2014-05-28 16:14:41

Val till Europaparlamentet - Röster - Kalmar

13,27%
7,58%
7,88%
6,10%
26,84%
5,97%
15,72%
10,04%
4,19%
2,00%
0,40%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,44%
+3,12
2009: 46,32%

Röstfördelning - kommun Kalmar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3273 13,27% -657 -4,51 3930 17,79%
C Centerpartiet 1870 7,58% +374 +0,81 1496 6,77%
FP Folkpartiet liberalerna 1944 7,88% -416 -2,80 2360 10,68%
KD Kristdemokraterna 1504 6,10% +307 +0,68 1197 5,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6619 26,84% +485 -0,92 6134 27,76%
V Vänsterpartiet 1472 5,97% +303 +0,68 1169 5,29%
MP Miljöpartiet de gröna 3876 15,72% +1318 +4,14 2558 11,58%
SD Sverigedemokraterna 2476 10,04% +1817 +7,06 659 2,98%
FI Feministiskt initiativ 1033 4,19% +716 +2,75 317 1,43%
PP Piratpartiet 493 2,00% -1165 -5,51 1658 7,50%
ÖVR Övriga partier 98 0,40% -517 -2,39 615 2,78%
  Giltiga röster 24658 100,00% +2565   22093 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 337 1,35% -228 -1,14 565 2,49%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,06% -9 -0,05 25 0,11%
VDT Valdeltagande 25011 49,44% +2328 +3,12 22683 46,32%
  Antal röstberättigade 50591   +1622   48969  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kalmar

