2014-05-29 12:44:33

Val till Europaparlamentet - Röster - Landskrona

11,89%
3,90%
13,71%
3,05%
29,13%
4,41%
11,58%
15,18%
4,26%
2,19%
0,70%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 43,46%
+1,94
2009: 41,52%

Röstfördelning - kommun Landskrona

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1601 11,89% -563 -5,90 2164 17,79%
C Centerpartiet 525 3,90% +221 +1,40 304 2,50%
FP Folkpartiet liberalerna 1846 13,71% -252 -3,54 2098 17,25%
KD Kristdemokraterna 410 3,05% +199 +1,31 211 1,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3921 29,13% +124 -2,09 3797 31,22%
V Vänsterpartiet 594 4,41% +119 +0,51 475 3,91%
MP Miljöpartiet de gröna 1559 11,58% +822 +5,52 737 6,06%
SD Sverigedemokraterna 2043 15,18% +965 +6,31 1078 8,86%
FI Feministiskt initiativ 574 4,26% +418 +2,98 156 1,28%
PP Piratpartiet 295 2,19% -618 -5,32 913 7,51%
ÖVR Övriga partier 94 0,70% -135 -1,18 229 1,88%
  Giltiga röster 13462 100,00% +1300   12162 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 202 1,48% -38 -0,45 240 1,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,15% -6 -0,06 27 0,22%
VDT Valdeltagande 13685 43,46% +1256 +1,94 12429 41,52%
  Antal röstberättigade 31489   +1552   29937  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Landskrona

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,55% 4,05% 13,95% 3,55% 29,66% 4,12% 11,80% 14,37% 3,41% 1,81% 0,73% 1,48% 0,14% 46,53%
5,18% 1,92% 10,94% 1,92% 39,35% 4,99% 10,56% 16,31% 4,41% 3,45% 0,96% 0,57% 0,19% 37,53%
21,14% 7,82% 16,76% 7,36% 14,34% 1,58% 15,36% 9,22% 3,26% 1,49% 1,68% 1,29% 0,09% 58,61%
10,39% 1,37% 13,73% 3,73% 37,65% 3,73% 10,39% 14,71% 3,53% 0,59% 0,20% 1,35% 0,19% 45,52%
14,43% 9,79% 8,59% 3,44% 23,02% 4,30% 11,68% 17,18% 4,81% 2,06% 0,69% 1,85% 0,17% 49,83%
6,00% 1,56% 12,22% 1,33% 44,44% 5,33% 11,33% 10,22% 3,33% 3,11% 1,11% 1,10% 0,22% 36,28%
5,65% 3,01% 15,25% 2,26% 33,15% 4,71% 10,55% 18,08% 4,14% 1,88% 1,32% 1,12%   39,43%
2,55% 0,64% 9,87% 1,27% 48,41% 13,06% 8,60% 10,51% 2,87% 1,91% 0,32% 0,63% 0,63% 25,00%
2,66% 1,21% 6,04% 0,48% 41,55% 7,49% 12,32% 22,71% 2,66% 2,17% 0,72% 2,36%   40,15%
24,53% 3,97% 24,07% 6,07% 15,19% 1,40% 11,92% 9,93% 2,22% 0,58% 0,12% 1,83% 0,23% 59,95%
14,81% 11,64% 16,93% 3,70% 7,94% 5,82% 12,70% 18,52% 4,76% 2,12% 1,06% 1,05%   60,06%
8,55% 1,68% 7,94% 2,14% 42,60% 4,58% 12,06% 15,57% 2,90% 1,83% 0,15% 1,35% 0,15% 44,39%
11,83% 2,83% 15,55% 2,96% 31,36% 2,70% 9,38% 18,25% 2,96% 1,80% 0,39% 2,26%   51,06%
18,75% 5,00% 13,13% 1,25% 20,63% 5,00% 16,25% 11,88% 5,63% 2,50%   1,84%    
11,17% 3,73% 13,46% 2,49% 28,55% 4,73% 11,34% 16,05% 5,20% 2,61% 0,67% 1,47% 0,17% 40,53%
15,96% 10,79% 13,37% 1,82% 14,13% 2,74% 15,81% 20,06% 2,74% 1,98% 0,61% 1,05% 0,15% 44,55%
13,39% 7,23% 10,17% 3,75% 23,56% 2,81% 10,71% 22,09% 3,35% 2,14% 0,80% 0,53%   41,77%
4,96% 2,12% 13,63% 0,88% 39,29% 7,43% 10,09% 10,62% 7,08% 3,36% 0,53% 0,70% 0,70% 35,90%
13,61% 2,64% 17,92% 1,94% 23,75% 4,58% 11,94% 17,08% 4,31% 1,53% 0,69% 1,23%   42,76%
8,29% 1,61% 14,29% 1,84% 40,09% 6,45% 7,83% 10,37% 5,53% 3,00% 0,69% 0,91%   30,65%
8,90% 2,59% 14,56% 4,05% 27,35% 4,53% 11,81% 16,02% 5,18% 4,53% 0,49% 1,43% 0,32% 44,20%
5,70% 1,05% 12,66% 1,05% 37,97% 7,59% 10,34% 14,77% 6,75% 1,69% 0,42% 2,46% 0,41% 32,88%
15,40% 2,76% 14,37% 3,22% 28,62% 2,99% 11,72% 16,67% 2,76% 1,26% 0,23% 1,47% 0,11% 43,83%
10,91% 2,59% 10,54% 3,14% 29,21% 6,47% 9,06% 13,31% 9,80% 3,70% 1,29% 1,64%   35,51%
8,05% 1,86% 13,00% 2,32% 32,66% 5,26% 11,46% 15,48% 6,50% 2,63% 0,77% 3,00%   40,96%
15,48% 3,87% 10,97% 1,94% 20,65% 1,94% 13,55% 13,55% 8,39% 7,74% 1,94% 3,11% 0,62%  
Landskrona 11,89% 3,90% 13,71% 3,05% 29,13% 4,41% 11,58% 15,18% 4,26% 2,19% 0,70% 1,48% 0,15% 43,46%

Röstfördelning övriga partier - kommun Landskrona

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 31 0,23% -184 -1,54 215 1,77%
  Djurens parti 29 0,22% +29 +0,22    
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Sveriges Nationella Demokratiska Parti 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 30 0,22% +16 +0,11 14 0,12%
  Totalt övriga partier 94 0,70% -135 -1,18 229 1,88%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Landskrona

Partibeteckning Antal
2014
Enhetspartiet 9
Djurpartiet 2
Enhet 2
Kristna Värdepariet 2
Rädda Sverige Partiet 2
SPI Välfärden 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se