,00 788 1,91%
PP Piratpartiet 1178 2,49% -2331 -6,02 3509 8,50%
ÖVR Övriga partier 471 0,99% -1234 -3,14 1705 4,13%
  Giltiga röster 47380 100,00% +6104   41276 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 412 0,86% -234 -0,68 646 1,54%
OG Ogiltiga röster - övriga 51 0,11% -22 -0,07 73 0,17%
VDT Valdeltagande 47843 46,80% +5848 +3,95 41995 42,86%
  Antal röstberättigade 102220   +4228   97992  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Norrköping

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,68% 4,43% 8,76% 5,62% 24,04% 6,31% 17,07% 11,09% 5,98% 2,97% 1,06% 0,93% 0,11% 48,50%
9,49% 4,09% 11,95% 5,07% 21,28% 6,06% 19,31% 9,82% 8,35% 3,44% 1,15% 0,97%   44,65%
10,93% 4,23% 5,69% 3,94% 18,51% 10,06% 24,78% 6,41% 10,79% 4,23% 0,44% 0,72%   46,13%
10,69% 3,25% 10,83% 7,31% 21,38% 8,53% 17,59% 8,66% 6,09% 5,01% 0,68% 0,40%   54,64%
6,86% 3,35% 6,38% 5,10% 28,55% 9,09% 18,02% 10,05% 7,18% 3,99% 1,44% 1,10% 0,31% 42,97%
12,47% 5,50% 7,10% 3,22% 16,89% 9,38% 22,12% 5,76% 12,06% 4,42% 1,07% 0,93% 0,13% 49,12%
11,37% 3,70% 8,08% 4,25% 27,40% 5,62% 17,67% 10,14% 6,58% 3,97% 1,23% 0,81% 0,14% 45,35%
7,41% 2,59% 8,28% 6,38% 33,97% 4,83% 11,55% 17,93% 2,59% 3,10% 1,38% 1,36%   40,64%
10,30% 3,84% 7,50% 4,54% 24,26% 8,73% 20,07% 7,33% 8,73% 4,19% 0,52% 0,87%   45,23%
8,85% 3,01% 7,79% 3,19% 27,08% 9,38% 18,41% 11,50% 4,78% 4,96% 1,06% 0,70%   41,81%
12,26% 5,11% 7,74% 5,40% 17,52% 8,76% 22,04% 7,88% 7,74% 4,23% 1,31% 0,58% 0,14% 47,68%
5,45% 3,45% 6,55% 4,91% 30,00% 7,27% 13,45% 17,09% 6,18% 4,18% 1,45% 1,08% 0,18% 37,21%
8,57% 4,37% 6,55% 4,54% 32,10% 6,39% 12,10% 17,14% 4,54% 2,86% 0,84% 1,49%   39,07%
17,74% 5,26% 8,87% 9,77% 23,76% 4,66% 12,18% 12,93% 1,80% 2,26% 0,75% 0,75% 0,15% 48,31%
13,07% 4,92% 9,28% 7,77% 26,52% 6,82% 12,88% 12,69% 3,79% 1,89% 0,38% 0,75%   48,19%
21,13% 5,12% 12,07% 7,09% 17,06% 3,41% 16,14% 11,94% 3,15% 1,84% 1,05% 0,52%   54,48%
13,78% 7,95% 8,38% 7,24% 19,18% 5,11% 17,76% 14,35% 3,55% 1,14% 1,56% 0,70% 0,28% 47,72%
9,67% 4,67% 10,17% 4,00% 32,67% 6,67% 12,67% 12,00% 3,83% 2,83% 0,83% 1,15%   50,21%
8,38% 3,51% 6,89% 4,86% 25,54% 9,73% 17,70% 7,84% 11,08% 3,78% 0,68% 0,40% 0,40% 45,82%
8,71% 5,37% 7,98% 3,63% 24,38% 7,98% 20,17% 8,27% 7,98% 4,93% 0,58% 1,85% 0,14% 47,50%
11,23% 4,11% 7,75% 4,75% 19,78% 6,17% 22,47% 11,55% 7,59% 3,64% 0,95% 0,94%   40,53%
15,10% 4,57% 8,45% 6,09% 27,56% 3,88% 15,24% 12,47% 2,77% 3,19% 0,69% 0,55% 0,14% 48,56%
16,28% 3,29% 7,17% 5,04% 21,71% 8,72% 16,28% 8,33% 8,53% 4,26% 0,39% 0,19% 0,19% 50,64%
15,89% 4,40% 9,41% 3,67% 16,87% 7,58% 20,29% 6,11% 10,15% 4,65% 0,98% 0,73% 0,12% 50,80%
10,96% 4,23% 9,38% 6,34% 26,82% 4,62% 17,44% 11,89% 5,28% 1,59% 1,45% 0,66%   48,63%
19,43% 2,54% 12,56% 5,68% 21,97% 4,19% 15,25% 10,46% 4,19% 2,24% 1,49% 0,30%   52,18%
