2014-05-29 18:42:09

Val till Europaparlamentet - Röster - Vänersborg

10,04%
8,01%
7,66%
7,68%
26,56%
7,98%
13,05%
12,76%
3,91%
1,72%
0,62%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,33%
+4,54
2009: 44,80%

Röstfördelning - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1411 10,04% -490 -5,04 1901 15,08%
C Centerpartiet 1126 8,01% +170 +0,43 956 7,58%
FP Folkpartiet liberalerna 1077 7,66% -403 -4,07 1480 11,74%
KD Kristdemokraterna 1080 7,68% +475 +2,89 605 4,80%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3733 26,56% +15 -2,93 3718 29,49%
V Vänsterpartiet 1122 7,98% +305 +1,50 817 6,48%
MP Miljöpartiet de gröna 1834 13,05% +572 +3,04 1262 10,01%
SD Sverigedemokraterna 1793 12,76% +1443 +9,98 350 2,78%
FI Feministiskt initiativ 550 3,91% +278 +1,76 272 2,16%
PP Piratpartiet 242 1,72% -577 -4,77 819 6,50%
ÖVR Övriga partier 87 0,62% -342 -2,78 429 3,40%
  Giltiga röster 14055 100,00% +1446   12609 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 230 1,61% -7 -0,23 237 1,84%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,08% -9 -0,08 21 0,16%
VDT Valdeltagande 14297 49,33% +1430 +4,54 12867 44,80%
  Antal röstberättigade 28980   +256   28724  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Vänersborg

