2014-05-29 19:02:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Trollhättan

10,11%
5,12%
7,40%
5,17%
34,91%
6,40%
13,23%
10,68%
4,45%
1,91%
0,61%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,77%
+4,65
2009: 44,12%

Röstfördelning - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2068 10,11% -436 -4,03 2504 14,14%
C Centerpartiet 1047 5,12% +273 +0,75 774 4,37%
FP Folkpartiet liberalerna 1514 7,40% -562 -4,32 2076 11,73%
KD Kristdemokraterna 1058 5,17% +466 +1,83 592 3,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7138 34,91% +607 -1,98 6531 36,89%
V Vänsterpartiet 1308 6,40% +358 +1,03 950 5,37%
MP Miljöpartiet de gröna 2705 13,23% +1022 +3,72 1683 9,51%
SD Sverigedemokraterna 2184 10,68% +1748 +8,22 436 2,46%
FI Feministiskt initiativ 910 4,45% +583 +2,60 327 1,85%
PP Piratpartiet 391 1,91% -936 -5,58 1327 7,50%
ÖVR Övriga partier 124 0,61% -379 -2,23 503 2,84%
  Giltiga röster 20447 100,00% +2744   17703 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 313 1,51%   -0,23 313 1,73%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,03% -21 -0,12 28 0,16%
VDT Valdeltagande 20767 48,77% +2723 +4,65 18044 44,12%
  Antal röstberättigade 42585   +1686   40899  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trollhättan

