2014-05-29 11:15:29

Val till Europaparlamentet - Röster - Höganäs

22,69%
4,94%
13,05%
8,23%
17,17%
3,09%
14,22%
11,12%
3,55%
1,41%
0,52%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 61,40%
+12,92
2009: 48,47%

Röstfördelning - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2638 22,69% -120 -8,01 2758 30,71%
C Centerpartiet 574 4,94% +201 +0,78 373 4,15%
FP Folkpartiet liberalerna 1517 13,05% -198 -6,04 1715 19,09%
KD Kristdemokraterna 957 8,23% +481 +2,93 476 5,30%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1996 17,17% +411 -0,48 1585 17,65%
V Vänsterpartiet 359 3,09% +156 +0,83 203 2,26%
MP Miljöpartiet de gröna 1653 14,22% +945 +6,34 708 7,88%
SD Sverigedemokraterna 1293 11,12% +920 +6,97 373 4,15%
FI Feministiskt initiativ 413 3,55% +324 +2,56 89 0,99%
PP Piratpartiet 164 1,41% -367 -4,50 531 5,91%
ÖVR Övriga partier 61 0,52% -110 -1,38 171 1,90%
  Giltiga röster 11625 100,00% +2643   8982 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 315 2,64% +132 +0,64 183 1,99%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,05% -11 -0,13 17 0,19%
VDT Valdeltagande 11946 61,40% +2764 +12,92 9182 48,47%
  Antal röstberättigade 19457   +515   18942  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Höganäs

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
16,08% 3,30% 12,79% 6,29% 26,17% 4,30% 14,09% 11,79% 2,70% 2,10% 0,40% 4,21% 0,10% 66,97%
16,02% 4,19% 11,08% 6,59% 23,65% 4,49% 12,13% 11,98% 5,69% 3,29% 0,90% 4,30%   64,27%
14,81% 6,23% 10,27% 6,73% 24,92% 3,03% 10,94% 16,67% 3,70% 2,19% 0,51% 3,72% 0,16% 48,66%
19,73% 3,85% 12,03% 4,96% 24,07% 3,47% 16,87% 9,43% 2,73% 1,61% 1,24% 3,36%   59,32%
13,59% 2,72% 7,44% 4,43% 35,05% 4,72% 14,88% 11,87% 3,43% 1,29% 0,57% 4,50% 0,27% 54,53%
16,07% 5,53% 7,20% 6,04% 26,61% 5,40% 14,78% 12,60% 3,34% 1,93% 0,51% 4,77% 0,12% 52,94%
22,87% 8,23% 12,69% 12,13% 12,83% 1,95% 11,58% 13,39% 3,77% 0,42% 0,14% 2,58%   59,84%
21,62% 7,70% 12,84% 8,65% 11,35% 2,70% 15,68% 14,19% 3,78% 1,22% 0,27% 1,46%   52,52%
25,03% 3,45% 15,04% 8,88% 16,52% 1,85% 14,06% 10,48% 2,71% 1,48% 0,49% 2,41%   66,53%
20,08% 4,10% 9,22% 6,15% 19,06% 4,30% 14,34% 19,06% 2,66% 0,82% 0,20% 2,98%   61,27%
30,68% 3,88% 15,34% 9,42% 8,16% 2,14% 16,99% 8,06% 3,88% 1,26% 0,19% 0,96%   64,60%
20,16% 4,17% 15,99% 8,90% 12,61% 3,38% 18,24% 10,36% 4,62% 1,13% 0,45% 1,77%   63,31%
30,74% 5,63% 17,17% 12,12% 8,51% 2,31% 12,70% 7,50% 2,60% 0,72%   1,28%   62,40%
40,55% 3,26% 20,79% 13,40% 3,78% 0,69% 9,11% 4,81% 2,41%   1,20% 0,17% 0,17% 63,20%
30,37% 8,11% 15,19% 11,07% 8,37% 1,29% 13,38% 8,24% 2,83% 0,77% 0,39% 1,52%   55,37%
27,76% 5,95% 10,76% 4,25% 10,48% 3,68% 13,03% 11,61% 8,22% 2,55% 1,70% 1,40%    
Höganäs 22,69% 4,94% 13,05% 8,23% 17,17% 3,09% 14,22% 11,12% 3,55% 1,41% 0,52% 2,64% 0,05% 61,40%

Röstfördelning övriga partier - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 21 0,18% -145 -1,67 166 1,85%
  Djurens parti 16 0,14% +16 +0,14    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,20% +19 +0,16 4 0,04%
  Totalt övriga partier 61 0,52% -110 -1,38 171 1,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Höganäs

Partibeteckning Antal
2014
SPI VÄLFÄRDEN 3
Enhet 2
SPI 2
SPI Välfärden 2
Partier med färre än 2 röster 14

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se