2014-05-28 16:08:47

Val till Europaparlamentet - Röster - Nora

9,20%
7,72%
7,66%
5,41%
32,20%
6,87%
13,28%
11,36%
3,79%
1,49%
1,03%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,56%
+4,19
2009: 44,37%

Röstfördelning - kommun Nora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 359 9,20% -162 -5,72 521 14,92%
C Centerpartiet 301 7,72% +143 +3,19 158 4,53%
FP Folkpartiet liberalerna 299 7,66% -112 -4,11 411 11,77%
KD Kristdemokraterna 211 5,41% +42 +0,57 169 4,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1256 32,20% +176 +1,26 1080 30,94%
V Vänsterpartiet 268 6,87% +54 +0,74 214 6,13%
MP Miljöpartiet de gröna 518 13,28% +194 +4,00 324 9,28%
SD Sverigedemokraterna 443 11,36% +277 +6,60 166 4,76%
FI Feministiskt initiativ 148 3,79% +64 +1,39 84 2,41%
PP Piratpartiet 58 1,49% -147 -4,39 205 5,87%
ÖVR Övriga partier 40 1,03% -119 -3,53 159 4,55%
  Giltiga röster 3901 100,00% +410   3491 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 69 1,74% -16 -0,64 85 2,38%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,06 2 0,06%
VDT Valdeltagande 3970 48,56% +392 +4,19 3578 44,37%
  Antal röstberättigade 8175   +111   8064  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Nora

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
13,92% 16,46% 9,28% 5,91% 17,30% 4,64% 16,46% 12,24% 2,11% 0,84% 0,84% 0,84%   48,38%
9,16% 6,49% 6,49% 5,34% 32,63% 7,82% 18,13% 8,02% 4,20% 1,34% 0,38% 1,87%   47,85%
9,90% 4,38% 9,25% 4,22% 37,50% 5,52% 10,88% 12,66% 2,60% 2,11% 0,97% 1,12%   44,82%
5,86% 3,30% 5,13% 2,93% 41,39% 6,96% 11,36% 15,38% 2,93% 1,10% 3,66% 2,50%   38,73%
10,63% 24,15% 7,25% 12,56% 13,53% 5,80% 5,80% 12,56% 6,28% 0,48% 0,97% 2,36%   45,01%
9,23% 4,31% 8,31% 6,46% 34,15% 7,69% 15,38% 8,92% 3,69% 1,23% 0,62% 1,66%   43,57%
6,46% 6,81% 6,81% 6,98% 32,11% 7,68% 13,79% 13,26% 3,32% 1,75% 1,05% 2,05%   45,31%
8,31% 6,82% 5,64% 4,15% 38,28% 7,12% 11,57% 10,09% 5,34% 1,48% 1,19% 1,46%   43,57%
8,52% 17,61% 8,52% 2,84% 35,23% 7,39% 5,68% 9,09% 3,98% 1,14%       45,36%
12,66% 6,82% 9,74% 2,60% 24,35% 6,49% 14,94% 13,64% 5,19% 2,27% 1,30% 3,14%    
Nora 9,20% 7,72% 7,66% 5,41% 32,20% 6,87% 13,28% 11,36% 3,79% 1,49% 1,03% 1,74%   48,56%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 20 0,51% -138 -4,01 158 4,53%
  Djurens parti 6 0,15% +6 +0,15    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 14 0,36% +13 +0,33 1 0,03%
  Totalt övriga partier 40 1,03% -119 -3,53 159 4,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nora

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 10
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se