2014-05-29 11:18:09

Val till Europaparlamentet - Röster - Svalöv

12,40%
13,11%
7,48%
3,52%
22,31%
4,52%
10,11%
18,88%
4,85%
2,38%
0,45%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 45,93%
+6,21
2009: 39,72%

Röstfördelning - kommun Svalöv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 557 12,40% -118 -5,40 675 17,80%
C Centerpartiet 589 13,11% +74 -0,47 515 13,58%
FP Folkpartiet liberalerna 336 7,48% -25 -2,04 361 9,52%
KD Kristdemokraterna 158 3,52% +50 +0,67 108 2,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1002 22,31% +31 -3,30 971 25,61%
V Vänsterpartiet 203 4,52% +95 +1,67 108 2,85%
MP Miljöpartiet de gröna 454 10,11% +158 +2,30 296 7,81%
SD Sverigedemokraterna 848 18,88% +503 +9,78 345 9,10%
FI Feministiskt initiativ 218 4,85% +165 +3,46 53 1,40%
PP Piratpartiet 107 2,38% -172 -4,98 279 7,36%
ÖVR Övriga partier 20 0,45% -61 -1,69 81 2,14%
  Giltiga röster 4492 100,00% +700   3792 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 69 1,51% -28 -0,98 97 2,49%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,15% +1   6 0,15%
VDT Valdeltagande 4568 45,93% +673 +6,21 3895 39,72%
  Antal röstberättigade 9946   +139   9807  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Svalöv

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
14,31% 13,92% 9,02% 3,14% 23,33% 3,33% 11,18% 18,24% 1,96% 1,37% 0,20% 2,11%   48,11%
8,28% 20,20% 6,62% 1,99% 13,25% 7,62% 13,25% 18,54% 5,96% 3,31% 0,99% 1,31%   49,59%
14,41% 12,50% 4,56% 3,53% 19,56% 4,56% 9,71% 23,09% 5,15% 2,21% 0,74% 2,01% 0,43% 40,88%
10,76% 20,40% 9,35% 3,40% 12,46% 5,95% 16,15% 12,18% 7,65% 1,42% 0,28% 1,12%   46,48%
11,49% 9,94% 7,30% 2,48% 29,19% 4,50% 7,61% 19,25% 5,12% 2,95% 0,16% 0,92%   41,35%
12,06% 15,95% 6,87% 5,58% 22,70% 3,76% 6,61% 19,33% 5,06% 1,43% 0,65% 1,40% 0,13% 44,16%
11,24% 9,85% 7,45% 3,54% 28,79% 3,91% 9,97% 17,80% 3,79% 3,41% 0,25% 1,49% 0,12% 45,90%
17,09% 7,64% 11,27% 2,18% 21,09% 4,00% 9,45% 19,64% 4,73% 2,18% 0,73% 2,46% 0,70% 42,14%
12,12% 8,48% 9,70% 4,24% 10,30% 6,67% 17,58% 18,79% 7,88% 4,24%        
Svalöv 12,40% 13,11% 7,48% 3,52% 22,31% 4,52% 10,11% 18,88% 4,85% 2,38% 0,45% 1,51% 0,15% 45,93%

Röstfördelning övriga partier - kommun Svalöv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 8 0,18% -70 -1,88 78 2,06%
  Djurens parti 7 0,16% +7 +0,16    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,11% +2 +0,03 3 0,08%
  Totalt övriga partier 20 0,45% -61 -1,69 81 2,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Svalöv

Partibeteckning Antal
2014
Djurens rätt 2
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se