2014-05-29 11:24:44

Val till Europaparlamentet - Röster - Vellinge

36,76%
4,56%
15,46%
6,01%
10,17%
1,05%
10,01%
11,75%
2,36%
1,42%
0,44%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 56,22%
+5,57
2009: 50,65%

Röstfördelning - kommun Vellinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 5316 36,76% -488 -9,91 5804 46,67%
C Centerpartiet 660 4,56% +230 +1,11 430 3,46%
FP Folkpartiet liberalerna 2236 15,46% -167 -3,86 2403 19,32%
KD Kristdemokraterna 869 6,01% +488 +2,95 381 3,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1470 10,17% +279 +0,59 1191 9,58%
V Vänsterpartiet 152 1,05% +35 +0,11 117 0,94%
MP Miljöpartiet de gröna 1448 10,01% +879 +5,44 569 4,58%
SD Sverigedemokraterna 1699 11,75% +1119 +7,09 580 4,66%
FI Feministiskt initiativ 341 2,36% +183 +1,09 158 1,27%
PP Piratpartiet 206 1,42% -363 -3,15 569 4,58%
ÖVR Övriga partier 64 0,44% -171 -1,45 235 1,89%
  Giltiga röster 14461 100,00% +2024   12437 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 119 0,82% -67 -0,66 186 1,47%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,07% -2 -0,03 12 0,09%
VDT Valdeltagande 14590 56,22% +1955 +5,57 12635 50,65%
  Antal röstberättigade 25952   +1005   24947  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Vellinge

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
38,25% 4,58% 16,19% 5,74% 8,60% 0,78% 11,13% 11,13% 2,19% 1,10% 0,30% 0,74% 0,11% 55,98%
42,06% 4,07% 14,10% 6,61% 8,51% 1,02% 9,02% 11,31% 1,27% 1,78% 0,25% 0,63%   54,77%
41,04% 4,66% 19,48% 5,39% 5,70% 0,41% 10,88% 8,91% 1,87% 1,24% 0,41% 0,72% 0,21% 58,39%
42,52% 3,68% 16,91% 6,99% 6,74% 0,37% 9,68% 10,42% 1,96% 0,49% 0,25% 0,37%   53,25%
39,72% 2,92% 15,42% 5,96% 9,23% 1,05% 11,68% 10,86% 2,57% 0,47% 0,12% 0,46% 0,35% 52,69%
32,76% 5,91% 15,39% 3,82% 10,71% 1,60% 14,78% 11,21% 2,83% 0,86% 0,12% 0,85%   55,11%
31,54% 6,60% 15,66% 6,04% 10,85% 0,45% 10,63% 14,43% 1,90% 1,23% 0,67% 1,21% 0,11% 53,45%
38,58% 1,57% 13,39% 3,94% 9,45%   11,81% 9,45% 7,09% 4,72%   1,55%    
44,99% 3,17% 18,43% 7,89% 5,30% 0,85% 8,26% 7,33% 2,13% 1,24% 0,41% 0,45% 0,04% 62,40%
46,96% 2,65% 17,99% 9,39% 5,29% 0,40% 7,80% 7,14% 1,46% 0,53% 0,40% 0,92%   59,80%
51,77% 1,99% 14,89% 8,51% 2,98% 1,13% 8,23% 7,09% 2,84% 0,43% 0,14% 0,28% 0,14% 63,33%
50,54% 4,44% 18,38% 6,89% 2,91% 0,61% 5,97% 6,89% 1,23% 2,14%   0,30% 0,15% 54,71%
47,57% 4,17% 16,84% 6,77% 4,51% 0,35% 8,51% 8,33% 2,26% 0,69%       64,14%
38,25% 2,99% 21,41% 8,17% 7,17% 1,10% 8,76% 7,27% 2,79% 1,10% 1,00% 0,59%   60,48%
39,75% 3,26% 19,56% 7,57% 7,26% 1,26% 9,15% 8,10% 1,68% 2,00% 0,42% 0,42%   59,02%
47,03% 2,70% 16,76% 6,49% 4,86% 0,54% 10,27% 3,78% 3,78% 2,70% 1,08% 0,54%    
25,88% 6,08% 11,32% 4,25% 17,42% 1,60% 10,61% 17,38% 2,81% 2,01% 0,64% 1,31% 0,05% 50,95%
29,95% 5,28% 14,38% 6,07% 18,21% 1,32% 7,92% 13,19% 1,85% 1,58% 0,26% 1,81%   54,29%
25,41% 6,77% 12,71% 3,18% 14,92% 1,52% 11,60% 16,99% 3,31% 2,62% 0,97% 1,36%   51,87%
18,42% 4,33% 8,67% 3,87% 25,85% 0,62% 9,29% 22,91% 2,48% 2,17% 1,39% 1,07%   42,24%
35,35% 5,27% 11,13% 5,08% 12,50% 1,56% 11,72% 13,67% 1,76% 1,76% 0,20% 0,58%   52,28%
26,25% 4,69% 12,97% 4,69% 18,28% 1,41% 9,38% 18,59% 1,88% 1,41% 0,47% 1,39%   47,48%
23,52% 9,70% 8,72% 2,80% 14,14% 3,62% 12,50% 18,91% 3,45% 1,81% 0,82% 1,46%   47,57%
21,30% 7,53% 9,35% 3,90% 17,14% 1,30% 12,21% 20,00% 4,16% 3,12%   1,53% 0,51% 58,66%
27,72% 3,96% 8,91% 3,96% 15,84% 0,99% 16,83% 7,92% 10,89% 1,98% 0,99%      
Vellinge 36,76% 4,56% 15,46% 6,01% 10,17% 1,05% 10,01% 11,75% 2,36% 1,42% 0,44% 0,82% 0,07% 56,22%

Röstfördelning övriga partier - kommun Vellinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 27 0,19% +27 +0,19    
JL Junilistan 23 0,16% -200 -1,63 223 1,79%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 13 0,09% +1 -0,01 12 0,10%
  Totalt övriga partier 64 0,44% -171 -1,45 235 1,89%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Vellinge

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 4
Skånepartiet 4
Partier med färre än 2 röster 5

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se