2014-05-29 11:37:34

Val till Europaparlamentet - Röster - Hässleholm

11,14%
8,00%
6,65%
8,19%
21,89%
3,82%
13,43%
20,48%
3,34%
1,91%
1,16%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 44,24%
+4,69
2009: 39,55%

Röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1889 11,14% -730 -6,55 2619 17,69%
C Centerpartiet 1356 8,00% +57 -0,78 1299 8,77%
FP Folkpartiet liberalerna 1127 6,65% -437 -3,92 1564 10,56%
KD Kristdemokraterna 1388 8,19% +290 +0,77 1098 7,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3712 21,89% +212 -1,75 3500 23,64%
V Vänsterpartiet 648 3,82% +95 +0,09 553 3,73%
MP Miljöpartiet de gröna 2278 13,43% +1067 +5,26 1211 8,18%
SD Sverigedemokraterna 3472 20,48% +2074 +11,03 1398 9,44%
FI Feministiskt initiativ 566 3,34% +325 +1,71 241 1,63%
PP Piratpartiet 324 1,91% -610 -4,40 934 6,31%
ÖVR Övriga partier 197 1,16% -193 -1,47 390 2,63%
  Giltiga röster 16957 100,00% +2150   14807 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 283 1,64% -83 -0,77 366 2,41%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,08% +1   12 0,08%
VDT Valdeltagande 17253 44,24% +2068 +4,69 15185 39,55%
  Antal röstberättigade 39001   +607   38394  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Hässleholm

