2014-05-29 19:45:54

Val till Europaparlamentet - Röster - Mariestad

11,78%
9,24%
8,09%
7,04%
29,17%
6,24%
12,18%
10,36%
3,15%
1,78%
0,97%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,59%
+3,79
2009: 45,80%

Röstfördelning - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1090 11,78% -258 -4,22 1348 16,00%
C Centerpartiet 855 9,24% +322 +2,92 533 6,33%
FP Folkpartiet liberalerna 748 8,09% -268 -3,98 1016 12,06%
KD Kristdemokraterna 651 7,04% +202 +1,71 449 5,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2698 29,17% +112 -1,53 2586 30,70%
V Vänsterpartiet 577 6,24% +93 +0,49 484 5,75%
MP Miljöpartiet de gröna 1127 12,18% +309 +2,47 818 9,71%
SD Sverigedemokraterna 958 10,36% +665 +6,88 293 3,48%
FI Feministiskt initiativ 291 3,15% +209 +2,17 82 0,97%
PP Piratpartiet 165 1,78% -321 -3,99 486 5,77%
ÖVR Övriga partier 90 0,97% -238 -2,92 328 3,89%
  Giltiga röster 9250 100,00% +827   8423 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 141 1,50% -5 -0,20 146 1,70%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,06% -9 -0,11 15 0,17%
VDT Valdeltagande 9397 49,59% +813 +3,79 8584 45,80%
  Antal röstberättigade 18949   +206   18743  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mariestad

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
5,11% 3,48% 8,18% 5,73% 35,99% 9,00% 13,29% 10,84% 4,70% 2,04% 1,64% 2,40%   43,64%
12,18% 17,89% 7,07% 6,77% 23,61% 7,37% 8,27% 12,03% 2,56% 1,20% 1,05% 0,75%   46,46%
14,22% 4,43% 7,34% 4,89% 34,71% 5,66% 14,07% 8,72% 3,82% 1,38% 0,76% 1,06%   54,67%
10,89% 6,60% 6,77% 7,92% 31,02% 6,77% 16,50% 8,42% 2,81% 1,32% 0,99% 1,46% 0,16% 47,68%
11,38% 8,65% 8,17% 7,53% 31,73% 5,45% 13,62% 9,29% 1,92% 1,44% 0,80% 0,64%   52,60%
6,02% 7,23% 4,58% 4,10% 39,52% 7,23% 12,53% 11,57% 3,13% 3,37% 0,72% 1,88% 0,47% 42,89%
14,16% 5,87% 8,29% 8,04% 31,38% 6,63% 13,52% 8,42% 1,91% 1,15% 0,64% 1,38%   48,74%
7,94% 15,07% 6,00% 12,48% 18,96% 8,27% 8,43% 17,99% 1,62% 1,78% 1,46% 0,80% 0,16% 49,92%
11,74% 14,41% 9,79% 6,76% 25,98% 6,41% 7,12% 11,74% 3,56% 1,96% 0,53% 2,09%   45,96%
14,13% 6,26% 6,74% 6,74% 30,02% 7,70% 12,68% 9,15% 3,21% 2,09% 1,28% 1,58%   50,48%
10,37% 3,80% 9,22% 5,53% 37,21% 5,99% 8,99% 12,79% 2,42% 2,88% 0,81% 1,59% 0,11% 46,45%
19,78% 3,66% 12,04% 4,73% 25,16% 4,52% 14,84% 9,03% 4,30% 1,72% 0,22% 2,11%   45,76%
14,33% 6,82% 7,79% 10,29% 26,98% 3,76% 13,77% 7,93% 5,70% 1,95% 0,70% 0,83%   50,88%
10,41% 20,70% 10,06% 7,25% 21,87% 4,21% 12,16% 7,95% 3,04% 1,29% 1,05% 2,62% 0,11% 45,61%
13,49% 10,20% 8,22% 2,63% 23,36% 6,25% 16,78% 10,86% 3,62% 1,64% 2,96% 1,62%    
Mariestad 11,78% 9,24% 8,09% 7,04% 29,17% 6,24% 12,18% 10,36% 3,15% 1,78% 0,97% 1,50% 0,06% 49,59%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 47 0,51% +47 +0,51    
JL Junilistan 32 0,35% -296 -3,55 328 3,89%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,12% +11 +0,12    
  Totalt övriga partier 90 0,97% -238 -2,92 328 3,89%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mariestad

Partibeteckning Antal
2014
Kristna värdepartiet 3
Enhet 2
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se