2014-05-29 17:56:30

Val till Europaparlamentet - Röster - Falun

12,63%
7,46%
11,82%
4,60%
24,96%
6,86%
14,98%
8,69%
5,36%
1,87%
0,76%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,29%
+8,26
2009: 45,03%

Röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2961 12,63% -23 -3,04 2984 15,68%
C Centerpartiet 1749 7,46% +738 +2,15 1011 5,31%
FP Folkpartiet liberalerna 2769 11,82% +148 -1,96 2621 13,77%
KD Kristdemokraterna 1079 4,60% +241 +0,20 838 4,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5850 24,96% +1257 +0,83 4593 24,13%
V Vänsterpartiet 1608 6,86% +335 +0,17 1273 6,69%
MP Miljöpartiet de gröna 3510 14,98% +1117 +2,40 2393 12,57%
SD Sverigedemokraterna 2036 8,69% +1579 +6,29 457 2,40%
FI Feministiskt initiativ 1256 5,36% +690 +2,39 566 2,97%
PP Piratpartiet 439 1,87% -926 -5,30 1365 7,17%
ÖVR Övriga partier 178 0,76% -754 -4,14 932 4,90%
  Giltiga röster 23435 100,00% +4402   19033 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 260 1,10% -150 -1,01 410 2,11%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,09% +8 +0,02 13 0,07%
VDT Valdeltagande 23716 53,29% +4260 +8,26 19456 45,03%
  Antal röstberättigade 44501   +1296   43205  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falun