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,83% 7,08% 7,52% 7,57% 23,20% 4,05% 14,10% 17,21% 3,81% 2,31% 1,33% 1,66% 0,10% 45,33%
6,80% 17,85% 6,52% 3,12% 12,18% 4,25% 14,16% 28,33% 3,97% 1,98% 0,85% 2,49%   44,69%
7,44% 3,94% 7,66% 7,44% 32,82% 7,00% 10,07% 16,41% 3,06% 3,28% 0,88% 1,72% 0,21% 37,70%
14,66% 3,71% 8,13% 5,83% 20,67% 4,77% 15,19% 16,43% 5,30% 3,71% 1,59% 1,22% 0,52% 39,43%
7,31% 3,13% 7,83% 7,31% 25,33% 4,18% 14,36% 21,93% 4,44% 2,35% 1,83% 2,30%   40,88%
11,59% 5,60% 6,51% 7,94% 25,26% 3,65% 15,89% 17,06% 3,65% 1,69% 1,17% 1,54%   49,06%
12,54% 4,95% 8,09% 7,26% 22,11% 4,13% 16,34% 14,85% 4,79% 3,96% 0,99% 2,57%   40,00%
8,37% 18,24% 3,86% 6,22% 15,67% 3,43% 8,80% 28,97% 3,86% 1,50% 1,07% 1,27%   43,95%
12,20% 9,33% 4,07% 4,78% 23,68% 3,35% 6,46% 28,95% 2,39% 0,96% 3,83% 1,18%   39,64%
14,50% 6,42% 9,36% 11,19% 22,20% 3,49% 17,80% 9,36% 2,57% 1,47% 1,65% 1,45%   49,77%
14,76% 4,67% 12,20% 8,58% 27,11% 4,22% 12,50% 10,99% 2,56% 1,66% 0,75% 1,34%   49,23%
8,24% 2,27% 6,53% 5,11% 44,03% 6,53% 9,38% 11,93% 2,84% 1,99% 1,14% 1,40% 0,28% 34,82%
18,45% 9,34% 7,74% 7,74% 18,22% 2,05% 15,72% 15,03% 2,73% 1,59% 1,37% 0,90%   51,33%
12,75% 5,65% 7,54% 8,26% 23,33% 3,77% 16,23% 17,10% 2,32% 2,17% 0,87% 1,42% 0,43% 46,01%
12,08% 10,81% 6,46% 8,01% 19,10% 3,65% 11,66% 21,91% 3,51% 1,69% 1,12% 1,52%   46,80%
10,33% 4,24% 6,27% 5,17% 24,17% 5,72% 17,90% 14,58% 5,90% 3,87% 1,85% 0,73%   40,38%
11,03% 7,18% 8,76% 13,66% 20,84% 3,15% 15,94% 12,78% 4,20% 2,10% 0,35% 3,55%   53,67%
14,29% 5,99% 8,76% 5,53% 18,43% 0,46% 19,82% 8,76% 10,60% 4,15% 3,23% 1,80% 0,45%  
10,40% 8,98% 5,71% 8,85% 20,49% 3,58% 12,72% 23,95% 2,84% 1,49% 0,99% 1,62% 0,05% 43,13%
9,25% 8,46% 3,35% 9,84% 23,62% 4,33% 10,83% 26,97% 1,97% 0,98% 0,39% 1,55% 0,19% 41,66%
5,29% 5,95% 5,73% 9,69% 24,23% 2,42% 12,11% 28,19% 3,30% 2,42% 0,66% 1,30% 0,22% 41,27%
9,80% 20,04% 4,90% 15,81% 9,13% 3,12% 11,80% 20,71% 1,78% 2,45% 0,45% 1,75%   52,17%
6,95% 9,47% 5,89% 12,63% 25,89% 3,37% 11,16% 20,42% 2,32% 1,26% 0,63% 1,24% 0,21% 41,41%
7,89% 15,53% 3,95% 6,84% 13,95% 4,74% 16,32% 23,95% 2,37% 1,32% 3,16% 0,52%   36,87%
15,18% 7,89% 9,11% 6,28% 19,03% 2,02% 16,40% 18,62% 3,44% 0,81% 1,21% 1,40%   47,62%
11,19% 5,94% 3,88% 6,62% 29,68% 4,11% 9,82% 23,29% 2,05% 2,51% 0,91% 1,57% 0,22% 36,20%
11,60% 9,08% 6,55% 7,56% 16,81% 4,54% 12,44% 25,88% 2,69% 1,01% 1,85% 2,14%   47,39%
10,95% 6,14% 5,47% 6,97% 21,56% 3,98% 11,28% 24,71% 5,31% 2,49% 1,16% 1,79%   38,54%
7,57% 7,57% 6,60% 4,85% 23,30% 4,27% 13,01% 29,71% 1,17% 0,58% 1,36% 1,53%   43,47%
9,75% 9,25% 3,75% 8,00% 17,75% 3,00% 10,75% 33,75% 2,25% 1,25% 0,50% 3,61%   44,96%
8,60% 5,73% 5,02% 9,86% 32,62% 3,58% 9,86% 19,53% 3,05% 1,43% 0,72% 3,46%   37,85%
12,64% 10,94% 6,23% 6,42% 19,06% 3,21% 18,30% 19,06% 2,08% 1,13% 0,94% 0,93%   37,68%
9,17% 10,21% 8,30% 5,88% 20,93% 3,46% 13,49% 25,43% 2,42% 0,35% 0,35% 1,70%   43,24%
16,37% 4,65% 7,06% 12,84% 17,82% 3,69% 12,20% 21,19% 2,09% 1,77% 0,32% 0,64%   47,18%
10,45% 11,82% 3,86% 13,18% 11,36% 2,73% 13,41% 25,68% 4,09% 1,59% 1,82% 1,12%   44,68%
13,69% 6,55% 4,76% 5,95% 14,88% 4,76% 14,88% 19,64% 10,71% 3,57% 0,60%      
Hässleholm 11,14% 8,00% 6,65% 8,19% 21,89% 3,82% 13,43% 20,48% 3,34% 1,91% 1,16% 1,64% 0,08% 44,24%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 138 0,81% +138 +0,81    
JL Junilistan 28 0,17% -353 -2,41 381 2,57%
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,02% +4 +0,02    
  Sveriges Nationella Demokratiska Parti 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 26 0,15% +18 +0,10 8 0,05%
  Totalt övriga partier 197 1,16% -193 -1,47 390 2,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hässleholm

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 3
Svenskarnas parti 3
Djurens Rätt 2
Djurens Väl 2
Enhet 2
Partier med färre än 2 röster 14

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se