2014-05-28 21:37:04

Val till Europaparlamentet - Röster - Söderköping

14,22%
11,02%
8,53%
7,99%
21,97%
4,66%
13,36%
12,93%
2,98%
1,63%
0,69%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,12%
+4,82
2009: 43,30%

Röstfördelning - kommun Söderköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 760 14,22% -55 -3,37 815 17,60%
C Centerpartiet 589 11,02% -234 -6,75 823 17,77%
FP Folkpartiet liberalerna 456 8,53% +34 -0,58 422 9,11%
KD Kristdemokraterna 427 7,99% +209 +3,28 218 4,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1174 21,97% +202 +0,98 972 20,99%
V Vänsterpartiet 249 4,66% +76 +0,92 173 3,74%
MP Miljöpartiet de gröna 714 13,36% +164 +1,49 550 11,88%
SD Sverigedemokraterna 691 12,93% +566 +10,23 125 2,70%
FI Feministiskt initiativ 159 2,98% +111 +1,94 48 1,04%
PP Piratpartiet 87 1,63% -205 -4,68 292 6,31%
ÖVR Övriga partier 37 0,69% -156 -3,48 193 4,17%
  Giltiga röster 5343 100,00% +712   4631 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 55 1,02% -32 -0,82 87 1,84%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,07% -1 -0,03 5 0,11%
VDT Valdeltagande 5402 48,12% +679 +4,82 4723 43,30%
  Antal röstberättigade 11226   +319   10907  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Söderköping

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,00% 9,33% 7,05% 7,05% 27,05% 5,90% 15,62% 9,33% 3,43% 2,29% 0,95% 1,13%   43,70%
13,03% 6,19% 9,28% 9,61% 23,13% 7,17% 16,29% 10,26% 3,58% 1,14% 0,33% 0,97%   45,66%
14,21% 10,15% 8,63% 9,26% 19,80% 3,30% 15,36% 12,06% 3,05% 3,17% 1,02% 1,01%   50,09%
20,53% 17,01% 9,68% 9,68% 16,13% 2,64% 7,62% 13,20% 1,76% 0,59% 1,17% 0,29%   50,37%
15,51% 13,21% 6,08% 7,13% 20,55% 5,66% 11,74% 15,09% 3,35% 0,84% 0,84% 1,24%   43,51%
12,81% 8,64% 8,18% 5,25% 29,94% 4,17% 11,73% 15,12% 2,93% 1,23%   1,21% 0,46% 44,41%
16,69% 7,00% 12,11% 9,02% 22,07% 4,58% 14,00% 9,96% 2,83% 1,35% 0,40% 1,46% 0,13% 50,57%
12,06% 12,67% 7,79% 5,80% 20,31% 4,12% 12,82% 18,78% 2,29% 2,14% 1,22% 0,76%   44,00%
12,42% 23,03% 6,67% 12,12% 16,06% 4,55% 8,18% 13,33% 2,42% 0,30% 0,91% 1,20%   41,85%
15,32% 15,32% 7,21% 5,41% 16,67% 4,05% 17,12% 12,61% 4,50% 1,80%        
Söderköping 14,22% 11,02% 8,53% 7,99% 21,97% 4,66% 13,36% 12,93% 2,98% 1,63% 0,69% 1,02% 0,07% 48,12%

Röstfördelning övriga partier - kommun Söderköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 18 0,34% -173 -3,79 191 4,12%
  Djurens parti 12 0,22% +12 +0,22    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,06% +3 +0,06    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,07% +2 +0,03 2 0,04%
  Totalt övriga partier 37 0,69% -156 -3,48 193 4,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Söderköping

Partibeteckning Antal
2014
Enhetspartiet 3
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se