2014-05-29 19:15:24

Val till Europaparlamentet - Röster - Mölndal

13,59%
4,83%
13,21%
6,28%
20,36%
5,88%
18,13%
8,77%
5,42%
2,96%
0,59%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 56,30%
+6,24
2009: 50,06%

Röstfördelning - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3557 13,59% -930 -6,54 4487 20,13%
C Centerpartiet 1265 4,83% +493 +1,37 772 3,46%
FP Folkpartiet liberalerna 3458 13,21% -174 -3,08 3632 16,29%
KD Kristdemokraterna 1643 6,28% +623 +1,70 1020 4,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5329 20,36% +808 +0,08 4521 20,28%
V Vänsterpartiet 1539 5,88% +473 +1,10 1066 4,78%
MP Miljöpartiet de gröna 4745 18,13% +1842 +5,10 2903 13,02%
SD Sverigedemokraterna 2296 8,77% +1535 +5,36 761 3,41%
FI Feministiskt initiativ 1419 5,42% +883 +3,02 536 2,40%
PP Piratpartiet 774 2,96% -1174 -5,78 1948 8,74%
ÖVR Övriga partier 154 0,59% -492 -2,31 646 2,90%
  Giltiga röster 26179 100,00% +3887   22292 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 249 0,94% -132 -0,74 381 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,05% -16 -0,08 30 0,13%
VDT Valdeltagande 26442 56,30% +3739 +6,24 22703 50,06%
  Antal röstberättigade 46964   +1612   45352  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Mölndal

