2014-05-29 19:27:38

Val till Europaparlamentet - Röster - Skövde

13,18%
9,29%
8,98%
7,02%
26,51%
4,30%
13,29%
10,02%
3,60%
3,26%
0,55%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 52,09%
+5,03
2009: 47,06%

Röstfördelning - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2796 13,18% -375 -4,25 3171 17,43%
C Centerpartiet 1972 9,29% +454 +0,95 1518 8,34%
FP Folkpartiet liberalerna 1906 8,98% -466 -4,06 2372 13,04%
KD Kristdemokraterna 1490 7,02% +491 +1,53 999 5,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5625 26,51% +804 +0,01 4821 26,50%
V Vänsterpartiet 912 4,30% +106 -0,13 806 4,43%
MP Miljöpartiet de gröna 2819 13,29% +1253 +4,68 1566 8,61%
SD Sverigedemokraterna 2126 10,02% +1448 +6,29 678 3,73%
FI Feministiskt initiativ 763 3,60% +494 +2,12 269 1,48%
PP Piratpartiet 692 3,26% -774 -4,80 1466 8,06%
ÖVR Övriga partier 117 0,55% -408 -2,33 525 2,89%
  Giltiga röster 21218 100,00% +3027   18191 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 313 1,45% -71 -0,61 384 2,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 20 0,09% +6 +0,02 14 0,08%
VDT Valdeltagande 21551 52,09% +2962 +5,03 18589 47,06%
  Antal röstberättigade 41375   +1872   39503  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Skövde

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,72% 9,60% 8,71% 7,90% 27,57% 4,25% 12,84% 10,08% 3,28% 3,39% 0,65% 1,21% 0,06% 51,34%
10,99% 14,55% 10,99% 7,89% 21,52% 3,72% 15,63% 8,67% 3,72% 1,24% 1,08% 0,77%   56,71%
15,73% 8,72% 11,00% 5,69% 25,21% 4,36% 14,79% 8,06% 3,41% 2,65% 0,38% 1,03% 0,09% 57,00%
19,89% 8,98% 12,19% 11,73% 20,16% 2,20% 14,57% 6,32% 2,11% 1,10% 0,73% 0,91%   60,33%
12,23% 16,27% 4,77% 12,85% 24,04% 3,63% 12,95% 10,67% 1,45% 0,93% 0,21% 0,92%   50,76%
11,63% 7,62% 8,59% 6,79% 30,19% 4,43% 13,16% 9,56% 3,88% 3,32% 0,83% 1,10%   50,03%
6,44% 5,67% 11,20% 9,36% 33,74% 5,52% 10,58% 10,28% 4,14% 2,45% 0,61% 0,76%   49,74%
13,57% 6,52% 9,29% 3,31% 19,23% 4,49% 17,31% 9,19% 4,91% 11,65% 0,53% 1,37% 0,11% 52,00%
6,33% 6,91% 7,10% 5,57% 35,51% 5,18% 12,86% 10,94% 4,61% 4,99%   1,14% 0,19% 43,67%
3,36% 2,24% 3,55% 6,17% 45,61% 9,35% 11,21% 9,35% 2,06% 6,17% 0,93% 1,11% 0,18% 33,98%
7,28% 2,66% 11,72% 11,72% 40,67% 4,44% 9,06% 7,46% 2,84% 1,60% 0,53% 1,23%   43,51%
9,93% 17,10% 4,40% 7,00% 25,41% 4,07% 6,51% 18,89% 3,26% 2,28% 1,14% 1,92%   46,82%
9,75% 12,86% 5,60% 13,69% 29,46% 3,94% 7,05% 12,66% 2,07% 1,87% 1,04% 0,21%   49,54%
11,11% 17,36% 7,47% 4,69% 27,26% 2,60% 9,20% 16,32% 1,91% 1,56% 0,52% 2,53% 0,17% 49,92%
12,79% 6,67% 10,99% 4,50% 31,35% 3,60% 14,23% 8,65% 3,96% 2,70% 0,54% 1,94%   49,30%
12,37% 6,53% 7,22% 4,47% 17,53% 4,81% 20,27% 8,93% 7,90% 8,59% 1,37% 2,01% 0,34%  
14,53% 9,01% 9,23% 6,21% 25,53% 4,34% 13,70% 9,96% 3,89% 3,14% 0,46% 1,68% 0,12% 52,80%
15,39% 7,14% 12,27% 6,64% 26,96% 3,72% 13,78% 8,35% 2,72% 2,62% 0,40% 1,97% 0,10% 52,08%
14,95% 7,05% 11,30% 6,32% 20,41% 5,22% 16,04% 8,99% 5,71% 3,40% 0,61% 1,67%   52,81%
11,35% 6,83% 6,83% 5,07% 33,49% 4,34% 12,55% 9,96% 5,54% 3,69% 0,37% 1,00% 0,18% 47,00%
15,10% 5,84% 10,40% 9,40% 27,35% 2,71% 16,81% 8,12% 2,42% 1,57% 0,28% 1,26% 0,42% 53,05%
10,45% 15,86% 7,21% 5,95% 30,45% 5,41% 8,65% 12,07% 1,62% 1,98% 0,36% 1,25%   47,59%
18,05% 7,61% 9,17% 6,63% 23,51% 4,49% 13,76% 8,88% 4,49% 2,54% 0,88% 1,35%   53,01%
21,76% 6,48% 11,04% 6,58% 20,38% 3,50% 15,50% 7,43% 4,46% 2,55% 0,32% 1,98%   52,48%
10,75% 7,07% 7,07% 3,67% 24,08% 6,94% 14,42% 10,48% 5,03% 9,93% 0,54% 2,52% 0,13% 48,96%
16,76% 14,85% 7,74% 7,42% 23,01% 3,50% 10,60% 11,77% 2,44% 1,70% 0,21% 1,36%   49,38%
13,87% 8,40% 10,00% 4,27% 28,13% 3,20% 14,40% 11,20% 3,20% 2,80% 0,53% 1,57% 0,26% 49,07%
14,70% 7,06% 12,38% 5,09% 26,62% 3,36% 15,16% 9,49% 3,82% 1,85% 0,46% 1,82% 0,11% 57,21%
7,71% 22,26% 3,60% 12,50% 21,06% 3,25% 9,59% 15,24% 3,25% 0,86% 0,68% 1,52%   48,17%
9,33% 7,17% 8,50% 2,50% 30,67% 7,33% 13,67% 12,33% 3,83% 4,67%   2,12% 0,16% 49,04%
18,89% 7,75% 9,20% 5,08% 18,64% 5,57% 16,46% 7,26% 5,08% 5,08% 0,97% 2,80% 0,70%  
Skövde 13,18% 9,29% 8,98% 7,02% 26,51% 4,30% 13,29% 10,02% 3,60% 3,26% 0,55% 1,45% 0,09% 52,09%

Röstfördelning övriga partier - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 53 0,25% -468 -2,61 521 2,86%
  Djurens parti 23 0,11% +23 +0,11    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 39 0,18% +35 +0,16 4 0,03%
  Totalt övriga partier 117 0,55% -408 -2,33 525 2,89%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Skövde

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 9
Svenskarna parti 4
Svenskarnas Parti 4
Kristna värdepartiet 3
Partier med färre än 2 röster 19

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se