2014-05-28 16:21:22

Val till Europaparlamentet - Röster - Värnamo

11,63%
9,85%
7,48%
16,52%
25,60%
3,38%
10,01%
11,87%
1,91%
1,26%
0,50%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 51,64%
+5,30
2009: 46,34%

Röstfördelning - kommun Värnamo

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1503 11,63% -233 -3,75 1736 15,38%
C Centerpartiet 1274 9,85% +256 +0,84 1018 9,02%
FP Folkpartiet liberalerna 967 7,48% -278 -3,55 1245 11,03%
KD Kristdemokraterna 2136 16,52% +546 +2,44 1590 14,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3309 25,60% +257 -1,44 3052 27,04%
V Vänsterpartiet 437 3,38% -136 -1,70 573 5,08%
MP Miljöpartiet de gröna 1294 10,01% +606 +3,91 688 6,10%
SD Sverigedemokraterna 1534 11,87% +1112 +8,13 422 3,74%
FI Feministiskt initiativ 247 1,91% +197 +1,47 50 0,44%
PP Piratpartiet 163 1,26% -375 -3,51 538 4,77%
ÖVR Övriga partier 64 0,50% -311 -2,83 375 3,32%
  Giltiga röster 12928 100,00% +1641   11287 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 193 1,47% -59 -0,71 252 2,18%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,08% -10 -0,10 20 0,17%
VDT Valdeltagande 13131 51,64% +1572 +5,30 11559 46,34%
  Antal röstberättigade 25430   +484   24946  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Värnamo

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,30% 6,69% 8,54% 16,22% 27,70% 3,44% 11,06% 10,36% 1,92% 1,39% 0,39% 1,34% 0,07% 50,63%
11,80% 7,87% 8,52% 18,69% 21,80% 3,93% 11,97% 13,44% 0,98% 0,66% 0,33% 1,29%   52,91%
9,85% 7,01% 11,52% 13,69% 30,55% 3,51% 11,19% 8,85% 1,34% 2,17% 0,33% 1,48%   49,07%
11,51% 6,61% 8,20% 15,34% 27,25% 3,17% 12,17% 11,24% 3,04% 1,32% 0,13% 0,92%   49,07%
11,33% 4,85% 8,09% 14,40% 30,42% 3,40% 10,68% 12,94% 0,81% 2,91% 0,16% 2,06%   43,37%
10,11% 6,38% 9,40% 8,51% 40,60% 4,79% 7,62% 9,04% 1,60% 1,06% 0,89% 0,53% 0,53% 44,12%
13,97% 9,21% 9,51% 18,57% 21,40% 2,67% 11,14% 10,25% 1,63% 1,19% 0,45% 1,46%   46,97%
13,40% 4,11% 6,76% 21,49% 24,80% 2,52% 11,41% 11,67% 1,99% 1,46% 0,40% 1,56% 0,39% 50,00%
12,35% 4,60% 10,17% 13,32% 30,27% 5,08% 10,17% 8,72% 1,94% 2,66% 0,73% 0,96%   41,53%
11,22% 8,11% 7,57% 20,27% 24,59% 2,03% 12,57% 10,14% 2,57% 0,68% 0,27% 1,07%   59,13%
13,98% 8,71% 7,12% 14,78% 26,12% 4,09% 9,37% 11,74% 2,11% 1,72% 0,26% 2,32%   50,29%
16,05% 6,88% 9,28% 18,45% 26,53% 2,73% 11,68% 6,88% 1,20% 0,22% 0,11% 0,97%   55,59%
8,84% 4,88% 7,21% 10,23% 36,98% 6,51% 10,23% 10,70% 2,56% 1,16% 0,70% 0,69%   46,41%
11,43% 4,76% 8,57% 18,10% 23,81% 1,43% 14,29% 7,62% 5,71% 2,86% 1,43% 2,33%    
10,52% 15,06% 5,73% 17,02% 22,14% 3,27% 8,29% 14,34% 1,90% 1,04% 0,68% 1,69% 0,08% 53,38%
12,11% 11,93% 5,44% 13,51% 26,49% 3,33% 9,65% 14,39% 1,40% 1,40% 0,35% 3,06%   51,53%
6,58% 21,32% 4,74% 17,11% 16,32% 2,37% 6,32% 21,05% 2,37% 1,32% 0,53% 2,06%   55,27%
9,77% 14,87% 6,66% 11,19% 27,34% 3,97% 9,92% 11,90% 1,56% 2,12% 0,71% 1,26% 0,28% 48,09%
13,07% 15,19% 6,71% 16,25% 13,07% 2,47% 13,07% 15,19% 2,47% 1,41% 1,06% 1,74%   56,80%
7,38% 17,62% 4,51% 16,39% 18,44% 5,74% 6,56% 18,44% 2,05%   2,87% 0,81%   61,50%
5,59% 21,28% 5,05% 24,47% 19,95% 2,39% 7,71% 10,90% 1,86% 0,80%   2,84%   56,66%
9,54% 14,71% 4,63% 19,07% 19,07% 2,45% 8,72% 18,53% 2,18% 1,09%   2,39%   60,35%
16,86% 18,00% 6,86% 17,43% 18,57% 3,14% 6,86% 9,43% 1,14% 0,86% 0,86% 1,13%   54,21%
9,51% 7,21% 3,83% 25,46% 27,30% 2,61% 4,45% 16,56% 2,15% 0,31% 0,61% 0,76% 0,15% 46,67%
15,12% 16,59% 8,78% 18,05% 14,63% 3,41% 9,27% 11,22% 1,95% 0,49% 0,49% 0,49%   59,71%
11,02% 16,30% 7,30% 12,73% 24,38% 4,04% 8,07% 13,04% 2,33% 0,62% 0,16% 1,23% 0,15% 47,84%
15,45% 11,82% 3,64% 15,45% 17,27% 3,64% 16,36% 9,09% 0,91% 1,82% 4,55% 3,51%    
Värnamo 11,63% 9,85% 7,48% 16,52% 25,60% 3,38% 10,01% 11,87% 1,91% 1,26% 0,50% 1,47% 0,08% 51,64%

Röstfördelning övriga partier - kommun Värnamo

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 36 0,28% -338 -3,04 374 3,31%
  Djurens parti 10 0,08% +10 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 18 0,14% +17 +0,13 1 0,01%
  Totalt övriga partier 64 0,50% -311 -2,83 375 3,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Värnamo

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas Parti 10
Enhet 4
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se