2014-05-28 20:07:01

Val till Europaparlamentet - Röster - Karlstad

13,28%
6,25%
9,49%
5,89%
27,33%
6,55%
16,54%
7,02%
4,92%
2,23%
0,49%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 54,16%
+7,11
2009: 47,05%

Röstfördelning - kommun Karlstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 5031 13,28% -465 -4,41 5496 17,69%
C Centerpartiet 2368 6,25% +765 +1,09 1603 5,16%
FP Folkpartiet liberalerna 3597 9,49% -702 -4,34 4299 13,83%
KD Kristdemokraterna 2234 5,89% +908 +1,63 1326 4,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10357 27,33% +1997 +0,43 8360 26,90%
V Vänsterpartiet 2482 6,55% +803 +1,15 1679 5,40%
MP Miljöpartiet de gröna 6270 16,54% +2671 +4,96 3599 11,58%
SD Sverigedemokraterna 2662 7,02% +1664 +3,81 998 3,21%
FI Feministiskt initiativ 1866 4,92% +1358 +3,29 508 1,63%
PP Piratpartiet 845 2,23% -1443 -5,13 2288 7,36%
ÖVR Övriga partier 186 0,49% -732 -2,46 918 2,95%
  Giltiga röster 37898 100,00% +6824   31074 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 343 0,90% -223 -0,89 566 1,79%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,04% -11 -0,04 27 0,09%
VDT Valdeltagande 38257 54,16% +6590 +7,11 31667 47,05%
  Antal röstberättigade 70640   +3334   67306  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Karlstad