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
13,27% 4,40% 12,83% 6,00% 19,83% 6,21% 18,67% 8,18% 6,43% 3,48% 0,69% 0,93% 0,07% 55,77%
9,89% 3,96% 9,67% 7,25% 23,08% 5,71% 18,46% 14,73% 3,96% 2,86% 0,44% 0,44%   45,56%
11,75% 3,92% 11,52% 8,53% 26,04% 5,76% 14,29% 9,45% 4,15% 3,46% 1,15% 0,69%   47,09%
12,24% 3,80% 12,38% 7,59% 22,08% 6,75% 15,05% 9,14% 6,19% 4,22% 0,56%   0,14% 48,90%
11,49% 3,02% 13,65% 5,32% 21,55% 5,60% 17,53% 9,63% 6,90% 4,17% 1,15% 1,42%   50,65%
13,90% 4,75% 16,27% 5,08% 20,51% 7,12% 13,22% 10,68% 5,93% 1,69% 0,85% 0,67%   54,85%
6,33% 6,33% 9,49% 5,11% 30,17% 7,30% 14,36% 9,98% 6,08% 3,41% 1,46% 1,90% 0,48% 43,63%
14,04% 3,94% 15,62% 7,89% 16,72% 6,47% 18,45% 8,83% 4,10% 3,63% 0,32% 1,40%   55,77%
17,98% 5,27% 14,26% 4,34% 15,19% 5,27% 24,19% 6,51% 3,10% 3,10% 0,78% 0,77%   56,77%
20,57% 5,14% 16,79% 6,66% 14,98% 3,03% 22,69% 4,08% 4,39% 1,51% 0,15% 0,90%   60,86%
10,41% 5,36% 11,04% 5,68% 26,34% 5,52% 14,98% 10,41% 5,05% 4,42% 0,79% 1,09% 0,16% 50,99%
13,95% 5,43% 8,72% 7,36% 21,90% 5,43% 17,05% 10,27% 6,98% 2,13% 0,78% 0,39%   48,96%
8,80% 3,36% 8,96% 3,04% 21,60% 8,32% 20,96% 9,28% 9,92% 5,28% 0,48% 1,42%   48,03%
10,49% 4,80% 11,69% 6,90% 24,29% 6,75% 15,14% 9,30% 6,90% 3,15% 0,60% 1,04%   43,60%
16,46% 6,14% 11,72% 5,44% 11,99% 4,46% 22,73% 7,53% 8,51% 4,32% 0,70% 0,83%   58,69%
14,46% 4,24% 17,46% 6,48% 14,46% 6,36% 22,32% 5,24% 6,48% 2,00% 0,50% 0,62%   62,27%
20,51% 4,49% 17,13% 7,87% 10,25% 3,79% 21,77% 3,23% 7,30% 3,09% 0,56% 0,83% 0,14% 65,25%
20,00% 4,81% 21,15% 7,69% 9,81% 5,77% 19,23% 4,04% 6,15% 1,15% 0,19% 1,14%   63,60%
7,21% 4,61% 7,41% 5,61% 25,85% 9,22% 20,24% 6,21% 7,82% 5,01% 0,80% 1,77%   45,00%
8,18% 2,52% 10,69% 5,45% 26,83% 9,22% 12,37% 14,26% 5,66% 4,19% 0,63% 0,83% 0,21% 42,02%
7,43% 1,20% 7,67% 4,08% 32,13% 10,55% 14,15% 13,43% 3,84% 5,04% 0,48% 1,42%   46,69%
13,76% 4,44% 10,43% 3,55% 17,31% 5,66% 23,31% 4,22% 11,10% 4,99% 1,22% 0,66% 0,33%  
13,88% 5,24% 13,56% 6,54% 20,85% 5,57% 17,61% 9,33% 4,47% 2,46% 0,49% 0,95% 0,04% 56,81%
11,29% 3,11% 13,58% 7,69% 21,93% 7,36% 15,38% 10,31% 5,24% 3,11% 0,98% 0,97%   48,93%
11,13% 5,04% 9,22% 4,35% 26,09% 7,48% 12,52% 13,22% 5,74% 4,87% 0,35% 1,71%   42,58%
8,82% 2,50% 13,29% 6,97% 25,26% 5,92% 21,58% 8,95% 3,68% 3,03%   1,68%   58,03%
9,85% 5,63% 8,86% 6,47% 21,66% 9,70% 20,96% 8,30% 5,34% 2,95% 0,28% 0,70%   65,03%
10,72% 4,87% 9,16% 4,29% 27,68% 7,99% 20,86% 7,02% 5,07% 1,95% 0,39% 0,96% 0,38% 53,94%
13,91% 4,80% 20,86% 9,77% 13,91% 5,79% 16,56% 9,77% 3,64% 0,99%   0,33%   60,72%
10,85% 4,45% 17,26% 9,43% 17,79% 3,74% 15,84% 13,70% 3,74% 2,49% 0,71% 0,88% 0,18% 55,41%
9,66% 7,73% 9,98% 4,19% 18,52% 5,48% 14,17% 23,35% 3,54% 2,58% 0,81% 1,43%   46,56%
8,94% 3,74% 9,77% 5,41% 25,78% 7,28% 19,13% 8,52% 6,65% 3,53% 1,25% 0,41%   47,08%
23,11% 6,06% 17,17% 8,46% 10,61% 3,66% 20,71% 3,41% 3,66% 2,65% 0,51% 0,25%   64,92%
14,24% 6,75% 19,24% 7,34% 17,91% 3,67% 20,26% 5,87% 3,82% 0,73% 0,15% 0,29%   64,07%
14,02% 5,67% 13,86% 8,19% 18,90% 4,72% 19,21% 7,24% 5,98% 1,73% 0,47% 0,94%   59,35%
14,83% 3,97% 10,86% 5,69% 24,66% 6,38% 16,90% 7,93% 6,38% 2,07% 0,34% 0,34%   49,49%
12,46% 5,08% 11,54% 5,08% 24,15% 6,62% 15,23% 11,23% 4,31% 3,54% 0,77% 1,81% 0,15% 51,96%
12,96% 5,47% 13,87% 11,31% 25,91% 4,38% 14,05% 5,66% 3,65% 1,64% 1,09% 0,90%   54,97%
15,13% 7,17% 12,74% 5,73% 19,43% 5,25% 16,40% 11,15% 4,78% 1,59% 0,64% 1,26%   50,60%
19,50% 5,85% 12,59% 6,74% 21,81% 5,67% 13,12% 10,46% 2,13% 1,24% 0,89% 0,70%   58,68%
16,78% 3,73% 17,12% 6,10% 23,56% 3,73% 15,93% 6,78% 3,73% 2,37% 0,17% 1,17%   54,87%
14,92% 8,53% 13,95% 6,59% 18,22% 3,49% 15,50% 12,79% 3,29% 2,52% 0,19% 1,53%   49,57%
16,31% 5,55% 14,68% 5,87% 15,66% 5,71% 22,51% 6,04% 4,24% 3,26% 0,16% 0,97%   56,32%
18,13% 5,10% 14,87% 4,25% 24,93% 4,82% 14,45% 7,65% 2,69% 2,69% 0,42% 0,56%   59,71%
15,37% 4,47% 11,28% 3,11% 18,09% 3,70% 24,32% 8,17% 8,37% 2,53% 0,58% 1,15% 0,19%  
Mölndal 13,59% 4,83% 13,21% 6,28% 20,36% 5,88% 18,13% 8,77% 5,42% 2,96% 0,59% 0,94% 0,05% 56,30%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 66 0,25% -559 -2,55 625 2,80%
  Djurens parti 43 0,16% +43 +0,16    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01% +3 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -2 -0,01 3 0,01%
  Äkta Demokrati 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 40 0,15% +22 +0,07 18 0,08%
  Totalt övriga partier 154 0,59% -492 -2,31 646 2,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mölndal

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
ENhet 2
Enhet Partiet 2
Kristna värdepartiet 2
Nej 2
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 26

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se