2014-05-29 19:14:59

Val till Europaparlamentet - Röster - Uddevalla

10,21%
5,79%
7,96%
7,61%
28,79%
6,60%
13,30%
13,10%
4,22%
1,76%
0,66%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,66%
+5,06
2009: 44,60%

Röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2052 10,21% -592 -5,07 2644 15,28%
C Centerpartiet 1165 5,79% +367 +1,18 798 4,61%
FP Folkpartiet liberalerna 1600 7,96% -559 -4,52 2159 12,48%
KD Kristdemokraterna 1531 7,61% +575 +2,09 956 5,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5788 28,79% +947 +0,81 4841 27,98%
V Vänsterpartiet 1327 6,60% +343 +0,91 984 5,69%
MP Miljöpartiet de gröna 2675 13,30% +904 +3,07 1771 10,24%
SD Sverigedemokraterna 2633 13,10% +1939 +9,08 694 4,01%
FI Feministiskt initiativ 849 4,22% +314 +1,13 535 3,09%
PP Piratpartiet 353 1,76% -779 -4,79 1132 6,54%
ÖVR Övriga partier 133 0,66% -656 -3,90 789 4,56%
  Giltiga röster 20106 100,00% +2803   17303 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 249 1,22% -75 -0,61 324 1,83%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,06% -19 -0,12 31 0,18%
VDT Valdeltagande 20367 49,66% +2709 +5,06 17658 44,60%
  Antal röstberättigade 41012   +1423   39589  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Uddevalla