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,95% 8,51% 11,51% 4,19% 24,92% 6,96% 14,31% 9,59% 5,36% 1,88% 0,82% 1,19% 0,05% 51,21%
11,03% 13,08% 8,22% 5,42% 27,66% 7,48% 8,04% 14,77% 2,06% 1,31% 0,93% 2,90%   42,98%
8,40% 11,71% 10,47% 4,82% 27,96% 7,30% 12,53% 12,26% 3,17% 0,83% 0,55% 2,02%   48,88%
12,55% 14,21% 9,96% 3,32% 22,88% 4,61% 12,73% 12,92% 4,61% 1,29% 0,92% 0,18% 0,18% 47,51%
4,53% 2,36% 3,62% 1,45% 35,87% 14,13% 10,14% 13,77% 8,88% 4,71% 0,54% 0,90% 0,18% 42,60%
10,75% 13,67% 11,52% 6,45% 25,19% 4,92% 8,45% 12,44% 3,84% 1,84% 0,92% 2,11%   42,30%
12,77% 4,76% 13,52% 7,01% 23,53% 5,38% 18,77% 5,51% 5,88% 2,25% 0,63% 0,50% 0,12% 62,28%
12,11% 12,89% 11,72% 2,93% 28,32% 6,64% 9,18% 9,96% 4,10% 0,59% 1,56% 1,16%   49,01%
11,36% 17,65% 8,52% 4,06% 21,91% 7,10% 5,48% 17,85% 2,84% 1,42% 1,83% 0,40% 0,20% 37,66%
5,38% 5,85% 8,15% 1,85% 40,31% 7,69% 9,54% 15,69% 3,85% 1,23% 0,46% 1,81%   42,85%
6,08% 4,56% 8,17% 2,47% 35,17% 8,37% 12,55% 11,22% 5,13% 4,94% 1,33% 0,75%   40,61%
16,46% 6,85% 13,19% 5,11% 20,76% 6,34% 15,34% 8,18% 5,11% 1,53% 1,12% 1,61% 0,10% 55,40%
13,55% 6,27% 14,96% 4,99% 18,93% 7,80% 19,82% 4,48% 7,16% 1,79% 0,26% 0,89%   64,20%
10,74% 19,63% 12,22% 2,96% 16,67% 2,59% 7,78% 19,26% 6,30% 1,48% 0,37% 0,74%   39,65%
18,06% 6,94% 18,61% 4,31% 15,42% 6,81% 19,86% 2,50% 3,75% 2,64% 1,11% 0,55%   62,79%
14,04% 3,93% 12,92% 3,37% 29,78% 4,31% 19,66% 5,24% 5,81% 0,75% 0,19% 0,74%   60,93%
14,60% 8,50% 16,45% 4,62% 23,29% 7,39% 12,01% 7,95% 2,96% 1,48% 0,74% 2,17% 0,18% 48,81%
16,94% 6,67% 8,65% 3,42% 21,08% 7,93% 17,66% 7,75% 7,39% 1,80% 0,72% 0,72%   57,87%
11,22% 5,45% 13,04% 4,95% 19,47% 7,10% 23,27% 4,29% 10,07% 0,83% 0,33% 0,82%   61,41%
11,79% 4,88% 7,32% 0,81% 17,48% 7,32% 24,80% 4,88% 14,23% 4,88% 1,63% 0,81%    
13,26% 6,50% 12,10% 4,98% 25,01% 6,77% 15,59% 7,86% 5,36% 1,87% 0,70% 1,01% 0,12% 55,37%
15,31% 12,73% 10,70% 5,90% 17,34% 4,61% 14,76% 11,62% 5,17% 1,11% 0,74% 1,99%   54,22%
9,07% 3,56% 7,12% 4,63% 32,21% 9,07% 17,44% 6,23% 7,47% 2,49% 0,71% 1,22% 0,52% 50,13%
13,64% 5,99% 13,22% 3,82% 25,10% 5,99% 16,43% 8,47% 5,89% 1,24% 0,21% 0,72% 0,31% 55,85%
12,11% 6,63% 10,74% 4,21% 26,42% 7,47% 16,00% 7,26% 6,42% 1,79% 0,95% 1,04%   55,11%
9,53% 7,11% 13,96% 5,50% 28,99% 6,44% 13,96% 8,05% 3,89% 1,61% 0,94% 0,93% 0,13% 54,96%
13,50% 5,81% 11,11% 7,52% 24,96% 6,15% 13,85% 9,91% 4,10% 2,22% 0,85% 2,01%   52,41%
15,85% 4,46% 12,92% 3,85% 25,54% 6,15% 17,38% 6,46% 4,62% 1,69% 1,08% 0,61% 0,15% 54,00%
10,63% 5,95% 12,53% 7,34% 25,32% 6,58% 17,59% 8,73% 3,29% 1,14% 0,89% 1,00%   55,38%
15,00% 7,44% 12,79% 6,74% 24,88% 6,51% 13,95% 6,98% 3,14% 2,33% 0,23% 1,04%   54,28%
20,34% 5,84% 12,62% 3,39% 21,09% 7,53% 12,62% 6,40% 8,29% 1,51% 0,38% 0,93%   53,87%
7,79% 5,60% 8,52% 2,80% 29,93% 9,85% 16,55% 9,85% 6,33% 1,70% 1,09% 1,20% 0,12% 52,00%
16,89% 7,91% 12,79% 4,26% 20,55% 7,46% 16,29% 7,00% 3,81% 2,13% 0,91% 0,60% 0,30% 55,02%
14,08% 5,44% 13,12% 5,92% 22,08% 6,88% 14,88% 5,44% 8,48% 3,20% 0,48% 0,48%   55,23%
9,23% 4,40% 12,75% 4,84% 29,67% 10,11% 12,53% 8,57% 3,96% 3,08% 0,88% 1,08% 0,22% 39,60%
14,67% 6,48% 18,09% 5,50% 23,11% 2,93% 17,11% 6,60% 3,91% 1,47% 0,12% 0,73% 0,24% 64,13%
16,22% 11,90% 10,71% 5,06% 22,47% 4,91% 12,35% 10,27% 3,27% 2,08% 0,74% 1,32%   51,36%
10,95% 4,09% 11,24% 4,53% 28,76% 8,47% 15,77% 6,57% 6,72% 1,90% 1,02% 0,87% 0,14% 58,50%
18,67% 4,33% 10,00% 3,33% 13,67% 5,33% 22,67% 6,67% 13,00% 1,67% 0,67% 0,66%    
Falun 12,63% 7,46% 11,82% 4,60% 24,96% 6,86% 14,98% 8,69% 5,36% 1,87% 0,76% 1,10% 0,09% 53,29%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 99 0,42% -820 -4,41 919 4,83%
  Djurens parti 22 0,09% +22 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 55 0,23% +44 +0,17 11 0,06%
  Totalt övriga partier 178 0,76% -754 -4,14 932 4,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falun

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 20
Partiet De Fria 5
Kristna Värdepariet 3
Kristna Värdepartiet 3
Kristna värdepariet 2
Nej till EU 2
Partiet det fria 2
Svenskarnas part 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 14

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se