13,92% 2,99% 7,78% 8,08% 28,74% 4,94% 12,87% 14,37% 3,44% 1,80% 1,05% 1,62% 0,15% 44,94%
19,83% 6,67% 12,50% 5,83% 18,00% 2,50% 15,83% 14,67% 2,33% 1,00% 0,83% 1,31% 0,33% 47,29%
13,52% 6,76% 12,10% 5,16% 24,73% 2,85% 16,19% 11,39% 4,45% 2,14% 0,71% 2,09% 0,17% 47,60%
14,23% 1,78% 8,34% 7,66% 29,00% 5,47% 12,18% 14,50% 4,10% 1,23% 1,50% 1,08%   53,32%
13,69% 2,83% 12,05% 4,46% 22,32% 5,80% 16,82% 10,86% 6,85% 3,57% 0,74% 1,32% 0,29% 43,28%
11,22% 5,54% 9,97% 6,37% 18,14% 6,23% 20,22% 10,53% 7,89% 2,49% 1,39% 0,69%   48,86%
14,87% 4,67% 8,36% 6,66% 24,36% 7,51% 16,15% 9,63% 4,53% 2,12% 1,13% 1,81% 0,14% 47,28%
17,04% 6,13% 9,32% 8,12% 21,84% 5,06% 13,85% 12,65% 3,73% 1,20% 1,07% 1,05%   48,56%
12,21% 5,44% 5,15% 4,56% 27,65% 5,00% 16,03% 17,35% 3,38% 1,32% 1,91% 0,73% 0,29% 45,83%
8,33% 3,17% 6,94% 5,36% 33,33% 7,34% 14,68% 13,89% 1,98% 2,78% 2,18% 0,98%   41,89%
15,51% 5,51% 10,00% 8,41% 29,28% 3,77% 14,78% 8,41% 2,61% 0,87% 0,87% 0,72%   52,73%
13,23% 4,80% 8,08% 3,04% 19,79% 4,45% 22,83% 7,26% 12,30% 2,93% 1,29% 0,81% 0,35%  
13,25% 6,15% 7,71% 7,53% 27,91% 5,10% 12,63% 13,08% 3,74% 1,96% 0,92% 0,79% 0,10% 45,09%
16,55% 5,56% 10,98% 9,99% 22,82% 3,28% 13,69% 11,27% 3,14% 2,28% 0,43% 1,26% 0,56% 50,96%
6,01% 1,67% 3,51% 6,34% 33,89% 8,35% 11,52% 16,03% 4,67% 6,18% 1,84% 0,50% 0,17% 38,83%
8,89% 2,96% 7,22% 5,67% 37,37% 6,96% 10,05% 14,82% 3,22% 1,16% 1,68% 0,64% 0,26% 48,10%
3,95% 2,96% 5,93% 8,89% 44,44% 7,65% 6,91% 10,62% 4,20% 3,21% 1,23% 0,24% 0,98% 29,43%
5,08% 1,45% 2,90% 5,63% 45,74% 8,35% 9,62% 12,70% 4,54% 3,09% 0,91% 0,54% 0,18% 35,71%
8,39% 1,57% 5,07% 7,34% 41,43% 5,59% 10,14% 13,99% 3,32% 2,27% 0,87% 0,69%   37,43%
4,03% 1,57% 1,57% 4,25% 53,02% 8,72% 9,17% 10,74% 2,91% 2,68% 1,34% 0,44% 0,22% 32,47%
8,33% 1,92% 2,72% 10,26% 40,87% 6,41% 13,62% 11,22% 2,56% 1,60% 0,48% 0,64%   37,56%
11,38% 8,50% 6,53% 4,10% 28,07% 4,86% 12,75% 16,39% 4,25% 2,88% 0,30% 1,05%   49,15%
12,39% 3,28% 8,12% 7,26% 23,79% 7,69% 17,81% 11,82% 5,84% 1,57% 0,43% 1,13%   45,69%
10,46% 3,97% 6,49% 5,96% 30,99% 5,83% 15,76% 14,04% 3,71% 1,59% 1,19% 0,79% 0,13% 41,71%
8,53% 1,42% 6,75% 6,39% 43,69% 5,15% 8,17% 13,32% 3,73% 1,95% 0,89% 0,88%   34,11%
12,11% 5,47% 5,66% 4,88% 29,30% 5,86% 15,43% 14,26% 3,32% 2,15% 1,56% 0,97%   42,55%
23,32% 4,40% 9,52% 6,96% 14,41% 3,17% 22,71% 8,18% 5,13% 1,22% 0,98% 0,73% 0,24% 56,37%
13,86% 21,73% 7,40% 10,55% 13,23% 3,46% 11,18% 14,17% 2,52% 1,26% 0,63% 1,24%   46,39%
6,24% 7,96% 6,71% 6,55% 34,63% 4,06% 11,39% 17,78% 2,65% 1,56% 0,47% 1,08%   44,17%
13,08% 21,55% 8,10% 11,97% 13,63% 5,16% 9,39% 11,42% 2,39% 2,03% 1,29% 0,55%   44,94%
14,96% 6,82% 11,81% 11,02% 20,47% 2,62% 12,73% 12,07% 4,86% 1,71% 0,92% 0,52%   49,01%