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
14,14% 4,88% 9,91% 5,93% 26,31% 6,86% 16,73% 7,12% 5,33% 2,27% 0,53% 0,81% 0,06% 53,88%
16,06% 5,62% 9,10% 6,96% 24,63% 5,35% 16,87% 10,04% 3,61% 1,47% 0,27% 1,19%   51,32%
6,61% 8,43% 5,24% 4,33% 44,19% 6,15% 7,97% 12,30% 3,19% 1,14% 0,46% 0,90%   42,31%
5,11% 2,82% 7,76% 3,70% 37,57% 8,11% 13,58% 11,64% 4,59% 4,23% 0,88% 0,18%   41,67%
17,14% 5,95% 11,07% 6,43% 21,31% 8,69% 16,79% 5,00% 6,07% 1,19% 0,36% 1,06%   54,63%
12,15% 5,46% 10,70% 8,58% 27,65% 4,46% 17,73% 6,69% 4,68% 1,67% 0,22% 1,10% 0,11% 55,10%
12,79% 4,87% 7,55% 5,12% 23,63% 8,53% 18,64% 6,46% 8,28% 3,17% 0,97% 0,36% 0,12% 52,15%
20,02% 4,00% 13,24% 6,90% 21,36% 6,34% 16,13% 4,34% 5,56% 1,89% 0,22% 0,55%   57,76%
13,56% 4,67% 8,11% 5,00% 22,11% 8,56% 20,78% 5,33% 8,67% 2,78% 0,44% 1,10%   55,76%
14,17% 5,31% 12,19% 6,67% 29,69% 3,44% 18,44% 4,90% 2,92% 1,77% 0,52% 0,62% 0,10% 61,32%
20,19% 5,98% 12,48% 8,37% 17,53% 5,71% 15,27% 6,64% 5,58% 1,73% 0,53% 0,79% 0,13% 53,18%
10,35% 3,49% 10,22% 5,82% 26,78% 9,70% 19,66% 5,69% 5,82% 1,55% 0,91% 0,51%   56,18%
14,65% 4,06% 12,38% 6,33% 19,57% 6,90% 22,21% 5,10% 6,33% 1,61% 0,85% 0,94% 0,09% 58,64%
7,41% 2,68% 8,43% 3,07% 39,34% 9,07% 13,41% 8,17% 4,47% 2,94% 1,02%     55,49%
18,03% 6,94% 10,87% 5,09% 23,70% 3,58% 19,54% 4,51% 5,55% 1,85% 0,35% 0,91% 0,23% 57,11%
19,12% 6,43% 10,82% 7,37% 17,08% 3,76% 21,79% 7,05% 4,23% 1,72% 0,63% 0,16%   62,52%
20,26% 4,25% 12,75% 8,50% 21,41% 4,08% 19,28% 3,92% 4,08% 1,31% 0,16% 1,45% 0,16% 61,46%
21,58% 5,19% 7,10% 7,10% 22,68% 7,24% 13,52% 6,69% 6,56% 2,19% 0,14% 0,81%   53,71%
23,07% 4,01% 13,12% 5,39% 18,09% 4,56% 16,57% 5,80% 5,52% 3,04% 0,83% 1,09%   57,01%
10,88% 5,44% 8,61% 4,53% 20,69% 12,84% 20,54% 7,55% 6,34% 1,81% 0,76% 0,90%   54,93%
14,19% 4,95% 12,98% 8,03% 27,26% 4,76% 14,38% 6,26% 4,86% 2,05% 0,28% 0,92% 0,09% 54,29%
9,29% 3,64% 6,56% 4,55% 41,53% 7,47% 8,38% 13,11% 2,91% 2,55%   0,54%   36,73%
7,23% 7,03% 8,43% 3,82% 36,35% 8,03% 8,03% 15,26% 3,21% 2,01% 0,60% 0,40% 0,40% 33,80%
6,25% 2,08% 4,36% 4,17% 39,58% 12,31% 14,39% 8,52% 4,17% 3,79% 0,38% 1,49%   40,30%
5,22% 3,82% 4,82% 4,42% 42,57% 9,04% 10,84% 12,85% 3,21% 2,41% 0,80% 0,60%   40,11%
14,52% 5,28% 8,58% 3,14% 17,00% 7,43% 20,30% 6,93% 9,41% 6,77% 0,66% 1,46% 0,16%  
12,46% 7,54% 9,09% 5,86% 28,29% 6,26% 16,37% 6,94% 4,54% 2,19% 0,46% 0,98% 0,02% 54,42%
16,94% 10,24% 10,71% 7,06% 23,18% 3,06% 15,18% 8,12% 3,76% 0,59% 1,18% 0,58%   58,48%
13,00% 7,05% 9,03% 8,15% 26,65% 4,63% 16,30% 7,93% 5,29% 1,10% 0,88% 1,09%   58,47%
18,75% 5,47% 10,42% 5,60% 28,52% 5,73% 14,97% 5,60% 3,13% 1,17% 0,65% 1,41%   50,45%
13,87% 7,04% 10,97% 6,21% 29,40% 7,04% 14,70% 6,83% 2,48% 1,45%   0,82%   47,24%
13,30% 14,98% 8,61% 7,49% 18,73% 5,81% 12,73% 11,24% 4,87% 0,75% 1,50% 0,74%   44,80%
7,43% 5,01% 5,98% 0,65% 29,73% 11,63% 20,84% 4,52% 8,40% 5,33% 0,48% 0,80%   53,52%
3,07% 4,95% 3,41% 1,88% 33,45% 9,56% 26,11% 7,34% 5,80% 4,10% 0,34% 1,51%   44,50%
9,77% 3,82% 6,94% 2,83% 29,60% 8,22% 22,66% 4,82% 5,67% 5,52% 0,14% 1,40%   51,70%
7,89% 2,73% 5,31% 4,55% 33,69% 9,56% 20,03% 4,25% 5,92% 5,46% 0,61% 1,49%   56,79%
13,90% 5,54% 14,66% 6,84% 25,30% 3,69% 18,46% 5,97% 4,13% 1,19% 0,33% 0,86%   66,07%
14,34% 4,61% 12,09% 7,11% 24,56% 5,61% 18,70% 4,61% 6,23% 2,00% 0,12% 0,37%   65,39%
9,48% 12,09% 7,84% 5,07% 32,35% 7,35% 11,27% 8,82% 3,59% 1,63% 0,49% 1,29%   44,25%
14,59% 4,91% 7,99% 4,63% 30,15% 6,87% 17,39% 6,03% 4,77% 2,24% 0,42% 1,25%   49,79%
11,24% 2,68% 8,30% 5,75% 37,42% 7,66% 12,64% 6,77% 5,75% 1,79%   0,88% 0,13% 48,06%
13,23% 4,06% 10,09% 4,29% 26,45% 7,77% 18,21% 5,57% 6,73% 3,02% 0,58% 1,48% 0,11% 53,64%
9,73% 21,73% 5,60% 6,13% 21,47% 5,33% 9,73% 14,40% 3,60% 1,33% 0,93% 0,40%   46,54%
5,53% 4,40% 4,11% 3,55% 40,71% 8,65% 15,04% 8,79% 5,11% 3,69% 0,43% 1,12% 0,14% 44,99%
8,99% 4,50% 6,36% 5,58% 40,78% 7,44% 11,47% 8,53% 3,26% 2,79% 0,31% 1,23%   44,36%
11,14% 9,06% 11,14% 5,35% 32,10% 4,46% 13,97% 8,02% 2,53% 2,23%   0,74%   51,29%
11,43% 7,14% 8,98% 7,96% 35,31% 4,49% 14,90% 6,12% 1,84% 1,63% 0,20% 0,20%   48,81%
18,05% 7,11% 10,38% 9,07% 23,11% 4,86% 19,55% 2,81% 3,55% 1,40% 0,09% 0,93%   65,08%
10,44% 8,41% 10,44% 6,54% 27,26% 6,07% 18,22% 5,92% 4,36% 2,18% 0,16% 0,16% 0,16% 68,29%
15,43% 5,76% 10,98% 7,72% 29,67% 4,24% 17,83% 4,35% 3,15% 0,65% 0,22% 1,29%   59,02%
20,65% 5,77% 11,88% 6,81% 21,11% 4,61% 15,80% 7,84% 3,58% 1,61% 0,35% 1,03%   54,99%
7,98% 4,89% 8,63% 7,82% 32,41% 6,84% 20,85% 4,56% 3,91% 1,79% 0,33% 0,65%   61,13%
10,46% 20,43% 9,38% 6,37% 21,75% 5,77% 8,05% 10,46% 4,69% 1,80% 0,84% 1,30%   53,35%
14,04% 13,82% 10,37% 7,13% 21,17% 3,67% 13,39% 11,23% 1,73% 2,59% 0,86% 0,86%   50,32%
14,69% 4,39% 8,33% 3,51% 22,15% 7,89% 18,64% 7,68% 10,31% 1,54% 0,88% 1,30%    
Karlstad 13,28% 6,25% 9,49% 5,89% 27,33% 6,55% 16,54% 7,02% 4,92% 2,23% 0,49% 0,90% 0,04% 54,16%

Röstfördelning övriga partier - kommun Karlstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 88 0,23% -769 -2,53 857 2,76%
  Djurens parti 39 0,10% +39 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 9 0,02% +9 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 50 0,13% -9 -0,06 59 0,19%
  Totalt övriga partier 186 0,49% -732 -2,46 918 2,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Karlstad

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 8
ENHET 4
Partiet de fria 4
Svenskarnas Parti 4
KRISTNA VÄRDEPARTIET 3
Svenskarnas parti 3
Djurpartiet 2
Kristna Värdepartiet 2
Partiet De Fria 2
Partier med färre än 2 röster 18

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se