2014-05-28 17:28:49

Val till Europaparlamentet - Röster - Varberg

14,00%
9,89%
9,05%
5,82%
25,31%
5,08%
15,15%
9,39%
3,92%
1,65%
0,75%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 51,36%
+3,73
2009: 47,63%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3335 14,00% -786 -6,05 4121 20,05%
C Centerpartiet 2356 9,89% +468 +0,70 1888 9,18%
FP Folkpartiet liberalerna 2156 9,05% -378 -3,28 2534 12,33%
KD Kristdemokraterna 1387 5,82% +498 +1,50 889 4,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6031 25,31% +637 -0,93 5394 26,24%
V Vänsterpartiet 1211 5,08% +207 +0,20 1004 4,88%
MP Miljöpartiet de gröna 3609 15,15% +1593 +5,34 2016 9,81%
SD Sverigedemokraterna 2238 9,39% +1496 +5,78 742 3,61%
FI Feministiskt initiativ 933 3,92% +718 +2,87 215 1,05%
PP Piratpartiet 393 1,65% -779 -4,05 1172 5,70%
ÖVR Övriga partier 179 0,75% -402 -2,08 581 2,83%
  Giltiga röster 23828 100,00% +3272   20556 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 371 1,53% -233 -1,32 604 2,85%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,07% -24 -0,12 40 0,19%
VDT Valdeltagande 24215 51,36% +3015 +3,73 21200 47,63%
  Antal röstberättigade 47144   +2636   44508  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
12,74% 10,20% 8,89% 6,10% 25,83% 5,25% 14,62% 9,95% 3,82% 1,82% 0,78% 1,59% 0,09% 50,02%
10,35% 4,26% 7,80% 3,12% 37,87% 5,82% 16,45% 7,80% 3,69% 1,70% 1,13% 1,67%   46,11%
11,98% 6,33% 11,98% 11,98% 28,80% 3,50% 7,54% 12,79% 2,69% 1,88% 0,54% 2,11%   46,28%
17,40% 5,61% 9,64% 5,43% 20,67% 6,83% 17,68% 8,89% 4,86% 1,96% 1,03% 1,83% 0,18% 54,22%
8,66% 3,52% 6,50% 5,82% 39,65% 7,71% 11,23% 8,53% 4,74% 2,44% 1,22% 0,94%   45,43%
13,98% 4,55% 10,51% 5,20% 27,95% 4,12% 21,13% 7,04% 3,03% 1,73% 0,76% 1,39%   56,66%
6,75% 26,59% 7,94% 6,75% 17,46% 3,97% 7,94% 16,27% 4,37% 0,79% 1,19% 0,39% 0,39% 46,52%
12,75% 26,85% 5,70% 2,68% 22,48% 3,36% 9,73% 12,42% 2,35% 1,01% 0,67% 1,65%   46,69%
11,40% 16,80% 8,40% 4,60% 19,80% 5,00% 17,60% 12,00% 1,60% 2,20% 0,60% 2,14% 0,39% 49,52%
11,00% 3,13% 8,00% 4,63% 34,88% 8,00% 16,00% 8,38% 2,75% 2,25% 1,00% 0,74% 0,12% 52,54%
15,56% 16,30% 11,48% 5,19% 10,74% 6,67% 14,81% 15,19% 2,59% 1,11% 0,37% 1,82%   47,66%
10,68% 4,13% 7,77% 4,25% 34,10% 6,31% 16,87% 6,80% 4,98% 2,91% 1,21% 1,67%   54,70%
15,26% 9,78% 9,98% 6,16% 23,78% 4,70% 17,71% 6,56% 4,40% 1,27% 0,39% 1,35% 0,19% 53,45%
19,66% 10,68% 10,00% 5,93% 20,85% 2,03% 15,93% 9,66% 4,07% 1,02% 0,17% 0,84% 0,17% 56,07%
7,74% 35,82% 4,87% 5,73% 15,76% 3,44% 10,32% 12,03% 2,01% 2,01% 0,29% 3,59%   47,95%
14,38% 14,87% 10,29% 7,03% 21,73% 3,76% 9,64% 12,42% 2,94% 2,12% 0,82% 1,77%   45,11%