25,96% 6,10% 12,89% 9,06% 13,07% 1,22% 15,33% 10,45% 3,48% 1,57% 0,87% 0,35% 0,17% 58,76%
34,13% 4,80% 14,67% 11,71% 11,42% 1,13% 9,87% 8,32% 2,68% 0,85% 0,42% 0,70%   54,75%
21,84% 11,17% 6,90% 9,03% 15,60% 3,12% 12,64% 14,78% 3,28% 0,49% 1,15% 0,97% 0,32% 43,73%
3,62% 1,71% 4,76% 2,67% 38,29% 9,52% 9,90% 18,48% 4,57% 4,76% 1,71% 0,76%   34,06%
32,43% 5,83% 12,89% 9,36% 14,38% 1,22% 11,13% 9,09% 1,90% 1,22% 0,54% 0,27%   53,13%
9,52% 5,27% 4,59% 4,76% 36,90% 3,91% 11,22% 17,86% 2,89% 2,21% 0,85% 1,67%   38,66%
14,75% 13,21% 11,49% 3,77% 16,47% 4,46% 16,64% 12,69% 4,29% 1,20% 1,03% 0,85% 0,34% 51,17%
18,32% 4,20% 8,21% 8,02% 28,44% 4,20% 12,21% 10,50% 3,05% 1,53% 1,34% 1,13%   47,70%
16,46% 4,34% 7,78% 9,95% 32,01% 2,53% 11,75% 9,58% 3,07% 1,99% 0,54% 1,78%   51,51%
7,38% 4,46% 7,55% 11,32% 34,31% 7,38% 11,84% 9,26% 4,12% 1,54% 0,86% 0,17%   37,75%
11,99% 3,53% 11,00% 9,59% 26,52% 6,21% 13,12% 11,99% 3,95% 1,27% 0,85% 0,56% 0,14% 51,15%
16,44% 6,30% 10,55% 7,40% 17,53% 4,52% 17,81% 11,51% 4,93% 1,92% 1,10%     49,93%
12,00% 3,85% 8,00% 4,46% 23,23% 8,77% 17,54% 12,92% 6,31% 2,46% 0,46% 0,76% 0,15% 48,52%
8,48% 2,76% 5,92% 6,11% 39,05% 6,51% 9,47% 16,77% 1,97% 1,58% 1,38% 1,55%   38,04%
8,73% 3,27% 4,55% 4,00% 40,36% 5,09% 7,82% 20,18% 2,36% 2,36% 1,27% 0,36%   40,74%
5,77% 2,34% 5,77% 4,14% 43,06% 6,49% 7,75% 19,46% 2,52% 1,44% 1,26% 0,72%   44,22%
8,16% 14,01% 4,96% 9,93% 23,05% 4,61% 10,28% 19,68% 3,01% 1,95% 0,35% 1,40%   45,29%
14,10% 17,52% 9,22% 10,14% 17,79% 2,77% 11,07% 12,25% 3,56% 1,32% 0,26% 0,39%   49,80%
13,45% 3,99% 7,14% 5,04% 23,53% 7,35% 19,33% 6,09% 9,45% 3,15% 1,47% 1,24%    
Norrköping 12,95% 5,26% 8,26% 6,53% 25,90% 5,73% 14,94% 12,04% 4,91% 2,49% 0,99% 0,86% 0,11% 46,80%

Röstfördelning övriga partier - kommun Norrköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 210 0,44% +210 +0,44    
JL Junilistan 160 0,34% -1497 -3,68 1657 4,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +4 +0,01    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 3 0,01% +3 +0,01    
  Äkta Demokrati 1   +1      
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan     -1   1  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 93 0,20% +47 +0,09 46 0,11%
  Totalt övriga partier 471 0,99% -1234 -3,14 1705 4,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Norrköping

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 31
Djurpartiet 6
Kristna Värdepartiet 6
Enheten 5
Djurens rätt 3
Enhetspartiet 3
Radda Sverige.nu 3
Satanistiskt initiativ 3
Svenskarnas parti 3
Djurens Rätt 2
ENHET utan namn 2
Kristna Värdepariet 2
Partiet de fria 2
Partiet det fria 2
Satanisktiskt Initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 18

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se