2014-05-28 18:04:53

Val till Europaparlamentet - Röster - Ronneby

11,04%
8,98%
6,80%
4,32%
29,74%
6,58%
11,06%
15,84%
2,84%
2,16%
0,63%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 45,80%
+5,63
2009: 40,16%

Röstfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1084 11,04% -264 -4,33 1348 15,37%
C Centerpartiet 881 8,98% +124 +0,34 757 8,63%
FP Folkpartiet liberalerna 667 6,80% -229 -3,42 896 10,22%
KD Kristdemokraterna 424 4,32% +119 +0,84 305 3,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2919 29,74% +633 +3,67 2286 26,07%
V Vänsterpartiet 646 6,58% +83 +0,16 563 6,42%
MP Miljöpartiet de gröna 1086 11,06% +382 +3,04 704 8,03%
SD Sverigedemokraterna 1555 15,84% +816 +7,42 739 8,43%
FI Feministiskt initiativ 279 2,84% +39 +0,11 240 2,74%
PP Piratpartiet 212 2,16% -459 -5,49 671 7,65%
ÖVR Övriga partier 62 0,63% -199 -2,34 261 2,98%
  Giltiga röster 9815 100,00% +1045   8770 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 171 1,71% -8 -0,29 179 2,00%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,09% -10 -0,12 19 0,21%
VDT Valdeltagande 9995 45,80% +1027 +5,63 8968 40,16%
  Antal röstberättigade 21825   -504   22329  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Ronneby

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,00% 18,91% 6,91% 5,09% 21,82% 8,55% 9,09% 16,36% 0,73% 1,45% 1,09% 0,90%   45,83%
10,66% 5,76% 6,82% 4,69% 31,98% 6,18% 13,43% 13,43% 4,26% 2,56% 0,21% 2,49% 0,21% 41,99%
12,60% 21,76% 5,73% 3,63% 20,04% 5,92% 10,69% 14,12% 4,01% 0,95% 0,57% 1,50% 0,19% 48,28%
9,62% 8,97% 3,43% 5,71% 34,26% 8,97% 9,62% 12,07% 4,24% 2,77% 0,33% 2,70%   44,71%
11,91% 4,87% 6,32% 4,15% 28,52% 6,50% 12,27% 17,51% 3,61% 3,61% 0,72% 2,12%   38,01%
5,65% 4,76% 7,44% 3,27% 35,71% 7,44% 13,39% 16,96% 1,79% 2,98% 0,60% 1,47%   36,75%
13,80% 7,54% 8,53% 4,98% 29,87% 6,26% 11,10% 11,66% 2,70% 2,56% 1,00% 1,95%   49,65%
12,95% 7,91% 8,27% 6,65% 28,06% 5,76% 11,51% 14,03% 3,06% 1,08% 0,72% 2,27% 0,52% 51,35%
9,81% 31,82% 6,22% 2,39% 17,46% 2,39% 5,98% 19,14% 1,67% 1,91% 1,20% 1,18%   40,52%
10,41% 9,75% 5,62% 2,48% 31,90% 6,61% 12,40% 15,37% 2,81% 2,48% 0,17% 1,14%   47,41%
15,93% 3,74% 8,78% 4,55% 32,03% 5,04% 14,47% 12,20% 1,63% 1,30% 0,33% 1,60% 0,16% 49,92%
3,79% 5,80% 4,46% 3,79% 39,29% 4,91% 5,80% 27,01% 2,01% 2,01% 1,12% 1,10%   38,26%
6,57% 4,88% 5,44% 3,75% 36,96% 7,13% 6,19% 23,64% 2,44% 2,63% 0,38% 0,74%   42,55%
3,53% 3,95% 5,82% 2,91% 45,11% 8,32% 7,28% 18,50% 2,29% 1,66% 0,62% 1,63% 0,20% 39,77%
15,07% 7,83% 7,54% 4,06% 22,32% 6,67% 10,72% 18,55% 3,48% 3,19% 0,58% 3,36%   50,71%
10,25% 4,06% 6,77% 5,80% 25,73% 6,96% 14,89% 19,15% 2,71% 2,51% 1,16% 2,08% 0,19% 49,26%
17,30% 6,43% 9,34% 5,21% 25,11% 5,82% 14,85% 10,57% 2,76% 1,99% 0,61% 1,66%   48,82%
14,29% 9,68% 9,22% 3,46% 26,50% 5,07% 13,36% 13,82% 3,00% 0,92% 0,69% 1,36%   56,05%
7,75% 4,80% 3,69% 2,58% 43,17% 14,02% 6,27% 12,18% 3,69% 1,85%   1,81%   35,03%
14,74% 5,26% 8,95% 5,26% 16,32% 4,74% 17,89% 16,32% 6,32% 4,21%   0,52% 0,52%  
Ronneby 11,04% 8,98% 6,80% 4,32% 29,74% 6,58% 11,06% 15,84% 2,84% 2,16% 0,63% 1,71% 0,09% 45,80%

Röstfördelning övriga partier - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 27 0,28% -227 -2,62 254 2,90%
  Djurens parti 17 0,17% +17 +0,17    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% -1 -0,01 2 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,17% +12 +0,12 5 0,05%
  Totalt övriga partier 62 0,63% -199 -2,34 261 2,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Ronneby

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 7
SPI 4
Enhet 2
Landsbygdspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se