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
8,84% 6,12% 7,13% 6,76% 32,32% 6,83% 12,59% 13,96% 3,25% 1,60% 0,60% 1,17% 0,07% 48,13%
10,01% 8,56% 7,69% 6,10% 24,53% 10,01% 12,92% 14,37% 3,77% 1,60% 0,44% 1,29% 0,29% 54,22%
5,19% 3,15% 4,45% 7,24% 38,78% 7,42% 14,47% 14,66% 3,53% 0,74% 0,37% 1,82%   48,24%
7,63% 4,87% 6,01% 7,47% 37,50% 6,66% 12,34% 12,99% 3,25% 1,14% 0,16% 0,96%   56,75%
10,04% 6,26% 11,64% 9,02% 32,46% 5,24% 9,46% 12,81% 1,46% 0,87% 0,73% 1,01%   54,30%
8,07% 5,12% 6,83% 6,83% 28,88% 9,01% 13,98% 12,58% 6,06% 2,17% 0,47% 1,08%   47,11%
6,46% 3,61% 9,89% 7,60% 37,07% 5,70% 16,16% 9,32% 2,09% 0,76% 1,33% 0,94%   55,08%
7,52% 3,50% 6,99% 7,69% 29,55% 8,22% 15,38% 15,73% 4,02% 1,22% 0,17% 1,04%   44,22%
12,48% 4,28% 5,40% 8,19% 32,96% 4,28% 13,78% 13,97% 3,35% 1,12% 0,19% 1,65%   51,95%
3,70% 1,85% 2,91% 3,97% 56,35% 9,79% 7,14% 9,79% 2,65% 1,06% 0,79%     41,86%
10,14% 2,36% 6,76% 3,72% 44,26% 7,09% 8,78% 10,81% 3,04% 2,70% 0,34% 0,34%   33,90%
5,08% 4,10% 5,47% 3,71% 41,02% 6,64% 9,18% 17,97% 2,34% 4,10% 0,39% 1,16%   37,24%
5,52% 3,72% 5,78% 6,55% 37,36% 9,11% 10,91% 14,89% 3,08% 2,44% 0,64% 0,51% 0,38% 41,99%
8,05% 5,93% 7,63% 9,32% 30,72% 3,81% 13,35% 13,14% 4,66% 2,75% 0,64% 0,84%   50,21%
14,67% 10,50% 8,33% 7,33% 23,33% 3,67% 15,00% 12,00% 3,50% 0,17% 1,50% 0,50%   53,94%
13,84% 11,07% 10,38% 6,06% 21,45% 7,27% 13,15% 12,63% 3,29% 0,52% 0,35% 2,03%   48,56%
10,13% 12,62% 5,54% 8,41% 21,99% 4,59% 9,18% 23,33% 1,53% 2,10% 0,57% 2,61%   42,62%
10,74% 10,51% 6,94% 3,80% 26,17% 7,16% 13,20% 16,78% 2,24% 1,79% 0,67% 1,75% 0,44% 41,47%
9,41% 5,45% 7,43% 3,96% 28,22% 4,95% 20,79% 8,91% 5,45% 3,47% 1,98% 1,46%    
11,46% 5,50% 8,72% 8,39% 25,56% 6,39% 13,96% 12,30% 5,11% 1,89% 0,71% 1,27% 0,05% 51,15%
13,03% 9,13% 8,92% 9,13% 20,10% 4,72% 16,31% 12,10% 5,44% 0,72% 0,41% 1,01% 0,10% 55,15%
16,20% 5,01% 8,74% 9,09% 27,97% 3,50% 14,80% 10,49% 3,15% 0,93% 0,12% 1,72%   47,97%
11,90% 4,05% 12,94% 17,25% 18,30% 4,97% 14,51% 6,27% 6,67% 1,31% 1,83% 1,42%   60,86%
9,39% 5,51% 7,90% 17,59% 21,76% 6,26% 18,03% 8,49% 2,98% 1,34% 0,75% 1,03%   64,94%
17,30% 6,69% 11,19% 9,88% 15,84% 5,67% 14,68% 10,47% 5,67% 1,60% 1,02% 0,43%   53,36%
10,12% 10,46% 7,93% 10,79% 18,04% 6,41% 15,18% 13,49% 5,40% 1,01% 1,18% 0,84%   48,98%
13,13% 4,11% 7,59% 4,91% 33,39% 5,85% 10,28% 13,29% 4,59% 2,53% 0,32% 1,25%   42,98%
8,33% 4,91% 6,70% 6,40% 30,21% 8,33% 13,54% 13,54% 5,65% 1,64% 0,74% 0,30%   46,81%
11,70% 3,34% 8,36% 5,32% 28,88% 8,21% 11,09% 15,50% 5,32% 1,82% 0,46% 0,60%   50,53%
10,75% 5,17% 8,66% 4,05% 28,49% 7,26% 16,76% 10,61% 5,31% 2,51% 0,42% 2,05%   53,36%
8,64% 3,34% 9,23% 6,29% 23,97% 5,50% 17,49% 15,91% 5,50% 3,54% 0,59% 1,35% 0,58% 50,10%
11,47% 3,04% 10,46% 6,58% 34,23% 5,56% 9,11% 12,98% 4,22% 2,02% 0,34% 2,47%   48,06%
7,79% 3,39% 7,79% 5,90% 32,54% 8,92% 11,06% 15,58% 4,52% 1,38% 1,13% 1,48% 0,12% 47,67%
9,36% 9,53% 7,28% 4,85% 27,21% 5,55% 11,27% 19,41% 3,29% 2,08% 0,17% 2,04%   42,84%
9,37% 4,02% 6,69% 6,31% 27,15% 10,33% 11,47% 11,09% 7,46% 5,16% 0,96% 1,32%   37,99%
12,37% 4,95% 7,07% 5,65% 20,14% 7,77% 18,73% 8,13% 9,89% 3,89% 1,41% 0,70%    
Uddevalla 10,21% 5,79% 7,96% 7,61% 28,79% 6,60% 13,30% 13,10% 4,22% 1,76% 0,66% 1,22% 0,06% 49,66%

Röstfördelning övriga partier - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 51 0,25% -677 -3,95 728 4,21%
  Djurens parti 32 0,16% +32 +0,16    
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 49 0,24% -12 -0,11 61 0,35%
  Totalt övriga partier 133 0,66% -656 -3,90 789 4,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Uddevalla

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 10
kristina värdepartiet 10
Kristna Värdepartiet 6
ENHET 2
Framstegs Partiet 2
Kristna värdepariet 2
Satanistiskt initiativ 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se