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,63% 4,00% 8,37% 5,26% 33,04% 6,12% 14,35% 9,39% 4,99% 2,21% 0,64% 1,48% 0,02% 51,91%
8,79% 3,69% 7,23% 4,40% 37,16% 6,24% 10,50% 12,91% 5,67% 2,70% 0,71% 0,70%   48,40%
13,69% 3,73% 11,20% 4,04% 29,55% 4,35% 15,24% 10,89% 5,44% 1,40% 0,47% 1,08%   53,32%
11,06% 3,78% 10,48% 5,82% 32,75% 6,26% 14,70% 8,73% 4,08% 2,04% 0,29% 2,83%   51,34%
6,19% 3,87% 7,89% 3,10% 35,45% 5,88% 15,48% 11,92% 4,95% 4,33% 0,93% 0,62%   48,26%
8,17% 4,74% 7,51% 3,56% 44,14% 7,11% 9,88% 9,22% 4,22% 0,66% 0,79% 1,17%   50,03%
15,97% 4,21% 10,79% 4,85% 29,56% 5,83% 16,07% 6,58% 4,85% 0,97% 0,32% 1,70%   53,40%
15,24% 5,48% 10,09% 5,70% 30,70% 5,48% 15,57% 6,80% 3,51% 0,99% 0,44% 1,19%   50,16%
14,50% 5,58% 8,23% 6,56% 28,45% 3,77% 20,36% 6,56% 4,32% 1,53% 0,14% 0,97%   63,29%
11,32% 3,29% 9,08% 6,84% 34,87% 5,13% 12,24% 9,74% 4,61% 2,50% 0,39% 0,65% 0,13% 55,87%
13,46% 2,51% 7,10% 6,07% 32,54% 8,43% 13,17% 8,43% 5,47% 1,78% 1,04% 1,89%   51,73%
13,37% 2,82% 8,10% 5,64% 33,37% 5,15% 14,11% 10,06% 4,42% 1,96% 0,98% 2,16%   48,21%
9,04% 5,61% 6,86% 4,46% 28,60% 6,41% 17,62% 10,07% 6,41% 4,46% 0,46% 2,45% 0,11% 50,62%
9,27% 3,09% 5,82% 5,45% 37,82% 7,27% 8,73% 11,27% 6,55% 3,09% 1,64% 0,72%   41,53%
6,17% 3,08% 6,39% 4,19% 35,24% 9,47% 12,11% 14,10% 5,29% 3,52% 0,44% 1,73%   46,57%
13,77% 2,65% 6,89% 7,02% 32,58% 7,42% 13,91% 9,14% 4,37% 1,99% 0,26% 1,82%   48,06%
11,11% 5,38% 8,60% 6,81% 24,01% 4,30% 20,43% 5,02% 8,96% 3,23% 2,15% 1,76%    
8,29% 6,47% 6,24% 5,07% 37,16% 6,73% 11,89% 12,23% 3,80% 1,55% 0,57% 1,54% 0,05% 45,46%
4,81% 3,70% 5,30% 4,32% 38,72% 9,12% 11,96% 13,07% 5,80% 2,47% 0,74% 2,05%   44,93%
1,91% 0,72% 3,11% 2,15% 57,18% 8,37% 8,85% 13,16% 2,63% 1,67% 0,24% 0,95%   26,88%
4,74% 1,72% 5,39% 2,37% 57,54% 9,48% 8,41% 6,25% 2,59% 1,51%   0,85% 0,64% 32,98%
12,36% 4,45% 7,18% 8,19% 27,59% 6,32% 15,66% 11,64% 4,89% 1,58% 0,14% 1,00%   49,51%
14,78% 3,88% 9,49% 7,34% 30,74% 4,85% 15,21% 8,41% 3,78% 1,19% 0,32% 0,85% 0,11% 56,73%
5,74% 1,31% 5,08% 5,25% 45,90% 7,21% 10,33% 13,44% 2,95% 2,13% 0,66% 1,93%   43,47%
10,96% 1,92% 7,95% 6,03% 38,08% 7,40% 10,41% 11,78% 3,01% 2,19% 0,27% 1,08%   33,76%
5,80% 3,71% 6,50% 5,80% 51,28% 8,58% 6,03% 8,12% 2,78% 0,93% 0,46% 0,69% 0,23% 35,19%
4,70% 2,98% 5,96% 5,64% 47,65% 7,99% 10,66% 8,62% 4,70% 1,10%   1,09%   40,36%
8,02% 23,46% 6,79% 4,32% 15,43% 4,32% 9,88% 22,84% 4,32% 0,62%   2,41%   41,81%
8,03% 20,79% 4,72% 3,31% 25,20% 6,14% 11,50% 15,12% 3,15% 0,63% 1,42% 1,55%   54,16%
12,43% 7,62% 6,68% 3,28% 32,36% 5,04% 15,01% 13,13% 2,81% 1,29% 0,35% 1,84%   53,74%
8,23% 11,85% 6,63% 7,43% 28,71% 4,62% 11,85% 15,26% 4,42% 0,80% 0,20% 4,05%   48,92%
6,50% 14,39% 4,87% 5,10% 34,80% 6,73% 9,74% 11,83% 2,55% 1,39% 2,09% 1,82%   48,67%
6,80% 6,01% 6,01% 5,06% 35,28% 6,01% 13,77% 14,56% 3,80% 1,90% 0,79% 1,71%   48,86%
9,14% 8,37% 7,98% 4,09% 31,52% 5,25% 10,51% 17,51% 3,11% 1,36% 1,17% 1,15%   51,59%
9,36% 2,96% 1,97% 3,94% 34,98% 8,87% 13,30% 8,87% 9,36% 5,42% 0,99% 1,46%    
Trollhättan 10,11% 5,12% 7,40% 5,17% 34,91% 6,40% 13,23% 10,68% 4,45% 1,91% 0,61% 1,51% 0,03% 48,77%

Röstfördelning övriga partier - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 42 0,21% -451 -2,58 493 2,78%
  Djurens parti 41 0,20% +41 +0,20    
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 40 0,20% +32 +0,15 8 0,05%
  Totalt övriga partier 124 0,61% -379 -2,23 503 2,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Trollhättan

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 17
Svenskarnas Parti 3
ENHET 2
Partier med färre än 2 röster 18

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se