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,20% 6,89% 7,51% 6,02% 29,37% 6,39% 14,69% 10,55% 3,88% 2,13% 0,37% 1,24% 0,07% 49,44%
19,42% 7,24% 11,17% 4,93% 19,52% 6,24% 19,11% 6,24% 4,53% 1,21% 0,40% 1,00%   58,24%
8,70% 2,81% 5,47% 6,87% 38,85% 8,27% 10,80% 11,78% 4,07% 1,96% 0,42% 0,97% 0,41% 43,55%
18,25% 5,32% 11,41% 7,22% 20,15% 7,60% 17,30% 7,03% 3,99% 1,33% 0,38% 1,31% 0,19% 54,05%
20,65% 7,00% 11,13% 7,72% 20,47% 4,85% 15,08% 9,52% 2,51% 0,90% 0,18% 0,89%   53,57%
8,13% 5,28% 5,28% 6,42% 33,67% 6,99% 13,27% 12,98% 4,42% 3,42% 0,14% 1,54%   48,27%
8,64% 5,19% 3,46% 7,65% 33,83% 5,68% 16,79% 11,85% 3,70% 3,21%   1,46%   49,22%
6,33% 3,34% 6,33% 3,51% 29,17% 7,56% 19,33% 13,71% 6,50% 3,51% 0,70% 0,35%   42,36%
14,46% 8,84% 12,59% 5,61% 19,05% 5,27% 19,90% 7,14% 5,61% 1,02% 0,51% 1,34%   61,25%
12,00% 6,17% 6,33% 7,33% 33,67% 6,00% 8,67% 15,00% 2,83% 1,33% 0,67% 0,83%   52,93%
14,85% 11,43% 8,02% 7,51% 24,23% 3,58% 14,51% 10,58% 3,58% 1,19% 0,51% 1,18% 0,17% 50,60%
13,46% 6,08% 8,87% 5,58% 35,14% 6,08% 12,48% 8,37% 2,96% 0,66% 0,33% 1,45% 0,16% 51,93%
10,59% 7,00% 6,82% 7,36% 33,75% 5,21% 11,85% 12,57% 2,69% 1,97% 0,18% 2,28%   49,31%
14,95% 17,77% 4,49% 5,32% 24,25% 3,65% 12,96% 13,12% 2,33% 0,66% 0,50% 0,99%   47,24%
9,47% 4,63% 6,39% 5,95% 30,18% 9,03% 14,76% 12,11% 5,51% 1,76% 0,22% 1,30%   45,05%
4,68% 2,58% 7,03% 2,34% 43,56% 9,60% 11,71% 10,77% 2,34% 4,92% 0,47% 1,39%   36,76%
6,00% 2,57% 6,42% 3,00% 43,04% 8,35% 12,21% 10,49% 2,78% 4,93% 0,21% 1,47% 0,21% 37,46%
6,81% 3,84% 4,71% 2,44% 41,54% 9,42% 9,77% 10,82% 5,41% 5,06% 0,17% 1,38%   42,69%
13,80% 11,39% 6,90% 6,68% 26,62% 3,72% 15,33% 10,95% 2,63% 1,53% 0,44% 1,30% 0,11% 47,54%
11,37% 5,17% 5,94% 4,91% 27,65% 8,53% 16,02% 13,44% 4,13% 2,33% 0,52% 1,78%   45,81%
14,54% 8,45% 6,68% 11,20% 25,93% 4,52% 16,70% 8,25% 1,77% 1,77% 0,20% 0,59%   48,30%
8,86% 6,96% 10,13% 6,65% 19,62% 8,23% 20,89% 6,01% 9,49% 2,85% 0,32% 1,86%    
14,30% 8,25% 8,24% 6,17% 24,43% 5,57% 16,71% 9,55% 4,48% 1,87% 0,43% 1,45% 0,06% 49,43%
9,95% 6,38% 7,15% 4,51% 30,33% 7,00% 15,09% 12,44% 4,51% 2,49% 0,16% 3,45%   47,74%
17,78% 6,82% 10,96% 6,68% 17,25% 4,68% 21,39% 5,88% 6,55% 1,47% 0,53% 1,06%   56,33%
10,31% 18,82% 4,75% 5,07% 25,37% 3,93% 17,02% 10,15% 3,44% 0,65% 0,49% 0,97%   43,30%
12,24% 16,42% 6,57% 7,76% 21,79% 7,46% 10,75% 10,45% 3,88% 1,79% 0,90% 0,89%   44,07%
18,17% 6,10% 14,15% 7,49% 18,59% 4,99% 18,86% 5,69% 4,72% 0,83% 0,42% 0,83%   58,39%
19,27% 4,82% 9,24% 6,64% 23,70% 6,90% 15,23% 8,07% 3,39% 2,47% 0,26% 1,29%   50,26%
15,40% 8,97% 9,12% 5,38% 31,69% 4,48% 10,16% 10,76% 2,24% 1,79%   1,33%   40,94%
18,07% 7,43% 10,04% 2,41% 19,48% 6,22% 19,48% 5,62% 8,03% 2,81% 0,40% 2,16%   48,48%
10,64% 5,98% 7,31% 4,65% 23,94% 5,85% 22,74% 7,45% 7,58% 3,59% 0,27% 1,70%   49,45%
15,12% 5,36% 7,02% 5,83% 26,90% 5,83% 18,81% 7,50% 4,64% 2,02% 0,95% 2,21% 0,12% 49,83%
3,99% 13,41% 5,80% 5,07% 27,90% 7,61% 7,61% 21,74% 5,07% 1,45% 0,36% 1,42% 0,36% 35,89%
19,38% 6,21% 9,91% 7,10% 22,93% 5,03% 17,75% 6,95% 2,51% 1,48% 0,74% 2,17%   51,03%
13,89% 4,55% 9,34% 7,70% 25,00% 5,68% 16,67% 7,32% 7,32% 2,27% 0,25% 1,25%   48,14%
16,40% 8,29% 8,29% 7,03% 24,68% 4,32% 16,58% 10,45% 2,34% 1,44% 0,18% 0,54%   44,04%
5,49% 2,02% 4,62% 4,62% 36,99% 9,54% 15,90% 14,74% 2,60% 2,60% 0,87% 1,14%   38,72%
10,15% 6,90% 5,17% 5,36% 31,61% 7,28% 14,56% 13,41% 3,26% 1,72% 0,57% 1,51% 0,19% 42,11%
10,26% 6,07% 7,78% 5,75% 27,37% 7,00% 18,35% 10,73% 4,35% 1,87% 0,47% 1,68% 0,30% 49,40%
12,04% 14,63% 4,57% 7,01% 24,54% 3,66% 12,80% 15,09% 2,59% 2,59% 0,46% 1,06%   40,70%
5,56% 24,17% 2,22% 9,44% 24,44% 3,89% 13,61% 11,11% 4,17% 0,83% 0,56% 1,91%   41,75%
24,88% 5,75% 12,44% 9,18% 15,09% 3,42% 17,11% 8,55% 2,95% 0,62%   0,62% 0,15% 57,91%
14,88% 8,53% 8,71% 4,17% 20,69% 5,44% 19,06% 9,80% 6,35% 1,81% 0,54% 0,90% 0,36%  
Kalmar 13,27% 7,58% 7,88% 6,10% 26,84% 5,97% 15,72% 10,04% 4,19% 2,00% 0,40% 1,35% 0,06% 49,44%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kalmar

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 42 0,17% -556 -2,54 598 2,71%
  Djurens parti 17 0,07% +17 +0,07    
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 38 0,15% +21 +0,07 17 0,08%
  Totalt övriga partier 98 0,40% -517 -2,39 615 2,78%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kalmar

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 10
Svenskarnas parti 9
Svenskarnas Parti 6
Kristna värdepartiet 3
ENHET 2
Svenkarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se