2014-05-29 12:44:05

Val till Europaparlamentet - Röster - Lomma

28,40%
5,59%
16,62%
5,15%
14,39%
1,80%
15,33%
8,04%
2,55%
1,60%
0,52%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 62,70%
+5,69
2009: 57,01%

Röstfördelning - kommun Lomma

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2956 28,40% -46 -6,53 3002 34,93%
C Centerpartiet 582 5,59% +230 +1,50 352 4,10%
FP Folkpartiet liberalerna 1730 16,62% -65 -4,26 1795 20,89%
KD Kristdemokraterna 536 5,15% +274 +2,10 262 3,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1498 14,39% +312 +0,59 1186 13,80%
V Vänsterpartiet 187 1,80% +60 +0,32 127 1,48%
MP Miljöpartiet de gröna 1596 15,33% +941 +7,71 655 7,62%
SD Sverigedemokraterna 837 8,04% +507 +4,20 330 3,84%
FI Feministiskt initiativ 265 2,55% +100 +0,63 165 1,92%
PP Piratpartiet 167 1,60% -322 -4,09 489 5,69%
ÖVR Övriga partier 54 0,52% -177 -2,17 231 2,69%
  Giltiga röster 10408 100,00% +1814   8594 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 91 0,87% -77 -1,05 168 1,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,05% -11 -0,13 16 0,18%
VDT Valdeltagande 10504 62,70% +1726 +5,69 8778 57,01%
  Antal röstberättigade 16752   +1355   15397  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Lomma

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
27,05% 4,96% 16,92% 5,93% 16,16% 2,16% 13,90% 7,97% 3,13% 1,29% 0,54% 0,64%   65,96%
31,62% 5,03% 17,65% 5,70% 10,95% 2,01% 16,42% 6,15% 1,90% 1,56% 1,01% 0,55% 0,11% 63,81%
24,76% 6,72% 16,86% 3,07% 13,68% 1,89% 18,51% 9,79% 2,95% 1,30% 0,47% 0,82%   66,54%
37,43% 3,79% 18,55% 6,60% 9,73% 0,99% 13,36% 5,94% 2,31% 1,15% 0,16% 0,33% 0,08% 70,86%
34,47% 5,63% 19,81% 6,10% 9,26% 0,59% 14,42% 5,86% 1,88% 1,52% 0,47% 0,81%   68,25%
26,27% 7,24% 16,96% 5,79% 10,44% 1,86% 15,62% 9,82% 2,59% 2,79% 0,62% 1,02% 0,10% 52,92%
20,57% 5,10% 14,19% 6,54% 17,38% 2,55% 17,38% 8,93% 4,15% 1,75% 1,44% 2,03%   56,69%
22,60% 5,87% 17,23% 6,62% 23,35% 1,87% 11,11% 6,99% 2,87% 1,12% 0,37% 1,11%   57,53%
34,56% 5,70% 17,34% 4,94% 12,91% 1,65% 13,16% 7,72% 1,39% 0,38% 0,25% 0,75%   64,77%
22,88% 6,14% 13,99% 3,01% 19,48% 1,96% 15,95% 11,50% 2,48% 2,22% 0,39% 1,16% 0,13% 52,22%
30,13% 6,06% 14,33% 3,25% 15,95% 1,62% 17,28% 7,98% 1,18% 1,92% 0,30% 1,17%   55,29%
22,70% 5,61% 14,69% 3,34% 20,56% 2,40% 16,96% 8,81% 2,67% 1,87% 0,40% 0,79%   57,07%
26,44% 5,42% 12,20% 4,41% 9,15% 3,39% 20,00% 9,15% 6,10% 3,05% 0,68% 0,34% 0,34%  
Lomma 28,40% 5,59% 16,62% 5,15% 14,39% 1,80% 15,33% 8,04% 2,55% 1,60% 0,52% 0,87% 0,05% 62,70%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lomma

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 23 0,22% +23 +0,22    
JL Junilistan 21 0,20% -197 -2,33 218 2,54%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,02% -1 -0,02 3 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 8 0,08% -2 -0,04 10 0,12%
  Totalt övriga partier 54 0,52% -177 -2,17 231 2,69%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lomma

Partibeteckning Antal
2014
Enhetspartiet 2
Skånepartiet 2
SPI 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se