2014-05-28 13:14:45

Val till Europaparlamentet - Röster - Borgholm

12,90%
16,99%
7,86%
7,30%
21,89%
4,30%
12,39%
11,32%
3,54%
0,95%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,64%
-4,62
2009: 54,26%

Röstfördelning - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 558 12,90% -252 -4,76 810 17,65%
C Centerpartiet 735 16,99% -134 -1,95 869 18,94%
FP Folkpartiet liberalerna 340 7,86% -166 -3,17 506 11,03%
KD Kristdemokraterna 316 7,30% +42 +1,33 274 5,97%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 947 21,89% -74 -0,36 1021 22,25%
V Vänsterpartiet 186 4,30% +4 +0,33 182 3,97%
MP Miljöpartiet de gröna 536 12,39% +169 +4,39 367 8,00%
SD Sverigedemokraterna 490 11,32% +344 +8,14 146 3,18%
FI Feministiskt initiativ 153 3,54% +88 +2,12 65 1,42%
PP Piratpartiet 41 0,95% -169 -3,63 210 4,58%
ÖVR Övriga partier 25 0,58% -114 -2,45 139 3,03%
  Giltiga röster 4327 100,00% -262   4589 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 52 1,19% -191 -3,84 243 5,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,14% +4 +0,10 2 0,04%
VDT Valdeltagande 4385 49,64% -449 -4,62 4834 54,26%
  Antal röstberättigade 8833   -76   8909  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Borgholm

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,41% 29,61% 7,04% 7,04% 18,69% 5,10% 7,28% 8,98% 2,91% 1,21% 0,73% 0,24%   45,24%
14,46% 7,40% 8,95% 8,09% 29,43% 2,75% 12,39% 12,91% 2,07% 1,20% 0,34% 0,51%   46,42%
14,36% 7,18% 7,51% 8,18% 28,38% 4,01% 15,53% 9,52% 3,84% 1,17% 0,33% 0,99% 0,17% 45,56%
12,03% 17,01% 13,69% 4,56% 16,60% 5,81% 12,86% 9,96% 5,81% 1,66%   1,63% 0,41% 40,00%
7,14% 29,87% 6,49% 6,06% 18,40% 4,11% 13,42% 11,04% 2,16% 1,08% 0,22% 2,73% 0,21% 45,59%
10,71% 18,96% 9,34% 6,32% 22,53% 3,02% 14,84% 10,44% 3,02% 0,27% 0,55% 1,08% 0,27% 42,81%
9,12% 27,04% 5,86% 11,73% 16,29% 4,56% 9,45% 11,07% 3,91%   0,98% 1,92%   52,34%
18,37% 16,49% 5,22% 8,14% 18,16% 4,59% 11,90% 11,69% 3,97% 0,42% 1,04% 1,03%   42,83%
14,18% 15,26% 6,28% 5,75% 22,80% 4,49% 11,85% 13,82% 3,95% 0,90% 0,72% 0,89% 0,35% 52,08%
13,85% 9,85% 12,00% 6,77% 17,85% 6,15% 12,92% 12,62% 5,54% 1,54% 0,92% 1,52%    
Borgholm 12,90% 16,99% 7,86% 7,30% 21,89% 4,30% 12,39% 11,32% 3,54% 0,95% 0,58% 1,19% 0,14% 49,64%

Röstfördelning övriga partier - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 12 0,28% -122 -2,64 134 2,92%
  Djurens parti 4 0,09% +4 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,05% +2 +0,05    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 7 0,16% +2 +0,05 5 0,11%
  Totalt övriga partier 25 0,58% -114 -2,45 139 3,03%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Borgholm

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se