2014-05-29 20:04:18

Val till Europaparlamentet - Röster - Alingsås

11,53%
6,59%
11,08%
9,43%
20,51%
6,32%
18,80%
8,41%
5,04%
1,78%
0,51%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 54,74%
+5,60
2009: 49,14%

Röstfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1875 11,53% -312 -4,21 2187 15,75%
C Centerpartiet 1072 6,59% +309 +1,10 763 5,49%
FP Folkpartiet liberalerna 1801 11,08% -328 -4,25 2129 15,33%
KD Kristdemokraterna 1533 9,43% +422 +1,43 1111 8,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3334 20,51% +551 +0,47 2783 20,04%
V Vänsterpartiet 1027 6,32% +134 -0,11 893 6,43%
MP Miljöpartiet de gröna 3056 18,80% +1020 +4,14 2036 14,66%
SD Sverigedemokraterna 1367 8,41% +1009 +5,83 358 2,58%
FI Feministiskt initiativ 819 5,04% +610 +3,53 209 1,50%
PP Piratpartiet 290 1,78% -677 -5,18 967 6,96%
ÖVR Övriga partier 83 0,51% -369 -2,74 452 3,25%
  Giltiga röster 16257 100,00% +2369   13888 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 167 1,02% -75 -0,69 242 1,71%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,08% -10 -0,08 23 0,16%
VDT Valdeltagande 16437 54,74% +2284 +5,60 14153 49,14%
  Antal röstberättigade 30025   +1225   28800  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Alingsås

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,92% 7,61% 11,60% 10,08% 19,63% 6,03% 17,47% 8,57% 4,94% 1,66% 0,50% 1,19% 0,09% 55,65%
13,48% 2,81% 9,41% 8,43% 19,94% 7,16% 16,85% 10,25% 6,74% 4,21% 0,70% 1,11%   46,24%
5,32% 15,43% 12,23% 8,78% 22,34% 4,26% 15,96% 9,57% 2,93% 1,60% 1,60% 1,31%   51,35%
11,56% 6,82% 13,51% 7,38% 11,42% 6,69% 27,16% 6,27% 7,24% 1,67% 0,28% 1,24%   63,55%
14,56% 5,15% 12,35% 12,79% 20,15% 5,29% 16,18% 6,47% 5,59% 1,18% 0,29% 1,59%   57,11%
7,97% 13,95% 13,59% 24,28% 12,32% 4,53% 8,33% 9,96% 3,08% 1,27% 0,72% 1,25% 0,53% 58,00%
9,43% 15,47% 12,45% 16,98% 15,85% 3,40% 10,57% 13,58% 1,89%   0,38% 0,75%   52,46%
10,68% 6,31% 10,17% 7,59% 24,45% 6,44% 19,69% 7,21% 5,15% 1,93% 0,39% 1,14% 0,13% 52,12%
11,46% 7,54% 11,01% 9,80% 20,97% 7,54% 17,95% 7,54% 5,73% 0,45%   1,04%   59,50%
9,09% 2,56% 7,69% 6,99% 28,21% 8,62% 20,51% 8,16% 4,66% 3,26% 0,23% 0,69% 0,23% 43,17%
10,82% 9,28% 7,73% 7,47% 14,43% 7,73% 18,56% 15,21% 5,93% 1,03% 1,80% 1,77%   49,94%
9,29% 10,37% 10,15% 11,23% 30,24% 5,40% 9,94% 7,99% 2,38% 1,94% 1,08% 2,11% 0,21% 46,65%
18,72% 3,67% 15,78% 8,07% 16,33% 4,59% 21,65% 4,95% 5,32% 0,92%   0,73%   61,41%
9,35% 17,75% 9,35% 5,28% 18,71% 6,71% 11,27% 15,59% 3,84% 1,68% 0,48% 2,34%   52,39%
13,98% 5,30% 14,22% 10,48% 17,83% 7,11% 16,99% 7,95% 4,58% 1,08% 0,48% 0,72% 0,12% 58,86%
13,11% 5,06% 12,73% 8,80% 24,91% 3,75% 19,85% 7,68% 2,25% 1,69% 0,19% 1,11%   55,90%
18,77% 6,13% 9,20% 8,05% 15,71% 3,83% 21,07% 4,98% 10,34% 1,92%     0,38%  
11,10% 5,45% 10,49% 8,70% 21,50% 6,64% 20,30% 8,23% 5,15% 1,92% 0,52% 0,82% 0,06% 53,76%
10,31% 6,73% 9,57% 11,21% 22,27% 6,28% 17,04% 9,27% 4,63% 1,64% 1,05% 0,59%   49,67%
12,78% 4,71% 11,54% 9,68% 18,61% 6,58% 18,98% 8,19% 5,33% 2,98% 0,62% 0,98%   50,06%
10,67% 5,56% 13,45% 10,67% 21,35% 6,73% 22,22% 4,24% 3,65% 1,17% 0,29% 0,58% 0,15% 61,03%
13,40% 9,28% 13,25% 6,04% 17,67% 5,30% 19,73% 10,16% 3,24% 1,77% 0,15% 0,59%   55,94%
12,82% 4,16% 10,40% 6,07% 17,16% 4,33% 25,65% 8,67% 7,80% 2,08% 0,87% 0,69% 0,17% 56,50%
16,53% 6,37% 14,87% 8,13% 15,24% 4,71% 21,79% 6,46% 4,34% 1,20% 0,37% 0,55% 0,09% 60,72%
6,11% 3,80% 9,08% 9,57% 32,01% 6,93% 20,30% 6,11% 4,29% 1,49% 0,33% 1,14% 0,16% 45,48%
8,68% 4,54% 4,94% 7,48% 25,50% 8,95% 20,03% 9,35% 6,41% 3,34% 0,80% 1,45%   44,47%
9,12% 4,42% 9,12% 11,74% 22,38% 7,60% 20,30% 8,29% 4,83% 1,80% 0,41% 1,49% 0,14% 58,55%
10,20% 9,86% 8,50% 6,80% 15,99% 6,12% 21,09% 14,63% 4,42% 1,36% 1,02%     53,75%
6,20% 2,44% 6,95% 7,89% 31,95% 9,96% 16,35% 10,15% 5,64% 2,07% 0,38% 0,56%   40,17%
11,89% 3,69% 9,02% 5,74% 20,90% 8,20% 18,85% 7,79% 11,89% 2,05%   0,41%    
Alingsås 11,53% 6,59% 11,08% 9,43% 20,51% 6,32% 18,80% 8,41% 5,04% 1,78% 0,51% 1,02% 0,08% 54,74%

Röstfördelning övriga partier - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 40 0,25% -402 -2,94 442 3,18%
  Djurens parti 18 0,11% +18 +0,11    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 24 0,15% +15 +0,08 9 0,07%
  Totalt övriga partier 83 0,51% -369 -2,74 452 3,25%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Alingsås

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Partiet de fria 4
ENHET 2
Partiet det fria 2
SVENSKARNAS PARTI 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se