2014-05-29 12:48:30

Val till Europaparlamentet - Röster - Ängelholm

18,95%
7,29%
9,54%
6,94%
18,50%
3,91%
15,03%
13,71%
3,51%
1,90%
0,71%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 46,31%
+3,01
2009: 43,30%

Röstfördelning - kommun Ängelholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2734 18,95% -1444 -13,22 4178 32,17%
C Centerpartiet 1052 7,29% +420 +2,43 632 4,87%
FP Folkpartiet liberalerna 1377 9,54% -387 -4,04 1764 13,58%
KD Kristdemokraterna 1001 6,94% +426 +2,51 575 4,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2669 18,50% +273 +0,05 2396 18,45%
V Vänsterpartiet 564 3,91% +227 +1,31 337 2,59%
MP Miljöpartiet de gröna 2168 15,03% +1044 +6,37 1124 8,65%
SD Sverigedemokraterna 1978 13,71% +1332 +8,74 646 4,97%
FI Feministiskt initiativ 507 3,51% +274 +1,72 233 1,79%
PP Piratpartiet 274 1,90% -529 -4,28 803 6,18%
ÖVR Övriga partier 103 0,71% -198 -1,60 301 2,32%
  Giltiga röster 14427 100,00% +1438   12989 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 237 1,62% -94 -0,87 331 2,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,05% -5 -0,04 13 0,10%
VDT Valdeltagande 14672 46,31% +1339 +3,01 13333 43,30%
  Antal röstberättigade 31682   +889   30793  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Ängelholm

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
19,97% 8,16% 10,17% 7,24% 16,35% 3,70% 14,90% 13,52% 3,68% 1,65% 0,67% 1,52% 0,04% 46,63%
20,33% 12,40% 9,55% 5,49% 12,60% 4,07% 12,20% 16,67% 4,07% 1,83% 0,81% 1,40%   43,05%
12,36% 11,21% 8,47% 5,95% 16,25% 3,43% 16,93% 18,76% 3,43% 2,29% 0,92% 2,02%   44,69%
15,91% 4,28% 8,02% 6,15% 27,81% 4,28% 13,37% 13,77% 4,41% 1,60% 0,40% 1,45% 0,13% 41,19%
28,42% 8,10% 10,89% 7,57% 10,76% 2,66% 17,26% 8,37% 3,85% 1,86% 0,27% 1,31%   50,73%
15,69% 9,85% 10,02% 4,34% 19,20% 4,51% 13,19% 16,86% 4,01% 1,67% 0,67% 0,99%   39,54%
13,63% 9,42% 8,42% 9,02% 19,64% 4,01% 10,42% 20,64% 3,21% 1,20% 0,40% 3,66% 0,19% 37,91%
25,04% 7,16% 10,38% 10,91% 14,67% 3,04% 17,53% 8,59% 1,43% 1,25%   1,06%   54,07%
19,20% 5,49% 11,85% 6,98% 22,07% 2,87% 14,59% 12,09% 2,87% 1,62% 0,37% 1,72%   46,68%
26,65% 7,87% 13,96% 7,87% 9,79% 2,25% 16,21% 8,99% 3,85% 1,28% 1,28% 1,42%   53,65%
11,54% 9,54% 7,12% 8,97% 12,68% 6,70% 13,25% 22,79% 4,27% 2,56% 0,57% 1,40%   39,64%
25,46% 7,61% 11,81% 6,30% 14,30% 3,41% 17,06% 7,74% 4,07% 1,18% 1,05% 1,17%   50,26%
23,93% 8,97% 10,68% 7,69% 11,11% 2,56% 17,09% 8,97% 5,13% 1,28% 2,56% 0,42% 0,42%  
17,93% 6,43% 8,92% 6,64% 20,65% 4,12% 15,16% 13,90% 3,35% 2,15% 0,76% 1,71% 0,07% 45,99%
18,01% 11,22% 6,00% 5,37% 18,80% 4,58% 10,58% 21,64% 2,37% 1,11% 0,32% 2,62%   41,24%
17,22% 3,63% 9,32% 4,74% 18,96% 5,69% 16,90% 12,48% 6,64% 3,63% 0,79% 1,56%   44,38%
23,36% 4,44% 11,02% 7,07% 17,43% 4,11% 13,82% 12,01% 4,28% 1,48% 0,99% 0,65%   45,13%
24,81% 5,39% 10,63% 7,70% 16,33% 2,47% 18,34% 9,40% 2,62% 1,54% 0,77% 0,91% 0,15% 50,70%
16,99% 16,34% 7,96% 7,74% 12,26% 2,15% 10,97% 20,43% 2,58% 1,72% 0,86% 2,92%   44,15%
15,56% 4,89% 6,89% 5,56% 24,00% 4,89% 13,11% 16,44% 4,22% 3,78% 0,67% 1,96%   37,41%
19,77% 4,82% 11,46% 7,97% 17,77% 3,65% 17,28% 11,46% 2,99% 1,99% 0,83% 1,31%   46,60%
20,25% 5,54% 7,12% 8,54% 23,89% 2,69% 14,72% 13,61% 1,74% 1,42% 0,47% 2,46% 0,31% 49,21%
12,71% 7,06% 10,24% 7,65% 25,06% 5,53% 15,65% 10,47% 2,82% 2,35% 0,47% 1,85%   45,53%
10,06% 4,47% 6,70% 5,77% 32,22% 5,21% 13,22% 13,22% 3,91% 3,35% 1,86% 1,10%   35,56%
16,25% 5,42% 9,71% 5,98% 21,44% 3,95% 17,61% 14,67% 2,48% 1,69% 0,79% 1,88%   46,79%
24,26% 5,15% 7,35% 3,68% 14,71% 3,68% 18,38% 14,34% 5,51% 2,57% 0,37% 1,08% 0,72%  
Ängelholm 18,95% 7,29% 9,54% 6,94% 18,50% 3,91% 15,03% 13,71% 3,51% 1,90% 0,71% 1,62% 0,05% 46,31%

Röstfördelning övriga partier - kommun Ängelholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 47 0,33% +47 +0,33    
JL Junilistan 42 0,29% -251 -1,96 293 2,26%
  Sveriges Nationella Demokratiska Parti 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 13 0,09% +5 +0,03 8 0,06%
  Totalt övriga partier 103 0,71% -198 -1,60 301 2,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Ängelholm

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 7
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se