9,33% 15,07% 8,37% 8,61% 22,97% 4,78% 11,00% 11,96% 4,31% 3,11% 0,48% 2,11%   41,90%
13,39% 15,16% 7,79% 7,10% 19,40% 5,33% 11,20% 13,66% 5,19% 1,09% 0,68% 1,21% 0,27% 43,05%
11,98% 13,61% 8,43% 8,88% 23,22% 4,73% 12,72% 12,43% 2,66% 0,74% 0,59% 1,46%   42,69%
9,26% 6,02% 10,65% 6,02% 14,35% 7,41% 22,69% 7,87% 10,65% 3,24% 1,85% 4,00%    
15,21% 9,59% 9,21% 5,55% 24,81% 4,92% 15,66% 8,85% 4,01% 1,48% 0,72% 1,47% 0,04% 52,75%
13,10% 5,82% 8,99% 5,29% 28,84% 5,69% 17,20% 10,05% 3,44% 0,40% 1,19% 1,56% 0,13% 56,96%
15,33% 4,85% 9,96% 4,19% 30,41% 5,11% 17,96% 7,08% 3,93% 0,66% 0,52% 1,80% 0,13% 48,05%
11,77% 21,72% 6,80% 4,31% 23,38% 3,15% 14,59% 10,28% 1,49% 1,66% 0,83% 2,74%   50,53%
17,83% 5,56% 9,43% 4,26% 25,32% 5,56% 16,28% 7,24% 4,91% 2,20% 1,42% 1,77% 0,25% 54,71%
16,67% 4,95% 12,11% 5,60% 26,04% 5,21% 16,67% 5,73% 4,56% 1,43% 1,04% 1,66%   49,15%
7,97% 18,51% 7,46% 5,91% 24,94% 4,37% 13,62% 12,85% 3,60% 0,51% 0,26% 1,27%   48,34%
9,76% 34,15% 5,79% 4,88% 10,98% 8,54% 10,37% 10,98% 3,35% 1,22%   2,09%   54,03%
5,49% 21,96% 4,06% 4,30% 22,43% 9,79% 13,84% 13,13% 3,82% 0,72% 0,48% 3,01%   53,14%
9,36% 27,66% 5,96% 1,70% 22,98% 4,26% 9,79% 13,62% 3,83% 0,43% 0,43% 1,26%   45,16%
5,08% 2,13% 4,10% 3,77% 44,26% 8,20% 12,62% 11,48% 4,26% 2,95% 1,15% 0,97%   44,25%
15,49% 11,19% 8,03% 5,31% 26,97% 4,59% 18,36% 5,60% 2,44% 1,87% 0,14% 0,85%   59,27%
22,20% 5,00% 12,56% 5,12% 20,24% 4,15% 19,02% 8,17% 2,32% 0,73% 0,49% 0,73%   55,18%
19,94% 5,65% 11,76% 8,78% 20,98% 3,42% 16,07% 8,33% 2,38% 1,04% 1,64% 0,30%   50,30%
16,60% 5,66% 10,57% 10,94% 19,06% 3,77% 19,43% 7,36% 4,53% 1,32% 0,75% 1,30%   54,52%
11,76% 13,79% 8,15% 4,70% 29,78% 3,13% 10,34% 12,23% 2,51% 3,29% 0,31% 1,85%   47,07%
13,58% 17,10% 10,31% 4,57% 21,02% 3,13% 16,06% 9,01% 2,74% 1,83% 0,65% 1,03% 0,13% 48,83%
15,89% 4,00% 9,14% 5,94% 26,74% 5,94% 14,06% 9,37% 5,49% 2,74% 0,69% 2,02%   49,97%
22,97% 4,72% 11,27% 7,34% 20,00% 4,28% 14,93% 7,16% 6,20% 0,70% 0,44% 1,04%   54,70%
17,88% 5,63% 7,95% 5,30% 16,89% 3,64% 20,20% 7,62% 12,91% 1,66% 0,33% 1,95%    
Varberg 14,00% 9,89% 9,05% 5,82% 25,31% 5,08% 15,15% 9,39% 3,92% 1,65% 0,75% 1,53% 0,07% 51,36%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 91 0,38% +91 +0,38    
JL Junilistan 51 0,21% -518 -2,55 569 2,77%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1       1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 36 0,15% +25 +0,10 11 0,05%
  Totalt övriga partier 179 0,75% -402 -2,08 581 2,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 14
Partiet de fria 4
Kristna Värdepartiet 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 14

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se