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,06% 10,30% 8,16% 8,11% 22,65% 7,30% 13,44% 12,63% 4,01% 1,67% 0,68% 1,62% 0,05% 51,61%
12,71% 3,88% 9,92% 5,89% 24,50% 9,61% 15,50% 9,77% 6,05% 1,86% 0,31% 1,22% 0,15% 51,86%
12,24% 3,52% 9,28% 7,74% 26,72% 9,56% 11,95% 11,11% 5,20% 1,69% 0,98% 1,11% 0,14% 51,50%
16,37% 5,24% 13,30% 6,14% 19,57% 7,29% 19,18% 6,91% 4,22% 1,79%   1,26%   56,73%
9,70% 6,42% 8,42% 7,70% 28,53% 6,99% 17,26% 8,99% 4,71% 0,86% 0,43% 1,68% 0,14% 52,62%
10,90% 2,35% 7,48% 7,48% 23,72% 12,61% 11,97% 13,25% 5,77% 1,92% 2,56% 3,51%   44,58%
6,26% 6,80% 5,37% 7,69% 33,27% 6,98% 15,56% 12,34% 3,04% 2,15% 0,54% 1,41%   47,69%
8,84% 10,23% 8,84% 1,86% 22,79% 4,19% 9,30% 27,91% 2,33% 3,26% 0,47% 0,92%   53,32%
15,46% 5,33% 12,37% 6,19% 20,10% 8,59% 14,60% 10,14% 4,47% 1,72% 1,03% 2,02%   53,27%
9,43% 28,96% 5,05% 6,06% 21,89% 3,70% 7,74% 15,15% 1,35% 0,34% 0,34% 2,62%   53,60%
11,29% 20,06% 4,86% 18,65% 16,30% 2,51% 7,37% 16,30% 1,25% 1,10% 0,31% 1,69% 0,15% 45,81%
10,93% 33,33% 2,73% 6,01% 18,03% 0,55% 7,65% 18,03% 2,19% 0,55%   1,61%   54,23%
8,37% 20,69% 7,88% 14,29% 10,84% 6,40% 6,90% 20,69% 2,46% 0,99% 0,49% 0,98%   49,16%
6,46% 15,97% 5,70% 4,18% 22,43% 6,46% 15,97% 15,21% 4,56% 2,28% 0,76% 1,13%   50,00%
11,93% 21,40% 6,32% 7,37% 13,68% 6,32% 7,72% 19,30% 3,51% 2,11% 0,35% 0,70%   44,02%
6,58% 17,40% 7,05% 10,66% 21,16% 7,05% 9,40% 16,46% 2,04% 1,57% 0,63% 1,85%   45,17%
10,50% 5,33% 6,46% 8,08% 26,33% 9,21% 18,09% 8,56% 4,20% 1,94% 1,29% 1,28%   56,44%
14,86% 10,29% 9,14% 3,43% 11,43% 5,71% 18,29% 11,43% 11,43% 3,43% 0,57% 2,78%    
8,70% 5,02% 7,01% 7,13% 31,67% 8,88% 12,54% 12,92% 3,79% 1,79% 0,54% 1,60% 0,13% 46,65%
8,65% 3,81% 5,88% 5,88% 34,60% 9,34% 13,49% 12,11% 3,81% 1,38% 1,04% 1,70%   42,55%
9,56% 5,12% 9,56% 7,20% 28,95% 6,79% 17,59% 10,80% 2,63% 1,39% 0,42% 0,69%   56,75%
3,94% 2,54% 4,23% 2,25% 37,18% 12,96% 11,55% 17,18% 3,66% 4,23% 0,28% 1,92% 0,55% 40,85%
10,43% 3,78% 6,29% 6,83% 28,42% 10,25% 14,57% 12,95% 5,04% 0,54% 0,90% 1,24% 0,35% 45,49%
12,50% 4,73% 10,23% 9,85% 25,57% 7,39% 12,12% 13,26% 3,03% 1,33%   2,40%   52,27%
3,97% 5,96% 9,60% 4,30% 35,76% 12,91% 7,62% 13,58% 2,32% 3,31% 0,66% 0,66% 0,33% 31,57%
1,42% 2,14% 4,27% 3,56% 53,38% 8,54% 6,05% 14,95% 3,56% 1,78% 0,36% 1,06%   32,64%
11,86% 11,46% 6,72% 5,93% 20,55% 7,11% 15,42% 14,62% 3,95% 2,37%   1,56%   53,21%
7,16% 3,95% 5,68% 9,63% 35,80% 10,86% 8,64% 11,11% 4,20% 2,47% 0,49% 0,73% 0,24% 45,85%
6,89% 4,06% 4,95% 9,19% 33,39% 11,84% 12,90% 12,37% 2,47% 1,24% 0,71% 2,92%   50,61%
9,34% 17,51% 8,95% 7,00% 22,96% 6,61% 13,23% 9,73% 3,11% 0,78% 0,78% 0,77% 0,38% 53,28%
11,35% 4,31% 7,44% 6,85% 27,20% 6,85% 12,72% 16,24% 4,70% 1,76% 0,59% 1,16% 0,19% 45,16%
9,01% 4,08% 5,15% 9,87% 35,84% 7,94% 8,58% 12,45% 4,29% 2,15% 0,64% 3,32%   40,17%
9,30% 3,81% 8,25% 7,82% 32,98% 6,55% 12,68% 12,68% 3,81% 1,48% 0,63% 1,66%   50,68%
12,60% 5,51% 3,15% 1,57% 23,62% 8,66% 20,47% 7,87% 12,60% 3,15% 0,79% 0,78%    
Vänersborg 10,04% 8,01% 7,66% 7,68% 26,56% 7,98% 13,05% 12,76% 3,91% 1,72% 0,62% 1,61% 0,08% 49,33%

Röstfördelning övriga partier - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 23 0,16% +23 +0,16    
JL Junilistan 22 0,16% -396 -3,16 418 3,32%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 40 0,28% +29 +0,20 11 0,09%
  Totalt övriga partier 87 0,62% -342 -2,78 429 3,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Vänersborg

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 9
Svenskarnas Parti 8
Svenskarnas parti 8
ENHET 7
Svenskarna parti 2
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se