2014-05-28 16:19:42

Val till Europaparlamentet - Röster - Lekeberg

8,90%
14,25%
6,05%
10,28%
24,21%
4,70%
11,37%
14,91%
3,21%
1,28%
0,84%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,35%
+5,89
2009: 43,46%

Röstfördelning - kommun Lekeberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 244 8,90% -65 -4,25 309 13,15%
C Centerpartiet 391 14,25% +99 +1,83 292 12,43%
FP Folkpartiet liberalerna 166 6,05% -87 -4,71 253 10,77%
KD Kristdemokraterna 282 10,28% +82 +1,77 200 8,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 664 24,21% +77 -0,77 587 24,98%
V Vänsterpartiet 129 4,70% -7 -1,08 136 5,79%
MP Miljöpartiet de gröna 312 11,37% +120 +3,20 192 8,17%
SD Sverigedemokraterna 409 14,91% +250 +8,14 159 6,77%
FI Feministiskt initiativ 88 3,21% +75 +2,65 13 0,55%
PP Piratpartiet 35 1,28% -75 -3,40 110 4,68%
ÖVR Övriga partier 23 0,84% -76 -3,37 99 4,21%
  Giltiga röster 2743 100,00% +393   2350 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 40 1,44% -24 -1,21 64 2,65%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,11% +2 +0,07 1 0,04%
VDT Valdeltagande 2786 49,35% +371 +5,89 2415 43,46%
  Antal röstberättigade 5645   +88   5557  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Lekeberg

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,31% 11,93% 8,50% 9,76% 22,06% 4,88% 17,36% 10,13% 3,44% 0,72% 0,90% 1,25%   54,53%
6,79% 13,57% 7,69% 7,24% 29,86% 5,20% 11,76% 12,67% 2,71% 1,58% 0,90% 1,56% 0,22% 41,71%
10,30% 7,32% 5,03% 9,61% 36,16% 5,72% 9,15% 12,59% 2,29% 0,92% 0,92% 1,13% 0,23% 44,52%
8,77% 25,93% 3,92% 9,70% 17,72% 3,17% 8,58% 16,98% 2,80% 1,87% 0,56% 0,56% 0,19% 46,67%
6,18% 14,52% 6,72% 19,62% 18,55% 4,84% 5,91% 18,28% 3,49% 1,08% 0,81% 3,63%   46,96%
9,33% 10,00% 4,67% 7,33% 21,67% 5,67% 13,00% 21,00% 5,00% 1,33% 1,00% 1,32%   53,81%
13,59% 9,71% 2,91% 6,80% 22,33% 1,94% 16,50% 19,42% 3,88% 1,94% 0,97%      
Lekeberg 8,90% 14,25% 6,05% 10,28% 24,21% 4,70% 11,37% 14,91% 3,21% 1,28% 0,84% 1,44% 0,11% 49,35%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lekeberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 13 0,47% -85 -3,70 98 4,17%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,07% +2 +0,07    
  Djurens parti 1 0,04% +1 +0,04    
  Socialistiska Välfärdspartiet 1 0,04% +1 +0,04    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,22% +5 +0,18 1 0,04%
  Totalt övriga partier 23 0,84% -76 -3,37 99 4,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lekeberg

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se