2014-05-29 19:06:25

Val till Europaparlamentet - Röster - Lidköping

11,29%
9,96%
7,81%
7,61%
29,58%
6,16%
12,72%
9,82%
3,09%
1,51%
0,47%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,43%
+5,73
2009: 47,70%

Röstfördelning - kommun Lidköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1820 11,29% -467 -5,19 2287 16,47%
C Centerpartiet 1606 9,96% +497 +1,97 1109 7,99%
FP Folkpartiet liberalerna 1260 7,81% -199 -2,69 1459 10,51%
KD Kristdemokraterna 1227 7,61% +256 +0,62 971 6,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4769 29,58% +602 -0,44 4167 30,01%
V Vänsterpartiet 993 6,16% +148 +0,07 845 6,09%
MP Miljöpartiet de gröna 2051 12,72% +690 +2,92 1361 9,80%
SD Sverigedemokraterna 1583 9,82% +1240 +7,35 343 2,47%
FI Feministiskt initiativ 498 3,09% +390 +2,31 108 0,78%
PP Piratpartiet 243 1,51% -554 -4,23 797 5,74%
ÖVR Övriga partier 75 0,47% -362 -2,68 437 3,15%
  Giltiga röster 16125 100,00% +2241   13884 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 167 1,02% -82 -0,74 249 1,76%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,10% +3 +0,01 13 0,09%
VDT Valdeltagande 16308 53,43% +2162 +5,73 14146 47,70%
  Antal röstberättigade 30520   +865   29655  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Lidköping

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,64% 10,38% 7,96% 9,36% 26,99% 5,81% 13,71% 9,20% 3,20% 1,21% 0,56% 0,95% 0,10% 54,90%
10,50% 7,50% 9,25% 8,00% 33,75% 6,00% 16,63% 4,88% 2,63% 0,75% 0,13% 2,20% 0,12% 54,89%
8,99% 5,35% 9,18% 5,54% 38,05% 5,93% 10,13% 9,75% 4,59% 1,72% 0,76% 0,57%   42,52%
8,74% 5,44% 7,16% 7,45% 31,38% 8,31% 14,90% 9,31% 4,01% 2,44% 0,86% 0,99% 0,28% 50,39%
14,22% 6,22% 10,00% 8,56% 22,44% 7,33% 15,78% 8,44% 5,00% 1,44% 0,56% 0,55% 0,11% 52,37%
9,17% 12,87% 7,40% 19,53% 18,93% 3,11% 12,28% 12,87% 2,07% 0,59% 1,18% 1,31% 0,15% 54,70%
15,75% 7,59% 11,11% 14,21% 23,21% 3,80% 13,22% 6,89% 2,95% 0,98% 0,28% 0,28%   60,22%
12,40% 15,89% 9,30% 7,11% 22,22% 5,68% 12,14% 11,76% 2,33% 0,78% 0,39% 0,90%   57,89%
13,42% 5,26% 4,70% 9,41% 34,99% 5,26% 15,49% 8,02% 2,35% 0,97% 0,14% 0,69%   58,24%
11,48% 22,09% 6,17% 7,46% 20,80% 3,44% 11,62% 13,77% 1,87% 0,57% 0,72% 1,13%   55,12%
11,36% 5,21% 6,95% 7,09% 32,35% 7,35% 16,71% 7,35% 2,94% 1,87% 0,80% 0,79% 0,13% 53,77%
9,78% 23,10% 4,89% 9,61% 22,93% 7,42% 7,76% 9,95% 3,20% 0,84% 0,51% 1,00% 0,33% 50,38%
13,11% 10,38% 9,84% 6,01% 19,13% 5,46% 18,03% 6,56% 8,20% 2,73% 0,55% 0,54%    
10,94% 9,54% 7,67% 5,88% 32,14% 6,51% 11,74% 10,43% 2,98% 1,80% 0,37% 1,10% 0,10% 52,06%
9,73% 3,99% 5,58% 4,15% 38,44% 7,34% 11,32% 12,12% 2,87% 3,83% 0,64% 1,72% 0,31% 46,31%
11,23% 4,68% 10,29% 6,82% 27,41% 7,75% 14,71% 8,56% 4,14% 3,61% 0,80% 1,06% 0,13% 48,53%
12,40% 9,40% 8,68% 6,92% 35,23% 4,55% 12,19% 6,82% 2,69% 0,93% 0,21% 0,62%   61,53%
13,20% 19,52% 6,88% 5,58% 26,58% 4,46% 7,06% 12,64% 2,04% 1,86% 0,19% 0,74% 0,18% 50,05%
7,88% 5,55% 8,03% 6,57% 38,98% 7,30% 9,49% 10,66% 2,77% 2,34% 0,44% 1,72% 0,14% 51,74%
4,60% 5,51% 6,62% 3,86% 37,87% 12,13% 9,56% 13,42% 3,49% 2,02% 0,92% 0,73% 0,18% 37,91%
6,98% 4,22% 5,93% 2,90% 42,82% 8,96% 11,20% 12,65% 2,37% 1,84% 0,13%     52,60%
12,98% 8,81% 9,29% 9,64% 25,48% 5,00% 16,43% 8,93% 2,26% 0,83% 0,36% 0,94%   60,44%
15,21% 24,23% 5,03% 6,19% 20,23% 4,12% 7,86% 14,43% 1,80% 0,77% 0,13% 1,02%   50,26%
10,53% 8,66% 10,70% 5,09% 31,58% 5,94% 14,26% 9,34% 3,23% 0,51% 0,17% 1,67%   47,02%
10,34% 10,94% 6,73% 5,89% 34,38% 5,89% 12,02% 8,17% 3,73% 1,80% 0,12% 2,00%   51,21%
22,28% 6,74% 8,29% 3,11% 16,58% 6,74% 15,03% 9,84% 8,29% 2,07% 1,04% 1,02% 1,02%  
Lidköping 11,29% 9,96% 7,81% 7,61% 29,58% 6,16% 12,72% 9,82% 3,09% 1,51% 0,47% 1,02% 0,10% 53,43%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lidköping

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 33 0,20% +33 +0,20    
JL Junilistan 23 0,14% -386 -2,80 409 2,95%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 19 0,12% -9 -0,08 28 0,20%
  Totalt övriga partier 75 0,47% -362 -2,68 437 3,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lidköping

Partibeteckning Antal
2014
Svenskarnas parti 5
Kristna värdepartiet 4
Enhet 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se